Category Archives: Articles by Past Dirk

Jesus in die Huwelik

“Jesus in die huwelik” Ek kry dikwels inspirasie uit liedere. Hierdie week vind ek egter inspirasie in ‘n sekulêre lied. Allan Jackson sing:
We still wear our rings. We still say I love you. We both play the part oh so well, but everyone knows it’s just a sad show and we’re only fooling ourselves. We could pack up and leave in different directions if we just had somewhere to go. We just keep on pretending, afraid of the ending and admitting what everyone knows. It’s like living in a house with no curtains. The whole world can see what’s inside. You can turn out the lights in a house with no curtains but heartache has nowhere to hide.

Ongelukkig is daar vandag talle wat met die lied kan identifiseer. Manne en vroue van oraloor ondervind probleme in verhoudings en ook in hul huwelikke. Ek gaan soek toe raad by die Here, vra Hom wat is fout en hier is wat ek hoor:

Tydens ons troues het ons talle beloftes gemaak. Ons het beloof om mekaar lief te hê, getrou aan mekaar te wees en mekaar te eer. Maar, terwyl ons sukkel om die huweliksboot op die water te hou, word God daaruit gehou en dikwels eenkant gestoot.

Toe Jesus in Johannes 15:5 gesê het dat ons niks sonder Hom kan doen nie, het Hy ook na ons huwelikke verwys. Sien, ons maak dikwels ons eggenoot ons eerste liefde en hul wil dit ook graag so hê. Maar, om ‘n gelukkige huwelik te hê moet ons God eerste stel, moet ons God ons eerste liefde maak. Ons moet Hom liefhê bo alles en streef daarna om Hom te vereer. Ja, selfs in ons huwelikke. Met Jesus in die senter kan elke huwelik slaag. Met Jesus aan die stuur sal ons sukses behaal.

“Ja maar my egenoot dien nie die Here nie.” Mag iemand sê. Selfs ten spytte hievan sê die Woord dat ons God bo alles moet liefhê en ons naaste soos onsself. “Maar Johan, jy weet nie waardeur ek gaan.” Sê iemand anders. Jesus sê dat ons kan verkry wat ons vra as ons in geloof na Hom toe gaan. Ons is geroep om lief te hê, nie om te oordeel. Ons is geroep om te gee soos Jesus gegee het, nie om eise te stel nie. Ons is geroep om soos Jesus te wees, nie soos iemand anders nie.

Ek dink dat dit Cliff Richard was wat die volgende geskryf het:

“Love is really fragile and if it’s going to last, we’ve got to start by giving Jesus future, present and past. I ache the way I love you but, babe, its sink or swim. And when we look back years from now, we’re gonna owe it all to Him. You and me and Jesus, Jesus, me and you; on our own we’d break, with Him we’ll make it through. Jesus, take us, make us what you want us both to be; I give myself to her, she gives herself to me.”

Vandag vra ek dat ons, die getroudes tog maar vir Jesus in ons huwelikke toelaat, en die wat nie getroud is nie; soek eers die koninkryk van God en laat toe dat Hy vir jou die regte eggenoot gee.

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

Soos ‘n Dief in die Nag

Ek gaan Kom soos ‘n Dief in die Nag! Baie Christenne gebruik die woorde as of dit net so in die Bybel staan en geskryf is! Die gedeelte in die Boek van Mattheus om hul siening oor die Wederkoms van Jesus te bewys as Sy koms voor die Groot verdrukking!

Let wel u moet kyk op watter tydstip Jesus die woorde gese het en
aan wie Jesus dit gestel het. Jesus se woorde aan die Dissipels net voor Sy gevangenis en kruisiging!

Jesus se ware woorde!

Mat 24:42 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
Mat 24:43 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.

Op daai stadium het die Dissipels nog nie die Dooping van die Heilige Gees ontvang nie –

Slegs in die Boek van Handelinge het die Lig aangegaan vir die Dissipels van Jesus

Jesus se woorde

Mat 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle (Dissiples voor Jesus se Opstanding en Hemelvaart) dit nie verwag nie.

In die Boek handeling het die Heilige Gees gekom – en Hy het aan die Geesgevulde mense begin openbaar wat verborge was!

Net ter inligting lees gerus

1Thes 5:1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
1Th 5:2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
1Th 5:3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

1Th 5:4 Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
1Th 5:5 Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
1Th 5:6 Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

1Th 5:7 Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.
1Th 5:8 Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

As jy Wedergebore Heilige Gees gevul is! Leef jy in die Lig ! Dit beteken jy gaan weet wanneer Jesus gaan Kom om sy Bruid te kom haal!

Jesus gaan dus kom soos ‘n dief in die Nag vir die Ongeredde en die wat nie met die Heilige Gees vervuld is nie.

Aan die Christen se Jesus ” Mat 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Die 10 Maagde gedeelte in die Bybel is bewys Hiervan !
5 se Lampe het nie Olie gehad nie ! 5 Het Olie gehad – Olie nog altyd ‘n voorbeeld vir die Heilige Gees dooping!

Mat 25:5 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
Mat 25:6 En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
Mat 25:7 Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
Mat 25:8 En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
Mat 25:9 Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
Mat 25:10 En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

Maar vir Kind van God die wat gedoop is met die Heilige Gees word gese “Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie” Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie!

Jou Plek waar jy in jou geestes lewe staan ! bepaal dus jou siening oor die Gedeelte in God se woord –

As jy Gees gevuld is = Vir jou gaan Jesus nie kom soos ‘n dief in die nag nie
Maar as jy Ongered en nie Heilige Gees gevuld is nie! Gaan Hy kom soos ‘n dief in die nag!

Daarom moet julle ook gereed wees! Hoe word ek Gereed?

Lees gerus die Artikel op die webwerf onder Education – Short cources – The 12 Steps to Heaven!

of vra gerus Pastoor Dirk se gratis Eboek aan “Living with Eternity on my Mind” hieronder!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

God @war against Russia

This Hailstone is still small compare to what God is planning – Read this article about the Hailstones (Blocks) in Gods storerooms in Heaven. By Pastor Dirk

a Battle is currently ragging in the Middle East – Were Russia and friends is in Battle with ISIS in Syria.
2500 years ago this event was Prophesied in the Bible!

Yes! currently Russia is fighting against ISIS but as soon as ISIS are defeated,the Battle will turn towards Israel.

This will spark the 3rd World War were 1/3 of the World population will die. This War will lead to the implementation of the Mark of the Beast – The 666 and ending at the Battle of Armageddon.

The Battle of Armageddon will consist of 7 Battles and at the last Battle 200 Million soldiers will fight on the one side.

The last battle will also be the place and moment where Jesus Christ will return!

One aspect stands out in these 7 Battles, that will complete the WW3 / Battle of Armageddon! and one thing drew my attention!

That God and His Angels will fight against Russia and the nabours of Israel on behalf of Israel.

We read about this in!

Eze 38:2 Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
Eze 38:3 And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
Eze 38:4 And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:
Eze 38:5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:
Eze 38:6 Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.

Dan 11:40 And at the time of the end shall the king of the south push at him: and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over.

Accourding to me the 3rd World war has already started!

Let’s look at the 7 Battles that will make out WW3 and ending at the Battle of Armageddon – And at the 2nd Coming of Jesus Christ.

The 1st Battle – This Battle already happend in 1983 . The Kings from the South – The Arab Countries against Israel

Psa 83:1 A Song or Psalm of Asaph. Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
Psa 83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Psa 83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
Psa 83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
Psa 83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Psa 83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
Psa 83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Psa 83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
Psa 83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Psa 83:10 Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
Psa 83:11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Psa 83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
Psa 83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Psa 83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Psa 83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
Psa 83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
Psa 83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
Psa 83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

Dan 11:40 And at the time of the end shall the king of the south push at him:

The 2nd Battle – This Battle started in 2015 with the small battles with Palistine and Israel.

and The Kings from the North = Russia in Syria.

Dan 11:40b… ,and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over.

Eze 39:2 And I will turn thee back, and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel:

The 3rd Battle – The Anti Christ’s Battle against Israel

Rev 13:7 And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.

The 4th Battle – Iraq / Iran war against Israel – Nuclear War.

Dan 11:41 He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon.
Dan 11:42 He shall stretch forth his hand also upon the countries: and the land of Egypt shall not escape.
Dan 11:43 But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt: and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps.

The 5th Battle – God fights against Russia and Israel’s Nabours.

Dan 11:44 But tidings out of the east and out of the north shall trouble him: therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many.

Rev 9:13 And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
Rev 9:14 Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.
Rev 9:15 And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.
Rev 9:16 And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.
Rev 9:17 And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.

Rev 16:12 And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.

The 6th Battle – The New World Order – Roman Empire Battle – Christians against non Christians.

Dan 11:45 And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.

Rev 17:1 And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:
Rev 17:2 With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.
Rev 17:3 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.
Rev 17:4 And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication:
Rev 17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.
Rev 17:6 And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus: and when I saw her, I wondered with great admiration.
Rev 17:7 And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.
Rev 17:8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.
Rev 17:9 And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.
Rev 17:10 And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a short space.
Rev 17:11 And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goeth into perdition.
Rev 17:12 And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.
Rev 17:13 These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.
Rev 17:14 These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.
Rev 17:15 And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues.
Rev 17:16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.
Rev 17:17 For God hath put in their hearts to fulfil his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.
Rev 17:18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.

The 7th Battle – The Final Battle – The Battle of Armageddon

Dan 11:45 And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.

Rev 14:19 And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God.
Rev 14:20 And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand and six hundred furlongs.

And then during the Battle of Armageddon “WOW” the 2nd Coming of Jesus Christ

But the one thing that grabbed my attention, this was the way God will fight this Battle!

Eze 38:22 And I will plead against him with pestilence and with blood; and I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone.
Eze 38:23 Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the LORD.

When did God plan for This day? – The Answer in the 2nd Oldest Book of the Bible – The Book Job written +/- 3500 Years ago.

Job 38:22 Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Job 38:23 Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?

Did you see!! the same chapter the same verse in 2 different books +/- 1500 years apart – explains Gods provition for this war Coming !

Did this happen in the past – In History?
= Yes it did!

Exo 9:22 And the LORD said unto Moses, Stretch forth thine hand toward heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.
Exo 9:23 And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.
Exo 9:24 So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation.
Exo 9:25 And the hail smote throughout all the land of Egypt all that was in the field, both man and beast; and the hail smote every herb of the field, and brake every tree of the field.
Exo 9:26 Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail.

Will this happen again?
– Yes, as soon as Russia and his friends attack Israel!!

How will this blocks of ice Look like?
1 meter by 1 meter by 1 meter ice block with lava within!! weight 67 kg each

WOW What a Great God we serve!!

Between 5500 and 6000 years ago God showed Job this Store rooms of these weapons for the war that will start soon!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

4 Gates to Heaven

Do we Visit the Kingdom of God now and then?
Or do we live in the Kingdom of God?

+/- 90% of Christians never even visited the Kingdom of God.
And only +/-3 percent of the Christian population lives in the Kingdom of God!

Have full Citizenship of the Kingdom of God! Not just a visiting passport.
You see the Kingdom of God entrance is the Baptism of the Holy Spirit!

John 3 v 3.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God
.
To be Reborn gives you the Ability to see the Kingdom of God. This means you can only see this Kingdom of God you are not in the Kingdom yet!

John 3 v 5.
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
You have to be Baptised by water and by The Holy Spirit to Enter the Kingdom of God!

As I understand this!
There are 4 gates leading to Heaven. 3 Gates to the Kingdom of God. +/- 30% of Christians World wide have entered the 2nd gate. And this still not in the Kingdom of God. Yes all the Christians of the World did enter the 1st Gate.

Let’s look at the gates!

Gate 1. Jesus. No one get to Go to the Father if he did not go through the Son! Accept Jesus Christ as your personal saviour and friend!

Gate 2. The Baptism of Water.

Gate 3. The Baptism of the Holy Spirit.

Gate 4. The Heaven enter by death or Rapture! The ultimate price for any Christian is to go through gate 4. But this gate is a narrow gate! Sin will not enter this gate!

Sorry to say.
That +/- 90 % of Christians. Only enter and visit behind the 1st gate.
And only +/- 30 % of Christians ever went past the 2nd gate.
And only +/- 10% of Christians ever went past the 3rd gate.
And only +/- 3 % of christians live behind the 3 gate actually have Citizenship of the Kingdom of Heaven. Roaming there ! Working there! Worship there!
And this same % will enter the 4th gate.

The time is short to get People past the 3rd gate! We need to Work day and Night!

Although we are safe when your die when you are in the inside of Gate 1. You need to urge yourself to get to gate 3 before the Tribulations start!

And this is not far away! Just look at the news from the Middle East!

I Urge you to get yourself and your family on the inside of the 3rd gate!

Past Dirk. TruLight Radio.
www.trulightradio.org.
Jesus Loves You!!!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

God veg Teen Rusland en Israel se Bure!! 2017 kan die jaar wees!

Die Hael steen is nog Klein – Lees van God se Hael Stoor kamers in die Artikel.

Dit wat Tans plaasvind in die Midde Ooste – waar Rusland en Iran betrokke is in ‘n oorlog teen ISIS in Syria is reeds 2500 Jaar gelede in die Bybel Geprofeteer! Alhoevel Rusland en Irak nou saam veg teen ISIS Gaan die Geveg draai na Isreal soos die Bybel dit duidelik stel.

Dit sal die Begin wees van die Gog en Magog Oorlog van Ezek 38 en 39 wat moet plaasvind voor die 7 Jaars Vredes verdrag , die Koms van die Joodse Messiah , die geboorte van die Land van Palestine en die Bou van die 3rd Joodse Temple op Tempel berg in Jerusalem

Twee aspekte wat Uitstaan is die 7 Veldslae wat basis die 3rd Wereld Oorlog gaan uitmaak! en
een ding wat my aandag getrek het ! God self gaan teen Rusland en sy Mede lande veg wat teen Israel opstaan!

Ons Lees dit in !
Eze 38:2 – 6 Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom
en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal!
En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer;
Perse, Kusiete en Putéërs saam met hulle, almal met skild en helm;
Gomer en al sy leërs, die huis van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leërs—baie volke saam met jou.

Dan 11:40 Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide met hom in botsing kom, en die koning van die Noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.

Maar wat my opgeval het is dat God gaan veg met Swael en Vuur en Hael stene van 65 kg groot 1m3 Groot

Eze 38:22 En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.

Wanneer het God dit Beplan – Die Oudste Boek in die Bybel – die Boek Job Lees soos volg +/- 3 500 jaar voor Christus, God wys Job sy Stoorkamers.

Job 38:22 Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien,
Job 38:23 wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?

LET WEL ” DIESELFDE HOOFSTUK EN DIESELFDE VERSE   H 38 V 22 beide in JOB en Ezekiel

Het dit al gebeur in die Geskiedenis? = Ja verseker

Exo_9:22 Toe sê die HERE vir Moses: Steek jou hand na die hemel uit, en daar sal hael wees in die hele Egipteland, oor mense en diere en oor al die plante van die veld in Egipteland.
23 En Moses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die HERE het donder en hael gegee, en vuur het na die aarde uitgeskiet; en die HERE het hael op Egipteland laat reën.
24 En daar was hael en onophoudelike vuur binne-in die hael, baie swaar, soos in die hele Egipteland nooit gewees het vandat dit aan ‘n volk behoort het nie.
25 En die hael het in die hele Egipteland geslaan alles wat in die veld was, mense sowel as diere. Ook het die hael al die plante van die veld geslaan en al die bome van die veld verbreek.
26 Net in die land Gosen, waar die kinders van Israel was, was daar geen hael nie.

Dit gaan weer gebeur – sodra Rusland, Iran , Turkey , Hamas en Hezbollah  Israel gaan aanval !!

Hoe gaan die Hael Blokke lyk !! 1 meter by 1 meter by 1 meter Ys Hael Blok met Lava binne in !!

WOW wat ‘n Groot God het ons !! reeds in Job se Tyd tussen 6000 jaar en 5500 jaar gelede wys God dit al vir Job

Ek Glo die Gog en Magog kan nog 2017 plaas vind al die Bybelse Rol spelers vir die slags is besig om Kampe opteslaan om Israel tans in Sept 2017.

die 7 Veldslae wat die 3rd Wereld oorlog uitmaak en uitspeel by die Slag van Armaggeddon – by die Wederkoms van Jesus

1st Veldslag – Hierdie Veldslag het reeds gebeur in 1983 . Die Koning van die Suide – Arabiese Lande

Dan 11:40 Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide met hom in botsing kom,

2de Veldslag – Die Veldslag Begin in 2015 . Koning van die Noorde = Rusland

Dan 11:40 … , en die koning van die Noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.

Eze 39:2 En Ek sal jou weglok en jou lei en jou laat optrek uit die agterhoeke van die Noorde en jou laat kom op die berge van Israel.

3de Veldslag – Die Anti Christ se Veldslag teen Isreal

Openb 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.

4de Veldslag – Irak Oorlog teen Isreal – Atoombom

Dan 11:41 Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon.

Dan 11:43 En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbaarhede van Egipte, terwyl die Líbiërs en die Kusiete sy voetstappe volg.

5de Veldslag – God stuur Ban vloek oor Rusland en arabiese Lande

Dan 11:44 Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref.

Openb 9:13 En die sesde engel het geblaas, en ek het ‘n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is,
14 en dié het aan die sesde engel met die basuin gesê: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat.
15 Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak.
16 En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor.
17 En só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan.

6de Veldslag – Romynse Koningkryk Veldslag

Dan 11:45 En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.

Openb 17 – Volle gedeelte

7de Veldslag – Die Finale veldslag – die Slag van Armaggeddon

Dan 11:45 En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.

Openb 14:19 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God.
20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver.

WOW en dan die Wederkoms van Jesus en die Wegraping!

Pastoor Dirk – TruLight Radio XM

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!