Soos ‘n Dief in die Nag

Ek gaan Kom soos ‘n Dief in die Nag! Baie Christenne gebruik die woorde as of dit net so in die Bybel staan en geskryf is! Die gedeelte in die Boek van Mattheus om hul siening oor die Wederkoms van Jesus te bewys as Sy koms voor die Groot verdrukking!

Let wel u moet kyk op watter tydstip Jesus die woorde gese het en
aan wie Jesus dit gestel het. Jesus se woorde aan die Dissipels net voor Sy gevangenis en kruisiging!

Jesus se ware woorde!

Mat 24:42 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
Mat 24:43 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.

Op daai stadium het die Dissipels nog nie die Dooping van die Heilige Gees ontvang nie –

Slegs in die Boek van Handelinge het die Lig aangegaan vir die Dissipels van Jesus

Jesus se woorde

Mat 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle (Dissiples voor Jesus se Opstanding en Hemelvaart) dit nie verwag nie.

In die Boek handeling het die Heilige Gees gekom – en Hy het aan die Geesgevulde mense begin openbaar wat verborge was!

Net ter inligting lees gerus

1Thes 5:1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
1Th 5:2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
1Th 5:3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

1Th 5:4 Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
1Th 5:5 Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
1Th 5:6 Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

1Th 5:7 Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.
1Th 5:8 Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

As jy Wedergebore Heilige Gees gevul is! Leef jy in die Lig ! Dit beteken jy gaan weet wanneer Jesus gaan Kom om sy Bruid te kom haal!

Jesus gaan dus kom soos ‘n dief in die Nag vir die Ongeredde en die wat nie met die Heilige Gees vervuld is nie.

Aan die Christen se Jesus ” Mat 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Die 10 Maagde gedeelte in die Bybel is bewys Hiervan !
5 se Lampe het nie Olie gehad nie ! 5 Het Olie gehad – Olie nog altyd ‘n voorbeeld vir die Heilige Gees dooping!

Mat 25:5 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
Mat 25:6 En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
Mat 25:7 Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
Mat 25:8 En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
Mat 25:9 Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
Mat 25:10 En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

Maar vir Kind van God die wat gedoop is met die Heilige Gees word gese “Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie” Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie!

Jou Plek waar jy in jou geestes lewe staan ! bepaal dus jou siening oor die Gedeelte in God se woord –

As jy Gees gevuld is = Vir jou gaan Jesus nie kom soos ‘n dief in die nag nie
Maar as jy Ongered en nie Heilige Gees gevuld is nie! Gaan Hy kom soos ‘n dief in die nag!

Daarom moet julle ook gereed wees! Hoe word ek Gereed?

Lees gerus die Artikel op die webwerf onder Education – Short cources – The 12 Steps to Heaven!

of vra gerus Pastoor Dirk se gratis Eboek aan “Living with Eternity on my Mind” hieronder!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!