Ek moet ‘n Christen Tiener wees in 2017! Hoe Kry ek dit Reg?

Met Toestemming gepos deur TruLight Radio XM , ‘n Boek vir Die Tiener van Vandag genoem “Generasie Mixit” – ‘n Boek vir Tieners Deur Gert Marais.

Oom Gert is beskikbaar vir Jeug Kamp Toesprake , Kontak hom vir jul volgende Jeug Kamp! 083 378 7803

Gekraakte potte

Ek wil hierdie boekie begin deur aan jou die verhaal of noem dit ‘n legende te vertel.
‘n Ou sjinese vroutjie het twee groot potte gehad waarmee sy water na haar huis aangedra het. Sy het hulle aan ‘n paal gehang wat sy oor haar nek gedra het. Een van die potte het ‘n lelike kraak ingehad. Aan die einde van die staptog vanaf die stroom na die huis, was die gekraakte pot altyd net half. Vir twee jaar het dit so aangegaan Die heel pot was natuurlik baie trots op sy prestasie en die ander pot het baie sleg gevoel oor sy onvolmaaktheid. Hy kon net die helfte doen van dit waarvoor hy gemaak was.

Na twee jaar van teleurtselling oor wat soos absolute mislukking gevoel het, het die pot met die ou vroutjie gepraat. Ek is so skaam oor al die water wat deur die kraak in my sy verlore gaan op pad na die huis toe. Die ou vroutjie het geglimlag en gesê, “Het jy nie agtergekom dat daar blomme aan jou kant van die pad is nie? Ek het altyd geweet van jou swakheid. Daarom het ek blomme aan jou kant gesaai, en jy het dit elke dag natgegooi terwyl ons teruggestap het huis toe. Vir twee jaar kon ek die mooiste blomme pluk om op my tafel te sit. Sonder om te wees net wat jy is, was dit nie moontlik om die huis so op te helder nie.”

God gebruik ons, “gekraakte potte”, om blomme in ander mense se lewens te bring sodat hulle Hom kan eer deur vreugde in die lewe te vind. Onthou net, jy gaan nie die blomme wees nie. Jy gaan die stukkende pot wees. Dit waarmee jy ander se lewens verryk, dit is die blomme.

Gekraakte potte

Voel jy soms soos ‘n mislukking? …………….

Waarmee sukkel jy die meeste?……………………

Beskryf hoe jy voel en hoekom jy so voel.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ons het almal ons foute. Dit is egter ons foute en krake wat ons lewens saam so interessant en vervullend maak.
Om vreugde in ander se lewens te bring, is ‘n keuse wat jy moet maak. Om die hartseer wat ander in jou lewe veroorsaak te verwerk, is ‘n keuse wat jy moet maak.

Keuses

Die hele lewe bestaan uit keuses. As jy gebore word moet iemand vir jou ‘n naam kies. As jy skool toe gaan moet die regte skool gekies word. Later moet jy vakke kies, en nog later moet jy ‘n loopbaan kies. Jy moet kies watter klere jy na verskillende geleenthede gaan aantrek Jy moet kies van watter ou of meisie hou jy om mee uit te gaan. Jy moet kies om saam met die groepsdruk te gaan of om jou eie lewe te ly. Wat jy nooit mag vergeet nie is dat die keuses wat jy vandag maak, ‘n invloed sal hê vir die res van jou lewe.

Ek gaan jou ‘n speletjie laat speel. Wees ernstig en moenie kul nie. Die speletjie is ‘n lekker manier om die idée van keuses te bespreek. Doen die aankope van bo af en moenie kyk wat later te koop sal wees nie.Trek agt kringe op ‘n leë bladsy en trek ‘n kruis deur soveel kringe as wat die artikel kos wat jy koop. Skryf wat jy koop in die sirkel. As die sirkels op is, is die speletjie verby. Dan moet jy aangaan met die evaluering van die speletjie. Die keuse is tussen die artikels in kolom A en die in kolom B. Die syfer in hakkies is die hoeveelheid sirkels wat die artikel kos. Met ander worde die prys van die artikels wat jy koop.

Kerngedagte
• Die keuses wat jy vandag maak, bepaal jou toekoms

ARTIKEL A ARTIKEL B
Wêreldberoemdheid (2) Goeie gesondheid jou hele
lewe lank (2)

Sportman of –vrou van die jaar (1) Gewild onder jou maats (1)

Goeie verhouding met jou gesin (1) Rykdom en goeie beroep (1)

Verhouding met Jesus (1) Vriende te wees met die mees gewilde persoon in jou skool (1)

Goeie akademiese prestasie (2) Enige motor van jou keuse (2)

Vyf jaar om te doen wat jy wil, Honderd uur gemeenskapsdiens wanneer jy wil (2) in ‘n vigshospitaal (2)

(As jy die VYF jaar opsie gekies het, nog 1 sirkel)
(As jy die gemeenskapsdiens gekies het, kry jy een sirkel by)

Goeie gesondheid vir jou gesin (1) Winsgewende besigheid (1)

Goeie kennis van die Bybel (1) Besonderse kennis op enige vakgebied (1)

Evalueer die speletjie. Wat sou jy graag wou verander as jy kon?
Kyk na jou aankope en antwoord die volgende vrae :
• Is jy spyt oor enige aankope wat jy gedoen het?
• ___________________________________________
• Watter deel van die speletjie het jou frustreer?
• ___________________________________________
• Is daar dele van die speletjie wat jy sou verander, as jy kon en hoekom?
• ___________________________________________

Die feite is dat dit in die lewe presies so gaan. Jy het nie altyd al die inligting tot jou beskikking nie, en ook nie die kennis oor wat more gaan gebeur nie. Soms moet mens moeilike keuses vinnig maak en met die gevolge saamleef. Ons gaan hieronder kyk na keuses wat mens kan maak as dinge in jou lewe verkeerd loop. Maar ons sal ook kyk na ander keuses wat jy kan maak en hoe dit dalk jou lewe kan verander.

In die werklike lewe kan jy nie :
• gedane sake ongedaan maak nie
• verkeerde besluite terugtrek nie
• kan jy nie voorspel watter opsies vorentoe oop sal wees nie
• sal jy altyd ‘n tekort aan hulpbronne, tyd, geld en belangstelling hê en kan jy nie altyd voordeel trek uit elke geleentheid nie
• elke besluit wat jy oor jou lewe neem, gaan iets kos, en dikwels is die prys hoër as wat jy verwag, soos in die geval van die vyf jaar doen wat jy wil
• Jy weet nie hoe lank jy gaan leef nie en as jy jou geleenthede nie goed benut nie, mag jy sterf met onvervulde drome.

Alles wat hierna volg is keuses wat jy kan maak. Soms sal ander mense se optrede die keuses beinvloed, maar die goue reël sal altyd staan. Die keuses wat jy vandag maak, bepaal die res van jou lewe.

GOED OM TE WEET

Jongmense met ‘n goeie selfbeeld is gemotiveerd om goeie keuses te maak en die beste vir die toekoms te verwag. Omdat hulle goed voel oor hulself sal hulle nie impulsief optree nie en sal hulle nie aan gevaarlike aktiwiteite deelneem nie, sodat hulle in hul toekoms kan belê. Hulle verwag die beste omdat hulle weet hulle is dit werd.

Adolessente met ‘n swak selfbeeld, sien niks in hulself om te beskerm nie. Daar is geen rede om plesier uit te stel, gevaarlike omstandighede te vermy, of om oor hulle toekoms te bekommer nie. Hulle stel nie belang om in hul verdere opvoeding (geleerdheid ) te belê nie, en hulle stel nie belang daarin om die verkeerde idees oor die lewe reg te stel nie.

Jy mag dalk ook jou eiewaarde onderskat.

Jou Keuses
(Skryf hierdie antwoorde iewers waar net jy dit kan sien sodat jy eerlik kan wees)

Het jy al keuses gemaak waaroor jy spyt is?

Maak ‘n lys van die drie grootste foute wat jy met keuses gemaak het.

Dink jy die verkeerde keuses het te doen met die feit dat jy soos ‘n mislukking voel?

Watter ander keuses sou jy in die plek daarvan wou maak?

Dink jy die ander keuses sou jou lewe beter gemaak het?

As dit nie jou lewe beter sal maak nie, hoekom was diè drie keuses ‘n fout?

Die sondebokke

Alhoewel ons ouers, familie en vriende bygedra het tot die hartseer in ons lewe is dit sinneloos om hulle daarvoor te blameer. Daar bestaan nie so iets soos volmaakte ouers, familie of vriende nie.

Die gevaar van die maklike uitweg
Dit sal vir my en jou maklik wees om hierdie mense te verwyt vir ons probleme soos om baie emosioneeel te wees of dikwels woedeuitbarstings te beleef. Soms sukkel ‘n mens om uit te vind wie jy regtig is en dit maak dat jy voel jy het twee verskillende persoonlikhede. Maar die gevaar is dat ons dan ons persoonlike verantwoordelikheid om beheer oor ons eie lewe te neem, daardeur verloor. Die gevolge is dat ons dan altyd ander wil blameer vir ons mislukkings terwyl hulle uiteindelik daar niks mee to doen het nie. Die foute wat jy maak is jou eie foute. Jy moet daarmee saamleef nie die ander person nie. Daarom kan jy net sowel die selfbejammering vergeet en goeie keuses maak.

Waar begin mens
Zanti Swanepoel glo dat God ‘n spesifieke beeld van ons elkeen het. Hy sê dit in Sy Woord. Sy glo ook dat dit elke mense se verantwoordelikheid is om uit te vind wat God se prentjie vir jou is. Dit sal jou help om jouself te aanvaar soos jy is. Jy ontdek hoekom jy is soos jy is en hoe God jou unieke eienskappe in die wêreld wil gebruik. Dit gee nuwe rigting en sin aan jou lewe. Om hierdie ontdekking te maak, het sy geleer, moet jy eerstens by die Here se voete gaan sit en ontlaai. Eers as jy jou sonde bely en jouself leeggemaak het, kan jy jou gedagtes in pas bring met syne. Fin april 2006.

ONTDEK JOU doel

Drie stappe.
Kom uit jou gemaksone.
Dit is die omstandighede waar jy elke dag die normale dinge beleef soos, eet, skoolgaan, sport en ander jou skottelgoed was.
Om daaruit te kom beteken om die onbekende aan te pak. Dit is soos om na ‘n onbekende gebied te ry-loop. Jy is aan die elemente uitgelewer, maar jy sien en beleef onbeskryflike oomblikke soos natuurskoon en ander se vriendelikheid wat jou op die pad te help deur jou ‘n geleentheid te gee. Baie bied aan om jou huisvesting te gee vir die nag ens. So leer jy om saam met ander jou doel te bereik.

Gebruik wat jy het
Die gawe om dit wat tot jou beskikking is te gebruik om jou omstandighede te verander sal tot gevolg hê dat jy nooit in ‘n posisie kom waar jy geen heenkome kan vind nie. Jy sal altyd uit die gemors kan opstaan.

Waar begin mens soek na jou doel in die lewe?
Jou potensiaal, passie, kundigheid, intellegensie en persoonlikheid waarmee jy ander seën en ophef, inspireer en swaarkry beter maak, is jou “om te” (doel op aarde) Die plek waar jy met jou doel hoort is daar waar jy speel, leer, uitgaan en jou vermoêns kan benut om ander te seën.

Passievol.
Ware geluk en oorvloed lê in passie. Iets waarvoor jy lief is, waarin jy glo en waarin jy goed is. Jy sal hierdie een ding doen eerder as enigiets anders. Jy sal dit vir niks in die wêreld verruil nie. Nie eens vir geld nie., want dit beteken meer as geld. Het jy ‘n passie? Spring op, spring aan die werk en maak dit waar.
Fin april 2006
Jou visie vir die lewe sal net duidelik word as jy in jou hart kyk. As jy na buite kyk, droom jy net, as jy na binne kyk word jy wakker. Finesse April 06
Alle mense kan nie groot dinge doen nie, maar almal is wel in staat om klein dinge met groot liefde te doen. Fin apr 2006

KYK VERBY DIE LEUEN

Ons leef in ‘n tyd waarin als groter en beter is. TV’s, superdomes en megaburgers. Dalk dink jy dat jy te veel foute het of te veel foute gemaak het, om ‘n verskil in die lewe maak nie. Jy dink dalk omdat jy nie op groot skaal ‘n verskil maak nie, niemand dit ooit sal agterkom nie. Maar God sal. Hy’s nie net die skepper van die magtige oseane nie, maar ook van klein organismes. Hy sien dit as jy vir ‘n boemelaar kos gee of glimlag vir iemand wat jou afjak.
Kom ons kyk nie met mensoë na ons pogings nie, maar sien dat elke klein dingetjie ‘n verskil maak vir iemand.
Fin okt 2004

Vir al die negatiewe goed wat ons vir onsself sê het God ‘n positiewe antwoord.

Bekommer jou oor niks, want bekommernis is die mees onproduktiewe ding wat ‘n mens kan doen.

Die grootste verlies wat jy kan ly, is die verlies aan selfrespek.

Geniet jy jou pa?
Vrees vir verwerping is die een enkele rede vir die meeste verkeerde keuses wat jy gaan maak. ‘n Swak verhouding met veral jou pa is dikwels die rede waarom ‘n mens verwerp voel. Omdat God deur jou pa verteenwoordig word, gee sy optrede dikwels vir jou die verkeerde idee van God. As daar in jou lewe die behoefte is om met jou pa te kan praat en dat hy sal luister en verstaan, maar dit gebeur nie, dan voel mens eensaam. As jy wil hê jou pa moet jou vasdruk en hy doen dit nie, dan beleef jy ook vir God koud en afsydig. Veral as pa nie vir jou sê dat hy jou liefhet nie. As jou pa streng is en gedurig lyfstraf uitdeel, dan beleef jy dat God net sit en wag om jou te straf. Van sy liefde, waarvan die kerk jou vertel, sien jy niks.

Die gevaarlikste ding wat ‘n pappa kan doen is om een bo die ander voor te trek. God het nie witbroodjies nie, want hy weet dat dit seermaak as ek minder belangrik voel as my broer of suster in my pa se oë.

Hierdie hunkering na ouerliefde wat nie beantwoord word nie gee ‘n mens die gevoel van verwerping en laat ‘n mens met ‘n yslike leë gevoel in jou hart en kan tot depressie lei.

Ek wil die volgende ware verhaal aan jou vertel om te verduidelik hou belangrik klein dingetjies, wat ons as vanselfsprekend aanvaar, soms vir ander kan wees. Die verhaal is geneem uit die boek “From Bad Beginningsto Happy Endings” wat deur Billy Graham versprei is.

In die hoek van ‘n vuil dodesel van ‘n gevangenis in South Carolina het ‘n jong man tussen skarrelende kakkerlakke ineengekrimp gelê. Sy liggaam was opgekrul soos ‘n ongebore baba en dit het gelyk of hy onbewus was van sy smerige, stinkende omgewing. Sy naam was Rusty, en hy was ter dood veroordeel vir die moord op Myrtle Beach, in ‘n misdadige vergryp wat vier mense se lewens gekos het.

Die polisie het die drie en twintigjarige Rusty Welborn van Point Pleasant, Virginia in 1979 vasgetrek na een van die bloedigste en mees brutale slagtings in die geskiedenis van South Carolina. Rusty was van moord aangekla en het die doodsvonnis vir sy misdaad ontvang.

Bob McAlister, die vise-hoof van personeel van South Carolina se goewerneur, het Rusty in die dodesel leer ken. Bod self is ‘n jaar of wat gelede weergebore en hy het ‘n sterk roeping van God op sy lewe gevoel om die staat se gevangenis te bedien, veral die wat hul laaste dae in die dodesel deurbring.

Bob was met sy eerste besoek aan Rusty begroet met ‘n jammerlike toneel. Rusty het op die vloer gelê toe hy opdaag: ‘n Patetiese prentjie van ‘n man wat geglo het dat hy vir niemand iets beteken nie. Die enigste teken van lewe in die sel was die kakkerlakke wat heen en weer oor alles en ook oor Rusty self geskarrel het. Hy het met lewelose oê, wat gelyk het of hulle niks sien nie, voor hom uitgestaar toe Bob begin praat en hy het gladnie gereageer nie.

Keer op keer het Bod teruggekom en probeer om Rusty te bereik deur hom van die liefde wat Jesus vir hom het, te vertel en van sy kans om, selfs in die dodesel, ‘n nuwe lewe in Christus te begin. Hy het bidden volhard en uiteindelik het Rusty begin om te reageer op hierdie vreemdeling se aanhoudende indringing in die privaatheid van sy sel. Bietjie vir bietjie het hy oopgemaak, tot op ‘n dag toe hy begin snik het terwyl Bob met hom gepraat het. Daardie dag het Ruste Wellborn, ‘n jammerlike wese, ‘n man met moord en duisternis in sy verlede en die voltrekking van die doodvonnis wat vinnig nader gekom het, sy hart aan Jesus Christus gegee.
Toe Bob ‘n paar dae later weer sy opwagting by Rusty maak, het hy ‘n nuwe mens daar aangetref. Die sel was skoon en netjies en Rusty ook. Hy het ‘n nuwe lewenslus en ‘n positiewe lewensuitkyk gehad. McAlister het aangehou om hom te besoek, saam met hom Bybelstudie te doen en saam te bid. Die twee manne het gedurende die daaropvolgende vyf jaar hegte vriend geword.

Bob het verneem van Rusty se kinderjae in Wes Virginia, wat alles behalwe hemels was. Sy gesin was brandarm en Rusty was as kind verwaarloos en mishandel. Sy skoolloopbaan was vir hom sowel as sy onderwysers ‘n nagmerrie. Regdeur al sy hoërskooljare moes hy met dieselfe twee broeke en verslete hemde oor die weg kom. Uit skaamte, frustrasie en die gebrek aan volwasse leiding het hy in sy negende skooljaar uitgesak en die skoolverlaat – ‘n besluit wat net die begin van sy probleme was. Sy tienerjare was vol verwarring en hy is kort-kort uit die huis geskop en het menigmaal self weggeloop. Hy het die grootste deel van sy lewe onder bruê en in openbare toilette geslaap. Bob het Rusty die Bybel leer ken, maar wanneer dit gekom het by liefde en vergiffenis, was Rusty die leermeester. Hierdie jongman wat nooit werklike liefde geken het nie, was in verrukking oor God se liefde. Hy het nooit die verrassing dat ander mense iemand soos hy deur Jesus Christus kon liefhê, te bowe gekom nie.

Rusty se kinderlike entoesiasme was vir Bob soos ‘n verfrissende bries, toe hy begin agterkom hoeveel dinge hy as vanselfsprekend aanvaar het, veral wat betref die liefde van sy vriende en familie.

Rusty het geweldig berouvol geword oor die verskriklike leed wat hy sy slagoffer se vriende en familie aangedoen het. In die wete dat God hom vergewe het, wou hy bitter graag die vergiffenis van die wat hy so seer gemaak het, bekom. Toe gebeur daar iets wonderliks: Sy slagoffer se broer het ook by die Here Jesus uitgekom en is gered. God het vir twee jaar in sy hart gewerk oor sy behoefte om sy suster se moordenaar te vergewe. Eindelik het hy ‘n brief aan Rusty geskryf en hom nie net vergiffenis gebied nie, maar ook liefde in Christus.
Nie lank voor sy teregstelling nie, het hierdie broer en sy vrou by Rusty kom besoek aflê. Bob was ook teenwoordig toe die twee manne mekaar in trane omhels het soos twee lank verlore broers wat uiteindelik herenig is. Die liefde vanChristus het die muur van skeiding vernietig en hierdie twee mans laat besef dat hulle deur Hom werklik twee broers is wat daardie dag herenig is. Dit is ‘n les wat Bob nooit sal vergeet nie.

Rusty het nie net vir Bob geleer hoe om lief te hê en te vergeef nie, hy het hom ook ‘n geweldige les gegee oor hoe om te sterf. Terwyl die bestemde dag nader gekom het, het hy ’n kalmte en sekerheid getoon, die gelyke waarvan Bob nooit voorheen gesien het nie. Op sy laaste dag, slegs ‘n paar uur voor sy teregstelling om 01H00, het Rusty vir Bob McAlister gevra om vir hom uit die Bybel voor te lees. Na ‘n uur of wat van aandagtige luister, het Rusty regop op die kant van die bed gesit en gesê, “Al wat ek nog altyd wou gehad het, is ‘n tuiste. Nou gaan ek huistoe.”

Bob het voorgelees en na ‘n paar minute het Rusty stil geraak. Baie stil. Van menig dat hy aan die slaap geraak het, het Bob sy Bybel neergesit, Rusty sagkens met sy kombers toegemaak en klaargemaak om te vertrek. Toe hy omdraai om uit te stap, kry hy

’n onweerstaanbare drang om vir Rusty op die voorkop te soen. Baie selfbewus, maar in die geloof dat hy die regte ding doen, het hy gebuk, Rusty saggies op sy voorkop gesoen en suutjies uitgestap. ‘n Kort rukkie later is Rusty tereggestel vir die moord wat hy gepleeg het.

‘n Vroulike beampte wat hom in sy laaste minute moes help, het hierdie naskrif aan sy verhaal verskaf: Terwyl Rusty hom finaal voorberei het vir sy einde, het hy na haar gekyk en gesê: “Hoe jammer tog dat ‘n man vir sy hele lewe lank, tot sy laaste aand op aarde, moet wag om vir die heel eerste keer naggesoen te word en te voel hoe die kombers saggies en liefdevol om sy skouers ingedruk word.”

Besef jy hoeveel jy het om voor dankbaar te wees. Of het jy soos Rusty ‘n hunkering na ouerliefde en dat hulle sal verstaan, en jy voel asof jy nie bestaan nie. Ons sal dit later bespreek.

Slegte dinge gebeur
As jou ouers nie volgens Bybelse waardes en beginsels leef nie, sal jy onseker voel omdat jy nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Dit bring botsende emosies. As dinge wat seermaak met jou gebeur en jy dit laat gebeur omdat jy nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie, raak jy deurmekaar en jou emosies raak onbeheerbaar. Dan gee jou ouers maar die puberteit skuld en ontduik so hul verantwoordelikheid.

Gesinsverbrokkeling stel jou teleur en jou vertroue word geskok. Soms voel jy skuldig en verantwoordelik vir die egskeiding. Jy kan egskeiding as ‘n baie ernstige verlies beleef omdat een vam jou ouers uit jou lewe gaan. Dit bring geweldige hartseer as gevolg van die afwesigheid van ‘n ouer vir wie ‘n mens baie lief is, en ‘n soeke na liefde wat nou onbeantwoord bly.

Soms laat die pa’s die opvoeding van kinders aan die mammas oor terwyl hulle uithuisig is met “sakebelange.” Pa’s en ma’s kan dan nie saam besluit oor hoe die opvoeding van die kinders gereël moet word nie. Dit laat kinders soekend en onstabiel omdat pappas nie deelneem aan hul opvoeding nie.

A.g.v. hierdie uithuisigheid van die pappas, mis kinders die vaderfiguur en voel aangetrokke tot ander mans wat bereid is om my pa se plek in te neem. Ongelukkig het hierdie ander mans nie altyd die kinders se beste belange op die hart nie en word hulle die afgrond ingesleep deur perversiteit. So ontwikkel homoseksuele neigings by seuns en loop meisies die gevaar om seksueel misbruik te word.

Onregverdige behandeling sowel as molestering deur gesagsfigure teen wie nie uiting van afkeer en verset gegee kan word nie, bring opstand en bou ‘n ongelooflike vulkaan van woede en bitterheid in die hart van ‘n jongmens. Selfs waar ouers deur ander benadeel is kan hiertoe bydra. Opgekropte woede vergiftig en verlam die totale menswees in liggaam, siel en gees.

Molestering en verkragting laat ‘n merk op ‘n mens se hart soos ‘n sny op jou liggaam. Die verskil is egter dat die seer van die hart nie weggaan soos die van die sny nie. Jy leer net om daarmee saam te leef. Dit skep ‘n negatiewe selfbeeld en jy raak pessimisties en swartgallig. Jy raak probleemgerig en nie oplossingsgerig nie. Maar daar is hoop. Berading kan jou help om die hartseer te verwerk. Die feit is dat jy die keuse moet maak om met jou lewe aan te gaan en nie voortdurend ander te blameer nie. Kyk die lewe in die oë en sê dat jy nie gaan toelaat dat hierdie onaangename ervaring jou lewe verwoes nie.

Die onvermoë van ons ouers om finansieel by te bly is vir ‘n mense ‘n skande voor jou maats en maak jou opstandig. Dit is egter baie onregverdig om so te reageer, maar ek verstaan dat dit onvermydelik is, aangesien sosiale aanvaarbaarheid dikwels in terme van geld gemeet word. Ek ken die gevoel van arm wees. Dit maak mens opstandig as jy nie alles kan hê en doen wat ander het en doen nie, maar ‘n mens hoef nie alles te hê wat jou oë sien en jou hart begeer nie. Jy hoef ook nie al die partytjies by te woon nie. Sommige kere moet jy kan nee sê vir jouself en vir ander.

Om ‘n verhouding te verbreek kan as erg traumatise beleef word en jy kan voel jy word bedrieg en verneder, en dit maak baie seer. ‘n Ongewenste verhouding soos om te vroeg seksueel aktief te wees, bring enorme skuldgevoelens en vrees vir swangerskap. Gevolglik sluit daardie kinders die oop kommunikasie met hul ouers toe. Hulle vermy gesprekke waar hulle hul mond kan verby praat omdat hulle bang is vir hul ouers se reaksie.

As jy beginselvas is, gaan jy maklik deur jou portuurgroep uitgesluit word en gaan jy eensaam en verwerp voel. Later kan jy begin ly aan selfbejammering wat die skakelaar vir depressie is.

As jy voortdurende afbrekende kritiek ontvang, ontwikkel jy ‘n gevoel van minderwaardigheid en dit laat jou ondernemingsgees en selfmotivering kwyn en verdwyn. Jy trek terug of onttrek en begin na binne leef. Jy raak later so negatief dat jy geen positiewe denke kan voortbring nie.

As geld al is wat jy het, dan is jy die armste mens wat daar is.

Sondige en onrein gedagtes is gevaarlik omdat gedagtes ons gedrag bepaal. Sondige gedrag bring weer skuldgevoelens. Skuldgevoelens bring weer ‘n swak selfbeeld. Dit maak ‘n mens hartseer omdat jy nie spontaan met ander kan lag en gesels nie. Jy kan net nooit jouself wees nie, omdat jy glo jy gaan jou naam krater maak.

Groepsdruk deur maats en onderwysers om beter te presteer laat ‘n mense voel dat jy nooit goedgenoeg is nie. Dit lei tot oorvol programme. As ‘n mens dan nie kan volhou nie, moet aktiwiteite ingekort word. Dit word deur jongmense beleef dit as mislukking en as dit persoonlik gemaak word, voel ‘n mens dat jy ‘n mislukking is. Die aanname ontstaan dan dat daar eers presteer moet word om liefgehê te word. So dryf ‘n mens jouself tot ver bo jou vermoë. ‘n Algehele ineenstorting is onafwendbaar en kan ly tot erge teleurstelling, hartseer en selfverwyt wat selfmoord tot gevolg kan hê.

Die onvermoê om aan standaarde van die groep te voldoen, in ‘n lewensfase waar assosiasie met ander van dieselfde ouderdom belangrik is, vir die bepaling van selfwaarde, bring geweldig baie spanning. Jy voel ‘n mislukking in almal se oë en teleurgesteld in jouself en dit bring ‘n gevoel van ontevredenheid en hartseer.

Hierdie is alles dinge wat in jou lewe kan gebeur wat sal maak dat jy met jou selfbeeld sukkel. Hoe jy oor jouself voel en dink sal bepaal watter keuses jy sal maak. Die volgende is jou eie keuse.

Jy bou mure rondom jou. Met ander woorde jy sluit alles en almal uit. Die verhaal van Ben Hooper wat jy gaan lees is ‘n ware verhaal en kom uit een vam Elkana se tydskrifte. Ek wil hê dat jy dit sal lees en kyk of jy kan uitvind watter twee keuses die seun gemaak het en hoe albei sy lewe beinvloed het.

Onderdrukking is een manier om hartseer te verwerk. Hiermee word bedoel dat jy doelbewus dit wat gebeur het uit jou gedagtes hou. Met ander woorde, jy vermy alle herinneringe daaraan. Jy sluit dit in jou onderbewuste toe.

Ontkenning is nog ‘n vorm van mure wat ‘n mens bou om hartseer te verminder. Jy vertel jouself dat dit wat seermaak, bv ‘n ouer met ‘n drankprobleem of haglike huislike omstandighede, nie so erg is as wat dit lyk nie.

Woede uitbarstings is nog ‘n manier van mure bou. So hou jy ander ver van jou af, want almal is bang. Die wat dit egter nader waag, kom gewoonlik met baie liefde of met net sulke hoë mure soos jy en jou houding maak nie ‘n vaal kol op hul emosies nie.

Emosionele afsluiting is ‘n ander vorm van mure waarmee ‘n mens jou hartseer wegsteek of probeer verminder. Hier beweeg jy in ‘n neutrale gebied. Jy wys geen emosies nie. Inteendeel, jy het geen gevoelens nie en jy raak afgestomp vir hartseer. Jy gaan net aan met jou dag tot dag aktiwiteite en niks of niemand raak jou nie.

Omdat mens ongelukkig voel as jy seerkry, soek jy vertroosting. Dit kan opbouende vertroosting wees, maar dit kan ook ongesonde en afbrekende vertroosting wees. ‘n Mens is baie geneig tot selfvertroosting omdat jy nie weet waar om vertroosting te gaan soek nie. Jou laaste gedagte is om dit by God te soek, want seerkry bring opstand en dit bring verwydering tussen ons en God.

Die rede is dat God gesag daargestel het en ons kom in opstand teen alle gesag a g v die seerkry.

Vrees is die grootste faktor in ons soeke na vertroosting. Vrees dat ons weer sal seerkry. Vrees dat ons nie deur ander aanvaar sal word nie en vrees dat ons as swakkeling afgemaak sal word as ons die hartseer sou wys. Ons sal liewer sterf as om te erken dat ons seergemaak voel. In plaas daarvan sal ons een van die tydelike maniere van vertroosting uittoets. Hierdie vertroosting laat mens baie beter voel oor jouself en dit maak dat ander jou aanvaar, maar dit is tydelik en as die oomblik verby is, dan is die hartseer nog steeds daar. Dan moet jy weer na die tydelike vertroosting gryp en so verval ons in slegte gewoontes wat afbrekend en self vernietigend kan wees. En hoe langer jy aan die gemaakte vertroosting blootgestel word hoe meer word jou hartseer, want ook hier is mense wat gereed staan om jou te misbruik. Nou verlei en misbruik hulle jou om sodoende hulself beter te laat voel. Net nog ‘n poging om vertroosting te kry. Wat ‘n bose kringloop.

Menige kere sal die mense jou nie verlei om groot sondes te doen nie. Jy sal niks doen waaroor die gemeenskap jou sal stenig nie, maar as jyjou kom kry het die gemors waarin jt beland soveel implikasies dat dit vir jou nag geword het. Jy sien geen uitkoms en soms is jou lewe vernietig. Kyk na die volgende storie en vra jouself, “Is ek besig met klein sondtjie wat my lewe kan verwoes.

Ek wil dit net dudelik maak dat daar nie klein en groot sonde is nie. Sonde is sonde.

KLEIN JAKKALSIES
“n Vrou sien dat daar kort-kort ‘n paar bye by haar huis se venster in en uit vlieg. Dit gaan vir weke so aan. Op ‘n dag stort haar huis se plafon ineen, en sy doen ernstige beserings op. Wat al die tyd gebeur het, was dat die bye besig was om ‘n korf op die huis se plafon te bou. Toe die korf te swaar geword het, het dit die plafon laat intuimel.
Dit is hoe sonde ook werk. Dit is nie noodwendig die groot sondes wat ons lewens vernietig nie, maar die klein sondetjies wat die skade aanrig. FineseNov 2005

Omdat ons verskillende tempramente of geaardhede het, reageer ons almal verskillend op die dinge wat met ons gebeur.

SELFVERMINKING
Sommige meisie probeer om verligting vir emosionele pyn te bring deur selfverminking.
Die meerderheid sny hulself met messe, lemmetjies of ander skerp voorwerpe. Ander brand of slaan hulself. Nog ander trek hul hare uit. Self verminking word die “nuwe anoreksie” van ons tyd genoem. Dit is ‘n manier waarop veral tienermeisies intense emosies soos angs, verwerping, nutteloosheid, woede en ‘n swak selfbeeld probeer hanteer. Alhoewel dit nie ‘n poging tot selfmoord is nie, sterf daar baie as gevolg hiervan.

Sommige meisies ly weer aan eetversteurings. Hulle ly aan die minder kos meer beheer sindroom. Die hoeveelheid kos wat per dag ingeneem word, word streng beheer en die verloor van kilogramme word gesien as oorwinning. Die aansit van gewig word gereken as mislukking. Hulle raak ook obsesief oor oefening. Anoreksie en bulimie gaan hand aan hand. Die anoreksielyer raak doodhonger en vergryp haar aan kos. Dan raak sy paniekerig omdat sy gewig aansit en “beheer” die problem deur op te gooi of lakseermiddels te misbruik.

Ander sal weer die hartseer probeer weg eet en so oorgewig raak dat dit ‘n selfbeeldprobleem skep en ‘n gesondheidsrisiko kan inhou.

Woede uitbarstings maak so ‘n mens ‘n nagmerrie vir enigiemand wat sy pad verkeerd kruis.

Seksverslawing
Ander sal weer seksueel aktief raak want hulle verbeel hulle dat seks en liefde dieselfde ding is. So ‘n mens stuur eweneens op ‘n ramp af. Mens het nie ‘n leeftyd nodig om agter te kom dat jy leeg en onvergenoeg bly omdat dit nie permanente vervulling in jou lewe bring nie.

‘n Ongebalanseerde en ongebonde lewe van laat nagte, ooreet, alkohol en dwelms en ‘n vrye seksuele lewe eis spoedig sy tol, en al wat oorbly is ‘n misbruikte en uitgebrande jong lewe, wat “God se doel met sy of haar lewe” misgeloop het. Die sleg van seks is dat, as jy dit maar net eenkeer gedoen het, is jy nie meer rein nie, en jy kan nie die horlosie terugdraai en dit ongedaan maak nie. Seksueeloordraagbare siektes is aan die orde van die dag en kan jou hele lewe verwoes deur slegs een onbesonne oomblik wat jy toegee.

Drankverslawing
Nog ander gryp weer na drank en dwelms. Ook hierin vind niemand volledige vervulling nie, want die drang na meer word al groter en die gevoel van leegheid nog groter. Dit word ‘n bose kringloop van meer en meer totdat so ‘n persoon alles verloor het. Menswaardigheid, familie en besittings en sommige hul lewe.

Die heel kosbaarste besitting wat jy kan hê is Geloof

BELANGRIK OM TE BESEF
Eetversteurings en selfverminking is ernstige, komplekse siektes. Daar is geen maklike antwoorde nie. Iemand wat die neiging daartoe ervaar moet so gou moontlik profesionele hulp kry. Dieselfe geld vir seks, alkoholmisbruik en die gebruik van dwelms
Hoe keer jy dit?
Die grootste fout wat jy kan maak is om jou negatiewe emosies te onderdruk. Werk daaraan om jou selfbeeld te verbeter en konsentreer eerder op goeie eetgewoontes as om ‘n dieet te volg.

Geestelike oplossing.
Hierdie siektes is simptome van veel dieper geestelike letsels wat op ‘n geestelike wyse genees moet word.Die antwoord is dus om op God te fokus en Hom toe te laat om jou emosionele seer te genees en vir jou te help om die mense wat jou seergemaak het te vergewe. Dit is ‘n genesingsproses wat binne moet begin voordat dit na buite kan minifesteer. Hierin lê ware oorwinning. Fin okt 2004

DRINK JY OF DINK JY

Jou gesondheid
Drink
Alkohol vernietig breinselle en dit beteken dat jy jouself mettertyd dom kan drink. Jy kan natuurlik ook aan alkohol verslaaf raak, wat ernstige gevolge kan hê. Jou lewer gaan nie bly wees oor ‘n styging in jou alkoholvebruik nie. En drank maak vet, en vet mense het slegte spysverteringstelsels en gewoonlik ook bloeddrukprobleme.

Dink
Voor jy jou oë uitvee, is jy ‘n vet alkoholis met ‘n vrot lewer, ‘n crinkle-paper vel en niks tussen die ore nie. Dit kan natuurlik ook jou verhoudings ‘n knou gee – sleeptong gesprekke raak gou afgesaag.Hierdie dinge klink nou nie juis na iets wat ‘n mens op jou”been there, done that, got the t-shirt” lysie wil skryf nie, of hoe?

COOL
Drink
Wie het nou juis bepaal dat dit cool is om te drink? Wie het bepaal dat jy op een of ander stadium moet bewys dat jy jou drank kan hanteer. Wie het bepaal dat geld op drank uitgegee moet word as jy eerder klere daarmee kan koop?
Niemand weet wie dit als bepaal het nie, so niemand gaan weet of jy nou hierdie “reels” nagekom het of nie.

Dink
As jy geld mors om ‘n fool van jouself te maak,bewys jy ‘n paar dinge:
1. Jy kan nie groepsdrukhanteer nie
2. Jy kan nie jou eie besluite neem nie
3. Jou selfrespek is na die maan
4. Jy kan nie goeie vriende kies nie en
5. Jy bewys dat jy jouself op meer as een manier kan embarrass wanneer jy op tafels begin dans en oor jou eie voete val.

PRET
Drink
Laat ons nou eerlik wees. Dit is heel nice om daar te staan met ‘n drink in jou hand terwyl jy met iemand van die teenoorgestelde geslag gesels, want mens weet mos nie altyd wat om met jou hande te maak nie.
Onthou net, te veel drink maak dronk en dronk is nie lekker nie. Dronk is ook nie sexy nie.

Dink
Jou waardigheid mag dalk net daal terwyl jou vlak van besopenheid styg. Jy mag dalk net iets aanvang waaroor jy spyt gaan wees (dis nou te sê as jy dit die volgende dag kan onthou).
Dronk meisies is easy targets vir ewe dronk ouens met vieslike idees. Dronk ouens aan die ander kant kry guts om dinge te doen wat hulle andersins sou vermy het. So kan albei kante seerkry.
Molestering en verkragting in nie mites nie. Dit gebeur met meisie wat nie nugter genoeg is om terug te veg nie. En in die tyd wat ons leef is seuns ook nie meer veilig nie.

PARTY TIME
Drink
Dit is maklik om te drink as al jou vriende drink of as ‘n aantreklike ou vir jou ‘n drink gekoop het. Probeer net eenkeer die volgende: los vir een aand die drank en hou jou vriende se gedrag dop. Jy sal verbaas wees hoe pateties hulle lyk vanuit ‘n nugter perspektief.

Dink
Wil jy ook dronk wees? Stadige reflekse, onsamehangende sinne, dubbelvisie en rondslinger klink nou nie juis na ‘n great manier om ‘n party te hou nie.
En natuurlik is dit vir enige ou ‘n turn-off as hy jou hare agter jou kop moet vashou terwyl jy opgooi. Dit is ewe ambarrassing vir ‘n meisie as haar ou opgooi veral as hy nie die toilet haal nie. Niemand gaan vrywillig aanbied om jou op te tel as jy uitgepass het nie – hulle gaan self te dronk wees daarvoor. So, drink jy of dink jy?

Hierdie is dodelike aktiwiteite om jouself mee besig te hou as jy vertroosting soek. Daar is baie makliker en meer aanvaarbare maniere. Daar is egter net een regte manier. Gee jou hartseer vir God. Jy sal dalk kan sê, “ Maar God het dit toe gelaat, hoekom sal Hy my wil troos”.
Of jy sal dink dat jy Hom nie goed genoeg ken nie. Miskien sal jy reken dat jy nie eers weet hoe om reg te bid nie. Soveel hartseer daar is, soveel verskonings sal die duiwel vir jou kan voorhou hoekom jy nie na God toe kan gaan vir vertroosting nie.
Besef dat van hierdie dinge met jou ouers gebeur het. Deur met hulle daaroor te gesels, sal jy dalk uitvind dat jou ouers redelike baie hartseer beleef. As jy eers agter die kap van die byl kom, sal jy besef dat ouers nie die mislikke houding van kinders nodig het nie. Hulle sukkel alreeds om die seer wat bestaan te verwerk.

Die volgende ware verhaal sal vir jou wys watter invloed keuses op ons lewe het. Kyk of jy kan sien watter keuses in hierdie verhaal gemaak moes word.

Die verhaal word vertel van ‘n baie belangrike professor en sy vou wat in Gatlinburg, Tennessee in die VSA met vakansie was. Een oggend het hy en sy vrou na ‘n klein restaurant gegaan vir ontbyt. Terwyl hulle vir hul kos gewag het, het hulle ‘n ou omie met ‘n wit kop opgemerk wat van tafel na tafel loop en met almal ‘n gesprekkie aanknoop.

Die professor het na sy vrou toe oorgeleen en gefluister, “Ek hoop nie hy kom hier na ons toe nie,” en by die venster uitgekyk om nie met die ou man oogkontak te maak nie. “Wel, hier is vanoggend vreemdelinge in ons dorp”, het dit skielik en vriendelik agter die professor weerklink. “Vanwaar is julle mense?” “Ons is van Oklahoma,” het hulle geantwoord.

“Baie welkom in Tennessee, ek hoop julle geniet julle verblyf,” het die omie met ‘n glimlag gesê. “En wat doen jy om aan die lewe te bly?” Die proffesseor het geantwoord dat hy predikante leer preek. “O, nè”, het die omie gesê, ek het ‘n wonderlike verhaal om jou te vertel.”. Hy het sonder meer ‘n stoel nadergetrek en by hulle gaan sit.
Die professor het hoorbaar gekreun en by homself gedink, “Wonderlik, nog ‘n simpel prediker storie.” Die ou oom het met sy storie begin. “Sien jy daardie berg?” Nie baie ver van die voet van die berg is ‘n seuntjie van ‘n ongehude moeder gebore. Hy het nie maklik grootgeword nie. Oral waar hy gegaan het, het mense hom gevra: “Haai seun, wie’s jou pa?” By die skool, die winkel of waar ookal. Mense het altyd die vraag gevra.

Hy het hom begin onttrek en gedurende pouses en etenstye letterlik vir sy mede skoliere weggekruip. Hy het dit later ook nie meer in die winkels gewaag nie. Die gevraery oor sy pa het hom baie seergemaak.

Toe hy twaalf jaar oud word, het daar ‘n nuwe leraar na die kerk, waarvan sy ma lidmaat was, gekom. Die seun het altyd so op die nippertjie die kerk ingesluip, en dan weer , net voordat die diens verby was, gou uitgeglip. Net om niemand kans te gee om vrae te vra nie.

Eendag het die leraar wat hom dopgehou het, die diens so vinnig afgesluit dat die seun nie betyds kon wegkom nie. Die nuwe predikant wat van geen sout of water geweet het nie, het die seun ingehaal en met die beste bedoeling ter wêreld gevra, “Haai seun, wie is jou pa?” Daar het ‘n doodse stilte oor die kerk neergesak. Almal het na hulle gestaar en gewonder of hulle uiteindelik sou

hoor wie sy pa is. Die leraar het egter gou besef daar is fout en met die hulp van die Heilige Gees aan die verskrikte seun gesê,
“Wag ‘n bietjie, ek ken jou mos. Ja, ek kan die familietrek sien. Jy is ‘n kind van God.” Met ‘n glimlag het hy vervolg, “Seun jy het ‘n wonderlike erfenis, maar jy sal dit moet opeis en dit jou eie maak”.

Die seun het vir die eerste keer in ‘n lang tyd geglimlag, sy bors uitgestoot en soos ’n nuwe mens by die kerk se deur uitgestap. Hy was daarna nooit weer dieselfde nie. Wanneer iemand hom sou vra, “wie’s jou pa?, het hy met ‘n breë glimlag gesê, “Ek is God se kind.” Die omie kon sien dat die professor diep geraak was deur die storie en toe hy opstaan om te loop met ‘n tinteling in die oog gesê, “Jy weet Professor, as daardie prediker my nie daardie dag vertel het dat ek ‘n kind van God is nie, en dat Hy baie lief vir my is nie, dan sou ek dit seker nie baie ver gebring het nie.” Die omie het vir hulle gewuif, omgedraai en uitgestap.

Die professor en sy vrou het lank doodstil gesit, diep geraak deur wat hulle so pas gehoor het. Toe die kelnerin weer by hul tafel verbyloop, het die professor haar geroep en gevra of sy die man ken wat by hul tafel gesit het. Sy het geantwoord, “O ja, almal hier ken hom. Dis Ben Hooper. Hy is die vorige goeweneur van Tennessee.”

Sommige mense droom van sukses terwyl ander wakker word en hard daarvoor werk.

Met geld kan jy ‘n boek koop, maar nie wysheid nie.

BREEK WEG VAN JOU VERLEDE.
Dit is glo baie maklik om ’n sirkusolifant af te rig. Jy maak ‘n baba-olifant met ‘n tou aan ‘n boom vas. Die olifantjie spring op en af, ruk en pluk, maar kan nie loskom nie. Wanneer die olifant volwasse is, hoef jy hom net met dieselfde tou aan ‘n dun paal vas te maak en hy sal nie eens probeer om weg te kom nie. Sy verlede hou hom gevange.
Ons is dikwels ook so. Ons het die potensiaal om geestelik te groei, maar ons verlede hou ons gevange. Breek met slegte herinnerings, of dit nou molestering, egskeiding, aanranding, bankrotskap of ‘n groot mislukking is. Wanneer jy jou verlede agterlaat, lê daar ‘n oop toekoms voor jou. Fin sept 2006

So hou die duiwel met ‘n “dun toutjie”, jou gewete aan die verlede vas en kan jy nie voluit lewe nie.

LEER HOE OM VERWERPING ‘N TRAPPIE OP DIE LEER NA SUKSES TE MAAK, EERDER AS OM DIT TE SIEN AS ‘N DEUR WAT IN JOU GESIG TOEKLAP. Finesse Nov 2005

Onthou wat ek vroeër gesê het. Daar is nie volmaakte mense nie. Daarom maak mense foute en ander word daardeur benadeel. So jy ook. Maar, soos ek reeds gesê het, jy het ‘n keuse om ‘n gevangene van die verlede te bly, of om aan te gaan met jou lewe.Die storie hieronder is so ‘n voorbeeld.

Wit Linte
Die verhaal word vertel van ‘n jongman wat van ‘n klein dorpie gekom het. Hy het in die stad gewerk. Daar het hy in die tronk beland oor geld wat hy gesteel het. Sy ouers was baie arm en kon nie vir hom gaan kuier nie. Hulle het geboer ‘n entjie van die dorp waar hy groot geword het. Toe die tyd sou aanbreek vir die jongman om uit die trok te kom, het hy aan sy ouers ‘n brief geskryf. Daarin het hy aan hulle gesê dat hy weet hy het hulle baie teleurgestel en hartseer besorg. Hy was egter nou aan die einde van sy tyd in die tronk en sou binnekort vrygelaat word. Hy sou met die trein reis. Hy sou verby die stasie gaan daar naby aan hulle plaas. As sy ouers hom kon vergewe, dan moes hulle net ‘n wit lint vasknoop aan die groot boom naby die stasie. As hy die lint sien, dan sal hy afklim en teruggaan huis toe. As daar nie ‘n lint in die boom is nie, dan sou hy verstaan. Hy sou verder reis na ‘n ander bestemming en hulle nooit weer pla nie.

So is hy toe vrygelaat en was hy op pad huis toe met die trein. Saam met hom was daar ‘n hele klomp ander passasiers en hulle het lekker gelag en gesels. Toe hulle egter naby die stasie kom, waar hy sou afklim, het die jongman skielik baie stil geraak. Die ander wou toe weet wat aangaan en hy vertel hulle toe van sy tronkstraf en van die wit lint. Almal het angstig begin kyk of hulle die boom kon sien. Meteens was almal baie opgewonde en roep angstig dat hy moet kom kyk. Toe hy by die venster kom, kon hy nie sy oë glo nie. Daar was die boom, vol wit linte.

Om van hierdie gevoelens ontslae te raak, moet mens weet wat die ding is wat jou pla en moet jy dit uit jou sisteem kry. Daarom moet jy aan die hartseer woordelikse uitdrukking kan gee. Jy moet dus daaroor praat. Jy moet kan sê: “Die persoon vir wie ek baie lief is of in wie ek baie vertroue gehad het, het my seergemaak.” Sê wat hy of sy gedoen het wat jou teleurgestel het of wat hartseer in jou lewe gebring het. Sê dit sommer net eers hardop vir jouself. Jy moet eers hoor dat jy dit sê sonder om te skrik of om bang te wees. As jy dan voel dat jy met iemand anders daaroor wil praat, sal dit makliker wees. Jy moet daarom van die begin af eerlik wees. Dit is nie jy wat die fout gemaak het nie, daarom hoef jy nie verskonings te maak nie.

As jy seergekry het en jou hart bloei, moenie verskonings maak nie. Moenie skuld aanvaar as dit nie jou skuld was nie en moenie haat in jou hart toelaat nie.

BEGIN LEWE
Ons almal is gebroke. Niemand is sonder swakhede of bagasie van die verlede nie. Tog probeer ons voorgee dat ons sonder gebreke is. Ons mag nie wys dat ons ook foute het nie, dat ons lewens nie altyd so uitgesorteer is soos wat ons voorgee nie. Tog sien ons in die Bybel dat die prominentste families ook maar stukkend was. In Dawid se gesin was daar owerspel, verkragting en gesinsmoord. Tog was hy ‘n geliefde van God.
Ons moet almal met wonde of foute wat ons gemaak het saamleef. Die probleem ontstaan wanneer ons dink ons moet wag tot ons perfek is en alles uitgesorteer is voordat ons kan begin leef. God werk deur gebroke mense. Mense met baie foute en swakhede, mense met bagasie. Moenie dit wegsteek nie. Erken dit en werk daaraan. Heiligmaking is ‘n proses. Dis juis die krake in ons lewe wat God se lig en genade helder laat skyn.
Wilma Steyn, Finesse okt 2004

“Word ‘n wêreldklas Christen”

‘n Draai in die pad is nie einde van die pad nie, mits jy weier om die draai te maak.

Swakhede
Almal het swakhede, maar deur dit weg te steek, te ontken, te verdedig of te verwens maak ons dit onmoontlik vir God om dit tot Sy eer te gebruik. Verwys 1 Kor 1:27. Jou swakhede is nie per ongeluk nie, God het ‘n doel daarmee. God word nie beindruk deur krag en selfstandigheid nie. Jesus beskou ‘n houding van swak en afhanlik wees as swak van gees en dit is die eerste houding wat Hy seën. Skryf die versie neer en plak dit iewers waar jy dit gereeld kan sien.

Swakheid is nie iets wat ons kan verander nie. Dit is daardie gebrek of beperking, trauma of slegte herinnering wat ons nie kan verander nie. As jy voel God kan jou nie gebruik nie, lees 2 Kor 4:7. Om dus God te kan toelaat om deur ons swakhede Sy krag ten toon te stel en ons te kan gebruik, moet ons ons swakhede erken. Laat ook hierdie versie ‘n prominente plek in jou kamer kry.

Bieg oor jou onvolmaakthede. Hou op maak asof alles onder beheer is, en wees eerlik oor jouself. Moenie swakhede ontken of verskoon nie, identifiseer dit en maak ‘n lys daarvan. Wees tevrede met jou swakhede sodat die krag van Christus deur jou kan werk. Wanneer jy swak voel herinner God jou daaraan om op Hom te vertrou. Swakhede keer dat ons nie arrogant raak nie, maar nederig bly. God gebruik swakhede om te verhoed dat ons Hom vooruit loop. Swakhede bring mee dat ek gemeenskap met medegelowiges het, want krag kweek onafhanklikheid. Ons swakhede bevorder simpatie en verbeter ons vermoë om te bedien. Die rede is omdat jy meegevoel sal hê met ander se swakhede en probleme en dat jy uit jou diepste seerkry die beste en doeltreffendste bediening kan haal.

HUMOR IS ‘N WONDERLIKE MANIER OM VAN JOU PYN NA ‘N SLEGTE ONDERVINDING ONTSLAE TE RAAK.
Finesse Nov 2005

KYK VERBY DIE LEUEN
Ons leef in ‘n tyd waarin als groter en beter is. TV’s, superdomes en megaburgers. Dalk dink jy dat jy te veel foute het of te veel foute gemaak het, om ‘n verskil in die lewe maak nie. Jy dink dalk omdat jy nie op groot skaal ‘n verskil maak nie, niemand dit ooit sal agterkom nie. Maar God sal. Hy’s nie net die skepper van die magtige oseane nie, maar ook van klein organismes. Hy sien dit as jy vir ‘n boemelaar kos gee of glimlag vir iemand wat jou afjak.
Kom ons kyk nie met mensoë na ons pogings nie, maar sien dat elke klein dingetjie ‘n verskil maak vir iemand.
Fin okt 2004

JOU EIE MAATJIE.
Corine du Toit sê; “Een van die lesse wat die lewe my geleer het, is dat die manier waarop jy met jouself praat, ‘n groot invloed op jou selfbeeld het. Dit klink seker snaaks, maar ‘n mens het mos maar altyd daardie stemmetjies in jou kop, en dit bepaal hoe jy dinge ervaar.

Die hartseer is dat ‘n mens dit nie altyd besef nie. Jy kan maklik in daardie gat val waar jy jouself afkraak en lelike dinge vir jouself sê. Of jy kan die negatiewe goed wat mense sê in jou kop versterk. In die lewe gaan daar altyd mense wees wat met jou foutvind en jy kan jou maklik hulle opmerkings aantrek.

Wees tevrede met hoe jy lyk en wie jy is. Jy is volgens God se plan geskep en kan nie soos ander wees nie. Dan sal jy nie in die plan inpas nie. Jou voorkoms is hoe jy gemaak is, maar jou vermoëns is iets waaraan jy kan werk.”

As jy kritiek van iemand kry, kyk na die baie dinge wat jy reeds bereik het en sê vir jouself, “Jy kan daarop verbeter, maar eintlik doen jy goed.”
Finesse Nov 2005.

Maak vrede met die dinge in jouself wat jy nie kan verander nie. Konsentreer op die wat jou spesiaal maak. Vertroue in jouself sal ander se vertroue in jou versterk.

Verbeter jouself deur jou vermoëns te ontwikkel. As jy nie jou talente en gawes gebruik nie, gaan jy dit verloor. Verwys na Matt 25:28, 2 Tim2:15 en 1 Kor 9:25. Lees die versies en kyk hoe dit verband hou met wat hier bo gesê is.

In sy boek, “Rich Dad’s the Business School” vertel Robert T Kiyosaki die volgende: ” Hy was opgelei deur die Amerikanse lugmag as fighter pilot. Die oorspronklike opleiding was perfek, maar hulle moes voorberei word om as vegters Viëtnam toe te gaan. Die laaste deel van die opleiding was baie erg, want dit het die ouens tot die uiterste gedryf. Hulle was op elke vlak van menswees getoets. Emosioneel, liggaamlik, verstandelik en uiteindelik geestelik. Die laaste toets was so skrikwekkend dat dit alle vrees verdryf het en hy het verander in ‘n ware gevegsvlieënier. Tot op hierdie dag het hy meganies gevlieg, maar hierdie dag het alles verander en hy was gereed om Viëtnam toe te gaan. Hy was nog bang vir wat met elke volgende geveg kon gebeur, en hy kon kies om lewend of dood daar uit te kom. Sy keuse om lewend terug te keer was die gevolge van die geestelike oorwinning wat hy oor vrees behaal het.

Nou sal jy vra, “Wat het dit met Godsdiens en Christenskap te doen.” Dit het alles daarmee te doen. Om te weet dat jy God se kind is beteken dat jy heeltemal anders oor jouself moet dink. Om hierdie geweldige waarheid te aanvaar is soos om van ‘n ruspe in ‘n vlinder te verander. Dit bring ‘n totale omskakeling van denke. Dit bring geestelik krag wat alle vrees verdryf, selfs die vrees vir die dood.

As soldaat van die hemelse weermag is jy eers gereed vir die geveg as jy die vrees vir verwerping en verlies oorwin. Verwerping deur maats en die mense van wie jy dit die minste verwag het. Verlies van aansien in sosiale kringe. En soms die ongegronde verlies van jou goeie naam deur mense wat jou beskinder. Dit is nie vir sissies nie en dit maak jou nie ‘n volmaakte mens nie, maar dit bring ‘n ander tiepe ervaring van Christen wees. Dit is soos die verskil tussen wurm en ‘n skoenlapper

As jy God se kind is moet jy verstaan dat God nie witbroodjies het nie en dat almal gelyk voor hom staan. Hy neem nie rykdom, skoonheid of prestasie in aanmerking as hy oor jou lewe oordeel nie. Daar is niks waarmee enigiemand Hom kan beindruk nie. Die enigste kwalifikasie om deur Hom aanvaar te word as kind is deur geloof in Jesus Christus, die Seun van God.

Keer dat jy in die slaggat trap om almal te probeer gelukkig hou. Die onnies, die vriende, jou ouers en nog die kerk ook. Hierdie neiging om almal te wil tevrede stel word gebore uit die vrees vir mislukking en veral die vrees om deur ander verwerp te word.

Ek glo dat ons agtergrond en omstandighede ‘n invloed kan hê op wie ons is, maar ons is self verantwoordelik vir wie ons gaan wees.

Hier is ‘n paar wenke om te verhoed dat jy ander se slaaf word deur almal te wil gelukkig hou.
1. Besef dat jy vry is deur na jouself te kyk soos God na jou kyk. Hy sien ‘n heel ander prentjie van ons as ek en jy. Hy kyk na jou deur die vryheid wat Jesus gebring het vir almal wat in Hom glo. Hy het in ons plek as sondaar gesterf aan die kruis en ons so met God versoen. Nou het ons onvoorwaardelike toegang tot Sy liefde, genade en aanvaarding. Hy is lief vir ons ten spyte van ons foute. As jy God hoër ag as enigiemand anders, dan het dit tyd geword dat jy ophou streef na ander se goedkeuring. Aanvaar jouself vir wie en wat jy is, want Hy het dit lankal reeds gedoen.

Dink na oor jou behoefte om ander se goedkeuring te kry. Aanvaar dat jy nooit almal tevrede sal stel nie. Hanteer die behoefte soos enige ander verslawing, moenie daaraan toegee nie. Gee liewer toe aan die vryheid wat God jou gee om te wees net wat en wie jy is.

Glo dat jy spesiaal is, dan is dit nie so belangrik om ander se goedkeuring te hê nie. ‘n Prins is spesiaal vir sy volk omdat hy die koning se kind is. Jy is ook ‘n koningskind. God s’n. Hy is die Skepper en Heerser van die heelal. Wat jou meer spesiaal maak, is dat Hy jou innig liefhet en as gelowige ‘n ereplek in sy Koninkryk gee.

Verwerping as kind en mislukte verhoudings en die seer wat dit bring is meesal die rede vir ons strewe na goedkeuring. Laat hierdie pyn jou herinner aan die oorwinning wat Jesus gebring het vir elkeen wat in Hom glo. Emosionele pyn is soms seerder en dieper as enige ander pyn, daarom het Hy ook dit vir ons verduur. Om hartseer weg te steek sal nie genesing bring nie, maar sal die
seer erger en die letsels groter maak. Lê jou hart bloot voor God en wys Hom jou wonde. Al is die proses van genesing soms tydsaam, is dit tog die moeite werd want Hy verstaan en wil jou help.

2. Om altyd aan ander se eise toe te gee is jou eie keuse. Jy kan kies om misbruik te word of jy kan die grense neerlê. As jy altyd ja sê vir alles, is dit dalk omdat jy al daaraan gewoond geraak het om gemanipuleer te word. God wil nie hê dat ons deur enigiets anders beheer word as sy Heilige Gees nie. As jy deur ander gemanipuleer word, stel duidelike grense en hou daarby. Om vry van ander se goedkeuring te leef beteken om in vrede met jouself te kan leef. Daardie vrede kan net God gee.
Die volgende storie sal jou iets hiervan vertel

KYK JY MAAR JY SIEN NIE
Op ‘n dag stap ‘n man by ‘n dokter se spreekkamer in. Hy kla dat hy sleg voel en depressief is. Die dokter ondersoek hom goed, maar kan geen kwaal vind nie. “Ek wil vir jou goeie raad gee,” sê die dokter. ”Hier is tans ‘n sirkus in die dorp. In die sirkus is daar ‘n hanswors wat skreeusnaaks is. Sy naam is Ronald. Gaan koop vir jou ‘n kaartjie en geniet Ronald met al sy mannewales en sêgoed. Ek vesker jou dat as jy eers ‘n slag lekker gelag het, jy somme weer beter sal voel.” Die man het die dokter stip aangekyk en geantwoord: “Ek is Ronald die nar!”

Moenie dat jou vriende en familie jou mislei deur die maskers wat hulle dra nie
Finesse Nov 2005

God se verwagting
Wat God nie van jou verwag nie, is dat jy volmaak moet wees. As enige mens volmaak kon wees deur sy eie toedoen, dan het Jesus verniet aan die kruis gesterf. Wat God wel wil hê is dat jy deur jou foute moet leer. Die beste ding wat met mens kan gebeur is om ‘n fout te maak. Maar dan moet jy bereid wees om die fout te erken, nie ander daarvoor verantwoordelik te hou nie, en om te weet om nie weer die fout te maak nie. Dit is tog ook so dat ons nie altyd leer nie, en daarom maak ons dieselfde fout weer en weer. Dit sal nie vir God ‘n irretasie word nie. Al wat Hy wil hê, is dat jy sal leer.

Wat wil Hy hê moet jy leer? Om Hom te vertrou met alles. Jou hele lewe is soos ‘n oop boek voor God. Hy wonder nie wat met jou gaan gebeur nie, Hy weet en daarom wil Hy hê dat jy Sy raad sal volg. Jy moet Sy wil soek, met ander woorde die rede waarvoor Hy jou hier op die aarde gesit het. Ons weet die rede is om Hom te verheerlik, maar waar en hoe, is wat jy van Hom moet leer. Daarom moet jy altyd vra of God verheerlik sal word deur dit wat jy beplan om te doen of deur dit wat jy impulsief aanvang. Jy moet ook vir jouself vra of dit wat jy doen tot voordeel vir jouself sal wees. Ek bedoel dat jy sal besef alles wat ons doen is nie altyd goed vir ons liggaam of ons siel nie of vir albei nie. ‘n Voorbeeld wat ek hier wil noem is die keuse om vrye seks buite jou huwelik te beoefen. So kan jy jou hele lewe weggooi deur die een of ander siekte soos HIV op te doen. Onthou, HIV is ‘n doodsvonnis. Al leef jy nog verskeie jare nadat jy dit opgedoen het, sal jy verseker sterf en jy sal ook nie ‘n sinvolle lewe kan ly nie. Dink hoe dit moet voel om heeldag te wonder wanneer die HIV virus in VIGS gaan omsit en jou doodmaak. Dit moet wees soos om met ‘n tydbom om jou lyf te loop en te wonder wanneer dit die laaste tik gaan wees. Aaklig om daaraan te dink nè.

Verder wil ek jou ook waarsku dat as jy een keer aan die versoeking toegegee het, jy nie die tyd kan terug draai en dit ongedaan maak nie. En as jy net een maal seks gehad het, is jy nie meer rein nie. Jy sal nooit weer dieslfde wees nie, want een verkeerde keuse ly dikwels tot die volgende en voor jy jou kom kry is jou lewe een groot gemors met baie selfverwyt.

Vryheid is ‘n oopdeur tronk. Solank jy binne die reels bly is jy veilig en vry.

Spandeer tyd aan werk, dit is die prys van sukses

Gebruik tyd om te aanbid, dit is die weg na saligheid

Maak jou oë tenminste eenmaal per dag toe en glimlag

Bly kalm al lyk dinge hopeloos

Daar is altyd iemand wat jou meer liefhet as wat jy
dink.
Probeer altyd om ‘n vriend in nood te help

WORD ‘n WêRELDKLAS CHRISTEN
(Aanhaling uit “Die doelgerigte Lewe” van Rick Warren)

Die Groot Opdrag is jou opdrag.
Jy moet kies. Jy kan ‘n wëreldklas –Christen wees, of jy kan ‘n wëreldse Christen wees.
Wëreldse Christene wil meestal net persoonlike bevrediging van God hê. Hulle is gered, maar selfgesentreerd. Hulle is mal oor konserte en verrykingseminare, maar jy gaan hulle nooit by ‘n sendingkonferensie sien nie, want hulle stel net nie belang nie. Hul gebede draai om hul eie behoeftes, seëninge en geluk. Dis ‘n “ek eerste” geloof. Hoe

kan God my lewe geriefliker maak? Hulle wil God vir hulle doeleinedes gebruik, eerder as dat hulle vir sy doeleindes gebruik word.

Aan die ander kant weet wêreldklas-Christene dat hulle gered is om te dien, en vir ‘n sending gemaak is. Hulle ontvang graag ‘n persoonlike opdrag en is opgewonde oor die voorreg om deur God gebruik te word. Wêreldklas-Christene is die enigste mense op die planeet wat waarlik lewe. Hul vreugde, selfvertroue en geesdrif is aansteeklik, want hulle maak ‘n verskil. Hulle word elke oggend wakker en verwag dat God op nuwe maniere deur hulle sal werk. Watter sort Christen wil jy wees?

Jy is geskep om God te dien. Hoe? Gebruik wat God jou gegee het. Begin deur jou gawes te ontdek en om jou vermoëns te beoordeel. Raak by verskeie bedieninge betrokke en kyk waar jy suksesvol is. So sal jy jou talente ontdek. Eksperimenteer met verskeie bedieninge en probeer verskeie vermoëns bemeester. As dit nie werk nie skryf dit af en vergeet daarvan. Maak ‘n lys van ervarings wat jy beleef het en kyk wat die lesse is wat jy daaruit geleer het. God wil die lesse gebruik om in ander se lewens te werk.
Verbeter jouself deur jou vermoëns te ontwikkel. As jy nie jou talente en gawes gebruik nie, gaan jy dit verloor.

Lees Matt 25:28, 2 Tim2:15 en 1 Kor 9:25.

Wat is die waarskuwing in Matt 25:28 …………………….

Wat is beloning in 1 Kor 9.25………………………………
.
Wat is die aanmoediging in 2 Tim 2.15………………………………………………

Wees tevrede met hoe jy lyk en wie jy is. Jy is volgens God se plan geskep en kan nie soos ander wees nie. Dan sal jy nie in die plan inpas nie. Oppas vir die versoeking om jou bediening met ‘n ander s’n te vergelyk of om jou bediening by ander mense se verwagtinge te laat aanpas. As jy hierin val, sal jy nie meer jou bediening geniet nie. Deur jouself met ander te vergelyk, kan jy die gevoel kry dat jy nie goedgenoeg is nie omdat daar ander is wat beter doen. Andersyds kan jy hoogmoedig raak omdat jy jou verbeel dat jy beter as ander is. Die goue reël wat Paulus gevolg het was: vermy vergelyking, moenie oordryf nie, vermy nuttelose debatte rondom jou bediening en soek net God se goedkeuring. John Bunyan het gesê: “As my lewe nutteloos is, maak dit nie saak wie my ophemel nie, en as my lewe nuttig is, maak dit nie saak wie my kritiseer nie.”

Mense sal vergeet wat jy gesê het. Hulle sal vergeet wat jy gedoen het, maar hulle sal nooit vergeet hoe jy hulle laat voel het nie.

As jy ‘n kwaliteit lewe wil lei, ONThou…

ONTduik negatiewe gevoelens

ONTferm jou oor mense in nood

ONTglip vermorsing van tyd

ONTgroei kleinlikheid

ONThef jou van nuttelose verpligtinge

ONTlaai jou van skuldgevoelens

ONTlont gespanne verhoudings

ONTluik tot ‘n meelewende persoon

ONTsluit jou drome

ONTspan gereeld

ONTtrek jou van negatiewe mense

ONTstel jou nie oor kleinighede nie

ONTvlam en leef met passie

ONTwikkel jou potensiaal

ONTmoet jou Skepper elke dag
Finesse April 2006

Lig ver die wêreld
Jesus sê aan sy dissipels dat Sy volgelinge of kom ons noem dit soldate, “ ‘n lig vir die wêreld” moet wees. Hy sê, “Laat julle lig so skyn, dat ander julle goeie werke kan sien en God verheerlik.” Nou wonder jy seker hoe ‘n mens so ‘n lig kan wees. Dit beteken dat jy soos Hy goed moet doen aan ander. Maar jy moenie daarmee te koop loop nie, want dan prys die mense jou en kry God nie die eer nie. Om lig te wees beteken dat jy met die kraak in jou, die onvolmaakte pot, blomme sal natgooi op ander mense se pad. Soos die pot in die storie waarmee die boek begin het. Die mense moet nie die natlei raaksien nie, hulle moet die blomme sien. Hulle moet dus nie sien wat jy vir hulle doen nie, hulle moet die resultate van dit wat jy gedoen het sien. En dit moet so lekker wees om dit te beleef dat hulle God daarvoor moet prys.

Waar en hoe kan jy dan so lig wees in die wêreld? Daar waar jy elke dag leef. Tussen jou maats. Om ‘n goeie vriend of vriendin te wees is een manier om ander se lewens beter te maak.
Om ‘n vreugde in jou ouers se huis te wees.
Om by die kerk dieselfde mens te wees as by die huis sonder om voor te gee.

Die enigste manier om vriende te hê, is om een te wees

As iemand aan ‘n gebroke hart ly, is daar nie veel wat jy kan sê nie, behalwe om net daar te wees.
Soos die dogtertjie wat by haar ma kom en vertel dat haar maatjie se mamma baie hartseer is en dat sy haar getroos het. “En hoe het jy dit gedoen?” wou die ma weet. ”Ag mamma, ek het net so ‘n bietjie op haar skoot gesit!” Dit is soms die heel beste terapie as jy iemand wil bemoedig: Gaan sit net ‘n bietjie by die persoon. Fin

Hoe lyk ‘n goeie vriend/in?
Lees die versie in die Bybel en kyk of jy een van die eienskappe besit wat van jou ‘n goeie vriend/in maak.

Getrou. Spr 17:17.
Kan ander jou vertrou om hulle te help as nood druk?
Matt 26:50

‘n Staatmaker. Spr 27:10.
Kan ander altyd op jou staatmaak of is jy net ‘n mooiweersvriend? Mooiweersvriende is iemand wat net jou vriend is so lank dit goed gaan. Sodra daar slegte tye kom verdwyn hulle soos mis voor die son.
Matt 9:18,28.; 15:28; 17:14-18

Vergewensgesind. Spr 17:9.
Om kwaad te bly vernieting metertyd jou vriendskappe/verhoudings.
Lukas 23:34; 21:15

‘n Vertroueling. Spr 11;13.
Die versoeking is soms groot om ‘n lekker brokkie nuus oor te dra.
As jy geheime uitlap, word jy gou as onbetroubaar gebrandmerk.

‘n Goeie invloed. Spr 27:17.
Kies jou vriende versigtig en wees self ‘n goeie invloed op ander. Jou optrede bepaal
dikwels wie (en hoe) jou vriende eendag sal wees.

Eerlik. Spr 27:5-6.
Soms dink ons dit is beter om te swyg as om ‘n goeie vriend seer te maak.
WARE VRIENSKAP VRA OPREGTE EERLIKHEID

Daar is sensitiewe grense waaroor selfs beste vriende nie sommer trap nie. Ware vriendskap vra egter die moed om doodeerlik te wees, anders bly dit ‘n bolangse mooiweersding. ‘n Wyse ou het eenmaal gesê: “As jy die swaard van waarheid wil gebruik, maak seker dat jy die punt in heuning doop.” Soms is sogenaamde eerlikheid net ‘n dekmantel vir katterigheid en gebrek aan takt. Dit maak net so seer soos ‘n mes wat sny. Die waarheid kan egter bevrydend wees, want dit laat vars lug deurwaai. Eerlikheid , met inagneming van mekaar se sagte binneste, tel as ‘n waardevolle belegging in die vriendskapsrekening. Finesse Nov 2005
Vriendelik. Spr 15:13.
Wees vriendelik en dit sal na jou teruggekaats word.

‘n Goeie luisteraar. Jak 1:19.
Luister rustig na hulle sonder om hulle te wil doodpraat.
Om werklik te luister is ‘n kuns wat jou baie meer laat “hoor” as net die woorde wat gesê word.
Om te luister sonder om in te meng vra soms baie selfbeheersing, maar vir die spreker is dit soms
meer waardevol as dat jy met allerhande redenasies hom probeer troos.

Onselfsugtig. Fil 2:4.
Dit is baie meer bevredigend om uit te reik na ander as om net oor jouself besorg te wees.
Om te gee is baie lekkerder as om te ontvang.

‘n Bemoediger. Pred 4:9-11.
Die vers impliseer dat vriende belangrik is omdat dit beteken dat jy mense het wat vir jou omgee.
Mense wat jou kan bystaan in moeilike tye.

STAAN TEEN MEKAAR
Swaar sneeu kan bome se takke laat breek, veral as die bome los van mekaar staan. Wanneer die bome egter teen mekaar staan, word dit gesteun deur die bome langsaan, Presies dieselfde geld vir ons mense. As elkeen sy eie las dra, word dit swaar en kan dit jou breek. Maar, as ons mekaar stut, kan ons met groter gemak groot laste dra. Finesse Nov 2005

VERKEERDE VRIENDE

Verkeerde invloed. Spr 13:20.
Die invloed van vriende kan jou lewe vernietig

Selfsugtig. Spr 18:1.
Die selfsugtige mens leef net vir homself, hy verwerp alle oorlegpleging. So ‘n persoon sal nooit jou belange op die hart dra nie.

Misbruik jou. Spr 19:4.
As ‘n mens ryk is, is daar baie mense wat graag jou vriende wil wees, maar as jy arm is laat jou vriende jou in die steek. Oppas vir iemand wie se vriendskap nie opreg is nie.

Beskinder jou. Spr 20:19.
Iemand wat skinder lap geheime uit. Bly weg van iemand wat baie praat. Pasop vir so ‘n mens en moenie jouseld daaraan skuldig maak nie.

Word gou kwaad. Spr 22:24-25.
Jou vriende se karakter kan jou karakter en jou lewe beinvloed. Kies dus jou vriende baie versugtig, sodat jy nie dieselfde slegte gewoontes aanleer nie.

DIE WEG NA GOD

Jy het geen kwalifikasies nodig om met God te praat nie. Jy hoef nie geleerde woorde te gebruik of lang en indrukwekkende sinne te bebruik nie. Nee, jy kan maar net voor Hom kniel en vir Hom vra : “Here red my, ek het baie seer, ek het baie seergemaak, vergewe my”. Hy is nie te ver om te hoor nie. Inteendeel, Hy wag dat jy Hom moet vra om jou te help. Solank as wat jy nog jou eie ding doen, kan hy jou nie help nie. Jy moet eers daar kom waar jy erken dat jou pogings niksseggend was en net nog meer seer gebring het. Dan kan Hy ingryp en jou met die bloed van Jesus begin genees. ‘n Langsame proses sodat jy volkome kan herstel, maar ook sodat jy alles kan onthou wat seergemaak het en dit aan Sy voete kan kom neerlê. So sal jy een vir een van jou gewoontes moet afleer en daarmee gaan lyding gepaard. Jy moet dus eers die koste bereken voordat jy na Hom toe gaan, anders kan jy dalk ‘n verrassing kry. Onthou Hy vra alles. Al die pyn om te genees, maar ook al jou liefde en toewyding. Doen dit gerus, dit is elke sekonde in goud werd.

Lees al die verse wat aangegee word en as daar ‘n vraag by is, antwoord dit. Jy kan jou ouers of iemandanders vra of jy reg geantwoord hrt. Doen net een dag op ‘n slag. Moenie te vinnig aangaan nie. Gee jouself tyd om dit wat jy gelees en geleer het te verwerk en in jou hart te laat insink. Anders bly dit verstandskennis en beteken dit niks.

Lees 2 Korintiërs 6: 2 Wat is die belofte in die vers? ……………………..

God staan gereed om jou te help. Vandag is die dag van redding.

God het nog altyd uitgesien na ‘n opregte verhouding met die mens. Inteendeel Hy sien uit na ‘n opregte verhouding met my en jou. Hy wil saam met ons lag, saam met ons huil en sommer net saam met ons wees. Hy roep jou elke dag en wil jou graag persoonlik ontmoet. Hy is jou Vader en wil hê dat daar ‘n liefdesverhouding tussen jou en Hom, Sy kind sal wees. Deur Jesus reik Hy Sy hand uit na jou, jy moet dit net vat. Dit is al wat jy moet doen.

Onvoorwaardelike Liefde

God het jou onvoorwaardelik lief. Niks kan jou van Sy liefde skei nie. Die storie van Maria sal dit vir jou verduidelik. Die storie is nie bedoel om jou aan te moedig om sonde te doen nie, maar dat God nie sonde teen ons hou nie. Terwille van Jesus is Hy bereid om ons te vergewe elke keer as ons Hom vra.

Die Storie van Maria
‘n Jongmeisie met die naam Maria het in die Upington omgewing , Noordkaap op ‘n wingerdplaas grootgeword. Sy het saam met haar broer by haar ouers gebly. Hulle was baie lief vir haar. Haar ouers was ‘n bietjie oudmodies en het erg te velde getrek teen die neusring wat sy gedra het, die musiek waarna sy geluister het en die lengte van haar rompe. Elke keer as hulle met haar oor haar voorkoms en keuses gepraat het, het sy net stilgebly. “Ek haat jou!” het sy een aand vir haar pa geskree toe hy aan haar deur klop na ‘n hewige argument. Sy het nou genoeg gehad. Sy het besluit om weg te loop soos sy haarself honderde kere voorgeneem het. Nadat almal daardie aand gaan slaap het, het sy op haar tone by die agterdeur uitgeglip.

Sy was slegs eenkeer in die Johannesburg omgewing en dit was toe sy en haar broer met ‘n bustoer na die wêreldbeker
rugbyeindsryd gaan kyk het. Die plaaslike koerant van Upington het egter baie berigte geplaas oor bendes , dwelms en geweld in Hillbrow, Johannesburg . Maria het besluit dat dit die laaste plek sal wees waar haar ouers haar sal soek. Dalk in Kaapstad of Durban, maar nie in Hillbrow nie.

Op haar tweede dag in Johannesburg ontmoet Maria ‘n man wat met die grootste motor ry wat sy nog ooit gesien het. Hulle het ‘n draai gery en hy het vir haar ‘n ete gekoop èn ‘n plek gereël waar sy kon bly. Hy het vir haar pille gegee wat haar beter as ooit laat voel het. Sy het by haarself gedink, “ek was nog altyd reg, my ouers het my nog altyd weggehou van al die pret en plesier.”

Die man met die groot motor het haar ’n paar dinge geleer waarvan mans hou. Sy het hom as Baas aangespreek. Omdat sy jonk en mooi was het manne betaal dat sy hulle “geselskap” moet hou. Sy is ingeboek by ‘n baie luukse hotel in ‘n “suite” en sy kon kos bestel net wanneer sy wou. Die lekker lewe het voortgegaan vir ‘n maand, later twee en voor sy haar kon kry was een jaar verby. Sy het so nou en dan aan haar ouers gedink, maar dan het die lewe op Upington maar vervelig gelyk teen die huidige omstandighede. Sy kon skaars glo sy het eens op ‘n tyd daar gebly.

Daar was eenkeer wat sy ‘n bietjie bang was. Sy het ‘n foto van haarself teen ‘n lamppaal gesien met die opskrif : “Het jy hierdie kind gesien .” Sy het egter haar hare blond gekleur en met al die studs en grimering het sy nie meer soos ‘n kind gelyk nie. Die feit was dat meeste van haar vriende, wegloopkinders was, en niemand sou dit waag om haar te verraai nie. In elk geval nie by die polisie nie.

Soos tyd verbygegaan het, het sy mettertyd tekens getoon dat sy nie gesond was nie. Sy kon nie glo hoe haar baas se houding verander het nie. Sy mening was dat mens nie in hierdie tyd kanse kan waag nie en voordat sy geweet het wat haar getref het, was sy uit op straat en sonder enige geld. Sy het nog gereelde “kliënte” gehad wat sy in die nag onthaal het, maar hulle het min betaal en die geld was net genoeg om haar dwelms te betaal. Gedurende die koue winternagte moes sy buite ‘n groot afdelingswinkel by ‘n vuurherd slaap om warm te word. “Slaap” was nie die regte word nie, want ‘n tiener meisie in Hillbrow Johannesburg kon nooit te gerus wees nie. Donker kringe het onder haar oë gevorm en haar hoes het al slegter geword.

Terwyl sy een nag na voetstappe lê en luister, het alles omtrent haar lewe meteens nuwe perspektief gekry. Sy het meteens nie meer soos ‘n groot meisie gevoel nie. Sy het soos ‘n klein dogtertjie gevoel, verlore in ‘n koue, vreesaanjaende stad. Sy het begin huil, want sy was honger ook en haar sakke was leeg. Geen geld om kos mee te koop nie. Sy het gebibber van die koue onder die koerante waarmee sy haar toegegooi het.

Herinneringe aan haar kinderdae het voor haar geestesoog verby geflits. Die toneel wat haar gedagtes die meeste vasgevang het was diè van Die Eiland met sy lang rye palmbome. Sy het gesien hoe sy en haar broer deur rye en rye opgeleide wingerde hardloop terwyl hul hond skoenlappers jaag.

“Here, hoekom het ek weggeloop” vra sy teenoor haarself, terwyl die trane haar oë brand en dit voel of die hartseer soos ‘n dolk in haar hart steek. “My hond by die huis eet beter as ek,” dink sy by haarself en sy snik dat haar skouers so ruk. Meteens het sy geweet dat sy, meer as enigiets anders in die wêreld, wil huis toe gaan.

Sy het drie maal huis toe gebel en drie maal het niemand die foon geantwoord nie. Al wat sy gehoor het was haar pa se stem op die antwoordmasjien. Twee maal het sy neergesit sonder om ‘n boodskap te los, maar die derde keer het sy gesê, “ Pa, Ma, dis ek. Ek is in Johannesburg. Ek het gedink ek wil huis toe kom. Ek sal ‘n bus neem daarheen en ek sal Woensdagnag om middernag aankom. As julle nie daar is nie, wel, dan sal ek op die bus bly en verder Suid gaan en julle nooit weer pla nie.

Dit neem omtrent 18 ure om per bus van Johannesburg na Upington te reis. Maria het net haar eie gedagtes gehad om haar besig te hou en die twyfel het vlak in haar hart gelê. Sê nou haar ouers wil haar nie by die huis hê nie? Moes sy eers met hulle gepraat het en hulle gevra het nie? Dalk het hulle haar as dood afgeskryf? Moes sy hulle eers kans gegee het om die skok te verwerk? Tussen hierdie onseker gevoel en die verskoning wat sy voorberei het vir hulle, was daar nie veel tyd vir praat nie en sy het die reis in stilte voltooi. Sy het gedink om dit so te stel, “ Pa ek is so jammer, ek weet ek was verkeerd. Dit was nie Pa se fout nie, dit is myne. Kan Pa my asseblief vergewe? Sy het die woorde oor en oor herhaal en haar keel het toegetrek want in jare het sy nie om verskoning gevra nie. Hulle het ure gery met die bus se ligte aan. Reëndruppels het op die kant van die pad geval wat glad getrap was deur duisende wiele en daar het stoom uit die teer opgeslaan. Sy het al vergeet hoe donker dit hier buite die stad word. Toe ‘n steenbokkie oor die pad hardloop het die bus effens geswaai maar sy het dit skaars agtergekom. Sy betrap haarself dat sy met afwagting uitkyk vir elke afstandbord. “ Ag Here” sug sy en huil saggies.

Uiteindelik bereik hulle die bushalte. Die bus se remme kreun uit protes en die bestuurder kondig met ‘n krakerige stem aan, “Net vyftien minute, dus al wat ons hier kan deurbring.”

Nabetragting
Dink ‘n bietjie oor wat hier gebeur het. Maria wat in die nag wegloop. Voel jy soos sy? Sy was kwaad, wou haar eie ding doen, haar eie pad loop en sy hèt uiteindelik. Sy het die huis verlaat, honderde kilometers na die groot stad gereis en deel geword van ‘n leefwyse wat baie hartseer vir haarself en haar ouers veroorsaak het.
Dink hoe Maria se ouers moes gevoel het, veral haar pa. Die laaste woorde wat hy van haar gehoor het was, “ek haat jou,” wat sy woedend, van binne haar kamer, geskree het.

Hoe sou haar pa die storie vertel het? Dink wat die pa moes gedink het en hoe hy gevoel het. Antwoord die volgende vrae:

As jy nie oor die vader se gevoelens wil praat nie omdat jy nie ‘n pa het nie of omdat jou ervaring met jou pa nie lekker is nie, sal ek wat ‘n pa is, my gevoelens met jou deel, as my dogter die huis sou verlaat.
• Hoe dink jy het haar pa reageer toe hy uitvind dat sy weg is ?
• Ek sou baie bekommerd gewees het. Ek sou alles doen wat mens kan doen om haar op te spoor. Ek sou al my geld gebruik en alles wat ek het verkoop vir nog geld. Ek sou dwarsdeur die nag gebid dat sy veilig moet wees en terug kom. Ek sou al my trane op gehuil het, want sy is my alles soos elke ander kind. Ek sou nie een ete kon geniet nie, want ek sou altyd wonder of sy genoeg geeet het. Ek sou noooit lekker kon slaap nie omdat ek altyd sou wonder of sy darem in’n bed slaap en of sy genoeg komberse het om haar toe te maak.
• Elke ander pa sou ook so gevoel het. Jou pa ook, al is julle verhouding nie goed nie.
• Hoe dink julle het hy gevoel toe hy hoor dat sy wil terugkom huis toe?
• Ek sou weer gehuil het. Die keer van vreugde. Ek sou ‘n baie groot partytjie gereël het om haar te verwelkom. Ek sou haar vergewe vir al die hartseer en bekommernis net om haar terug te kan kry. Elke pa sal dit doen, jou pa ook.

Vervolg
Vyftien minute om haar lewe in oënskou te neem en ‘n besluit te neem. Sy loer vinnig in ‘n klein spieëltjie, druk haar hare plat en sit kleursel aan haar lippe. Sy kyk na die nikotienvlekke op haar vingerpunte en wonder of haar ouers dit ooit sal opmerk, ….Dit wil sê as hulle daar is.

Maria stap die busterminus binne sonder om te weet wat om te verwag. Nogtans het nie een van die duisende tonele wat sy haarself voorgestel het haar voorberei op wat gewag het nie. Daar in die middel van die terminus staan 40 mense. Ouers, broer, ooms, tannies, ouma en oumagrootjie. Regoor die ganse muur van die saal was ‘n banier met die woorde, “Welkom Tuis !”

En daar kom Pa en Ma met arms uitgestrek en trane oor die wange. Sy kon maar net staan en staar terwyl die trane oor haar wange rol. Vinnig hersien sy die toespraak, “Pa, ek is so jammer, ek weet….”

Maar voordat sy ‘n woord kon sê, val hy haar in die rede. Hy sit sy arms om haar en druk haar styf teen hom vas. “Wag kind”, sê hy. “Daar is nie tyd vir verskonings maak nie, ons gaan laat wees vir die partytjie. Daar wag ‘n groot fees op jou by die huis.”
Lees Romeine 3 : 23 – 24

Lees ook : Johannes 3 : 3
Jy het gesien dat God daarna uitsien om ‘n verhouding met ons te hê. Vandag se verse wys egter daarop dat sonde so ‘n verhouding onmoontlik maak en dat die dood, en verwydering van God die natuurlike oorsake van sonde is. Daar is geen alternatief nie.

Nogtans het God ons, alhoewel ons sondaars is, ons so ontsaglik lief gehad dat Hy vir ons ‘n oplossing gebied het : Jesus ! Die volgende storie sal dit demonsteer.

Die brugoperateur.
Die Engelse Eiland is baie plat, maar die riviere is baie diep. So is dit dan moontlik om met ‘n boot in die Teemsrivier naby London op te vaar. Daar is ook ‘n treinspoor wat oor die rivier gaan. Die mense het toe besluit om die treinbrug so te bou dat dit kan oplig as daar ‘n boot moet verbygaan, en dat dit weer kan sak as daar ‘n trein moes oorgaan. Om dit te beheer het hulle operateurs aangestel.

So ontvang een van die operateurs eendag ‘n dringende boodskap om die brug te laat sak. Daar was ‘n wegholtrein oppad met meer as ‘n duisend mense aan boord. As die brug nie gou laat sak word nie, kan die trein in die rivier beland en baie mense kan verdrink of sterf as gevolg van die ongeluk. Dit was egter nie ongewoon om so ‘n boodskap te kry nie, maar op hierdie dag was omstandighede anders.

Toe die operateur die telefoon neersit, kyk hy deur die venster na die brug en daar op die ratte van die brug sien hy sy vierjarige seuntjie speel. Vir een oomblik het hy geaarsel, maar toe het hy omgedraai en die hefboom getrek wat die motors moes aansit om die brug te laat sak.

As jy een van die mense op die trein was, en jy sou drie dae later saam met die pa by sy kind se oop graffie staan, wat sou jy vir hom sê?
Dit is wat God vir my en vir jou gedoen het.
Lees Johannes 3 : 16.
Wat is die opdrag in die vers?………………………….
Lees ook : Romeine 5 : 8 en
1 Petrus 1 : 19 -20a
Wat sal ek en jy vir God sê?

Die wonderbare, almagtige en heilige God het die heelal gemaak. Dit sluit jou in. God het aan ons Sy ongelooflik groot en alles omvattende liefde bewys die dag toe Jesus as Verlooser aan die kruis op Golgotha gesterf het. Met die lewe van Sy onskuldige, sondelose Seun het God die hoogste prys vir ons sondes betaal. Hy het dit vir jou gedoen omdat Hy jou oneindig lief het. Jesus het jou sonde, foute en siekte op Sy skouers geneem sodat jy deur Sy dood ‘n verhouding en gemeenskap met God kan hê. Jesus het die weg gebaan sodat jy die ewige lewe saam met jou hemels Vader kan deurbring. Hy het jou so lief dat Hy gesê het : “Ek sterf liewer as om die ewigheid sonder jou deur te bring.”

Lees Psalm 36 : 6
Is hier iets om voor dankie te sê? ……………………………

God is liefde, Hy het nie lief nie, dit is deel van Sy wese. Niks kan dit verander nie En dit is nie soos menslike liefde vol van begeertes en ongehoorsaamheid nie. Die Vader se liefde is die suiwerste en mees intense vorm van liefde. Dit is eg en dit is herskeppend. Geweldig die bewys daarvan. In die ou Testament word God se liefde aan jou geopenbaar Deur die verhale van Moses, Dawid, Rut, Salomo en die Psalms. In die Nuwe testament

sien jy God se liefde in Jesus. Die genesing van siekes, Sy liefde vir sondaars en Sy vriendskap met die uitgeworpenes. Die grootste bewys van Sy liefde is die kruisiging.

Jesus moes Sy heerlikheid prys gee om aarde toe te kom om ons van die hel te red. Die volgende stories al Sy posisie vir jou verduidelik.

‘n Legende word vertel oor Salomo en die koningin van Skeba. Nadat sy by Salomo gekuier het, het hy met haar vertrek ‘n end saam met haar gereis. Toe hulle afskeid neem in die woestyn, het sy twee palmpitte geplant en hulle besweer dat hulle sou groei totdat hulle ‘n koning sou sien wat groter as Salomo is

Baie jare later het die twee palmbome, 400voet hoog, oor die woestyn staan en uitkyk. In die verte sien hulle toe ‘n gesin met ‘n donkie aankom. Dit was baie warm en die twee palms het gedink dat die mense mal moes wees om deur die woestyn te reis, hulle sou dit nooit maak nie. Deur hul blare het die wind die lied van die dood gesing, soos so baie kere vantevore.

Toe die mense naby kom het hulle gesien dat dit ‘n man met sy vrou en klein seuntjie was. Hulle was baie moeg en dors en die palms het hulle baie jammer gekry. Wat sou tog so erg wees dat ‘n mens jou lewe deur die woestyn sou waag en dalk nie anderkant uitkom nie.

Toe hulle egter by die bome kom, het die man in die koelte afgesaal en sy vrou ‘n bietjie laat rus. Die seuntjie het na die een palm gestap, teen sy stam gevryf en gesê: “Buig palm, buig”. Die palm kon nie anders as om stadig te buig totdat sy vrugte so naby aan die grond was dat die man vir sy gesin daarvan kon pluk nie.
Toe het die seuntjie hom beveel om regop te kom, en weer kon die palm nie anders as om te gehoorsaam nie. Toe het die seuntjie na die ander palm gestap en dieselfd gedoen. Ook hierdie palm kon nie anders as om te gehoorsaam nie.
Toe die gesin genoeg geeet en gerus het , het hulle verder gereis. Die twee palms het meteens besef dat hulle ‘n koning gesien het wat groter was as Salomo. Die lied van die dood was vir hulle gesing. Later jare het verskeie reisigers daar verby gegaan en gewonder hoekom die twee palms gevrek het.

Bybelstudie
‘n Mens moet eet en sorg dat jy die regte kos inneem anders kan jy baie siek word en selfs doodgaan. Net so moet mens jou geestelik lewe ook voed. Hierdie voeding noem ons Bybelstudie. Jesus sê, “die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” Uit die Woord van God leer ons wie Hy is, wie ons is, hoe ons is en waarheen ons oppad is.

Redes waarom Bybelstudie en kennis van die Woord belangrik is.
2) God openbaar Homself in die Bybel en vertel aan ons wat in Sy hart aangaan.
3) God vertel aan ons wie ons is, waaraan ons sondetoestan toe te skryf is en hoe stukkend ons werklik is.
4) Die Bybel vertel ons van Jesus en wat Hy vir ons gedoen het. So vind ons die pad terug na God..
5) Die Bybel vertel ons ook van die duiwel en sy plan om die mens van God te vervreem en hom te vernietig.
6) Die Bybel leer ons om geestelik te groei en God se vrede te vind.
7) In die Bybel leer ons hoe God wil hê dat ons moet lewe en hoe ons Sy Koninkryk moet help uitbrei.
8) Die Bybel leer ons wat God se wil is.

Voorstelle vir Bybelstudie
2) Kry ‘n volledige Bybel (Afr), ‘n pen en notaboek. Maak aantekeninge van dit wat God vir jou sê
3) Onthou dat Bybellees beteken dat God self met jou praat. Bid vooraf dat die Heilige Gees vir jou die Woord sal verklaar.
4) Onthou dat jy hier met die waarheid te doen het wat in ons tyd nogal ‘n kosbare artikel geword het.
5) Probeer om God self te leer ken en Sy hart te verstaan.
6) Jy moet tekste binne hul verband lees. Kyk dus na die verband tussen die teks, die hoofstuk en die boek.
7) Bybellees is soos vis eet. Los eers dit wat jy nie verstaan nie (die grate van die vis) Aanvaar en glo dit wat jy wel verstaan.
8) Verwag dat God met jou sal praat.
9) Dit help nie om die Woord te lees en die waarheid te ken en dit nie te doen nie.
10) Jy moet oop wees om deur die Heilige Gees ingelig te word aangaande jou sonde en opdragte.

Lees die Bybel deur in een jaar
1) Lees drie hoofstukke per dag en vyf op Sondag
2) Begin Maandag: Gen 1 tot 3 en volgende Maandag Gen 4 tot 6 en so aan tot by Deuteronomium
3) Dinsdae: Josua tot Ester
4) Woensdae: Job tot Hooglied
5) Donderdae: Jesaja tot Meleagi
6) Matteus to Handelinge
7) Saterdae: Romeine tot Openbaring
8) Sondae: Vyf hoofstukke uit enige deel

Dit behoort vyftien minute per dag te neem. Lees met begrip, moenie te intensief Bybelstudie doen nie.

Dit sal goed wees as jy hier aantekeninge maak van stukke wat jy nie
verstaan nie, dan kan jy vir die leraar vra as jy hom by die kerk sien.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Hoe om meer intensief Bybelstudie te doen.
Vra: Is hier,
1) enig belofte om toe te eien
2) enige sonde om te vermy
3) enige bevel om te gehoorsaam
4) enige voorbeeld om na te volg
5) iets om te leer van (a) God die Vader, (b) Jesus Christus, (c) Die Heilige Gees
6) iets waarvoor ek kan bid
7) iets wat ek nie verstaan nie
8) ‘n sentrale boodskap
9) ‘n rede hoekom hierdie gedeelte in die Bybel opgeteken is.
Probeer een teks memoriseer

Ek gaan net ‘n paar voorbeelde maak van die volgende paar verse. As jy verstaan hoe dit werk kan jy self doen soos in die gedeelte hierbo verduidelik.

UIT GENADE GERED
Effesiërs 2 : 8-9. Wat is die belofte in die vers?……………………………………………………………………………..

Lees ook Romeine 10 : 9-10. Wat is die opdrag in hierdie vers?………………………………………………………

God se plan van verlossing behoort nou vir jou duidelik te word – geloof in Jesus Christus die koning en heer van jou lewe. Alles wat jy nodig het om God te ken is vervat in hierdie geloofstap. Daar bestaan nie ‘n lys van reëls wat jy moet nakom om nader aan God te lewe en om Sy genade te ervaar nie. As jy nog nie vir Jesus aanvaar het as jou Verlosser en Here nie, of as jy afvallig geword het, bid dan hierdie gebed uit die diepte van jou hart.
Vader in die hemel, ek het U nodig. Ek wil U graag beter ken. Ek erken dat ek verkeerde dinge gedoen het en ek vra U om vergiffenis. Dankie dat U vir Jesus gestuur het om aan die kruis te kom sterf en die skuld vir my sonde te betaal. Dankie dat U my sondes vergewe en dat U aan my die ewige lewe gee. Neem U asseblief beheer van my lewe en maak van my die mens wat u graag wil hê ek moet wees.

Johannes 1 : 12 Wat is die belofte in hierdie vers?…………………………………………………………………………….

Lees ook Romeine 8 : 15-16 . Wie getuig?…………………………………………………………………………..

1Johannes 3 : 36. Wat is die waarskuwing in hierdie vers?…………………………………………………………………

Sondebelydenis.
(Doen Bybelstudie volgens die aanbeveling in les 12).

Sonde veroorsaak dat ons toegang tot God versteur word. Wanneer ons tot bekering kom, vergewe God al ons sonde, maar wanneer die Heilige Gees sonde in ons lewens aan ons uitwys, dan moet ons dit op die naam voor God bely. God wil dat ons alles wat ons doen in Sy lig moet toets of dit reg of verkeerd is. Enige sonde of vorm van sonde wat dan uitkom, moet ek na Jesus neem en vra dat hy my vergewe. Daar is egter drie voorwaardes:
1) Ek moet berou oor die sonde hê
2) Ek moet gewillig wees om te breek met die sonde
3) Ek moet daadwerklik breek met die sonde.

Gaan hierdie week en lees al die tekse wat hier aangegee word. Kyk watter sonde uitgewys word en laat die Heilige Gees jou wys watter sonde in jou lewe voorgekom het en bely dit. Moenie loop krap waar dit nie nodig is nie. Bely die wat die Heilige Gees aan jou uitwys. Ek gaan onderaan ‘n lys van sondes maak. Kyk daarna as jy twyfel oor wat jy in die verse lees. Merk die woorde of skryf dit langsaan die tekste. Dit is belangrik om sonde dadelik te bely soos jy daarvan bewus word. Onbelyde sonde vorm ‘n hindernis en belemmer die werk van die Heilige Gees in jou lewe.

Rom 13:13-14. 1 Kor 5:9-11. 2 Kor 12:20-21
Efes 4:25-31 Efes 417-19

Efes 4:3-4 Kol 3:8-9

2 Tim 3:1-5 Titus 3:3-5 1 Pet 2:1 Gal 5:19-21
1 Tim 1:9-10

Mark 7:21-23

Hand 7:51 Titus 1:7 Mark 7:22 Fil 3:9
1 Sam 15:23

Heb 10:29 Rom 14:13 Spr 18:9 Eks 16:2 1 Sam 15:23 2 Kon 1:16

Open 21:8 2 Tim 3:5

Rom 14:13 Lev 24:11,14 1 Kor 6:10 Spr 16:30
Gen 25:33

Jak 3:16 2 Tim 4:10 Jak 4:4 Matt 6:14
Brassery (ooreet), dronkenskap, twis, hoerery, gierigheid, roof, afgodediens, kwaadpraat, jaloesie, nuusdraery, verwaandheid, onreinheid, toornigheid, leuens, diefstal, vuil taal, hebsug (gierigheid), dwase of lawwe praatjies, woede, boosheid, laster, selfliefde, ongehoorsaam aan ouers, ondankbaarheid, bandeloosheid, wreedheid, verraad, roekeloosheid, onverstandigheid, afguns, haat, bedrog, geveinsdheid, owerspel, towery, vyandskap, partydigheid, tweedrag, moord, ontrouheid, liefdeloosheid, onversoenlikheid, onbarmhartigheid, wetteloosheid, egbreuk, hoogmoed, om die Heilige Gees te weerstaan, dobbel, eersug, eiegeregtigheid, eiesinnigheid, Jesus se bloed onrein ag, kritiek, luiheid, murmureer, wederstrewigheid, waarsêery, vreesagtig, vormgodsdiens, ander veroordeel, vloek, vleeslike luste, valsheid, sweer, Sondagontheiliging, selfsug, sug na populariteit, wêreldgesindheid, onvergewensgesindheid.

Resitusie Afgelei van die Engelse woord restore beteken herstel.
(Hierdie is ‘n baie belangrike aspek van geestelike groei maar moet spontaan beleef word en nie forseer word nie, anders kan dit as negatief beleef word en kan dit jou afskrik om dit te doen)

Dit beteken dat ek, waar ek besef dat ek ander te na gekom het, dit sal regstel. As dit diefstal was, moet ek terugge. As dit vernedering was, om dit reg te stel. Kyk na die lys, waar ander mense betrokke was, moet die skade herstel word. Erken jou skuld en vra om vergiffenis. Dit is soms baie moeiliker as wat mens dink, want soms moet jy jouself verneder. Dit is egter ook so dat dit soms beter is om stil te bly, want jy kan dinge oopvlek waarvan mense onbewus was en die gevolge kan dramaties wees. Erken en bely dit teenoor God en los dit daar.

Soms bely ‘n mens jou sonde, maar die vrede wat jy verwag het, bly jou ontglip. Die volgende redes kan die oorsaak daarvan wees.
1) Jy is dalk onwillig om al die blaam te dra en daarom onwillig om alles t o v ‘n spesifieke saak te bely.
2) Die satan kla ons aan, daarom moet ons vra dat God ons gewete sal reinig van alle gedagtes t o v die spesifieke sonde (Heb 10:22)
3) Soms is mens onwillig om te breek met ‘n spesifieke sonde. Bely daardie onwlligheid, vra krag om gewillig te wees en moenie sondige gedagtes in jou hart vertroetel nie.
4) Goeie raad. As die satan jou bly lastig val, onderwerp jou aan God (verwyder alles wat skeiding bring, bely en laat los) Weerstaan die Bose deur hom in die Naam van Jesus te bestraf. Hou op twyfel.

Jy was nie net vergewe en jou sondes vergewe nie, nee, God het ‘n persoonlike verhouding met jou begin. Jy is Sy kind vir wie Hy lief is vir wie Hy geweldig baie omgee. Jy het die reg om so ‘n verhouding met God te hê. Hy is verheug as jy Hom Vader noem. Hy wil hoor van jou probleme en bekommernis en Hy wil hê dat jy dit by die kruis sal kom neersit. Dit is dan wanneer jy as kind van God vrede en hoop sonder perke sal ervaar. Daar is geen beter plek en geen beter verhouding as die met God nie. Jy is veilige in die liefdevolle arms van jou hemelse Vader.

2 Korintiërs 5 : 17 Waarvoor kan jy bid in hierdie vers?……………………………………………………………

Wanneer Jesus in jou lewe kom, begin Hy alles van vooraf. As jou hart deur die Heilige Gees aangeraak word, bring dit ‘n geweldige verandering in jou houding, jou gedagtes en jou gedrag. Hierdie verandering vind nie plaas omdat dit moet nie, maar omdat jy meer

soos Jesus wil word. Alles die vuilheid in jou hart is nou afgewas en uitgevee. Die genesing van jou siel begin nou en jy is vry om ‘n totaal nuwe lewe te leef – God se idee van lewe.

2 Timoteus 1 : 9. Wat is hier om voor dankie te sê?……………………………………………………………………….

Wat ‘n almagtige soewereine God wat jy vrylik kan dien. Hy red jou en lei jou op ‘n nuwe pad met ‘n lewe vol van hoop, avontuur en ondenkbare moontlikhede. ‘n Lewe heeltemal anders as die vorige lewe, heilig en aan Hom toegewei. God – gesentreerd. Hierdie lewe is nie boring, vaal en uitsigloos nie, Die Here verander jou lewe drasties omdat Hy genadig is en omdat Hy iets spesiaal vir jou in gedagte het en nie omdat jy slim of oulik is nie . Jou lewe sal heilig wees om so God se genade en jou roeping te weerspieël.

IN GOD SE TEENWOORDIGHEID

Lees die verse en die byskrifte. Gebruik die Bybelstudiemetode wat hierbo aangegee is.

Psalm 27 7

Begeer die teenwoordigheid van God en soek met ‘n passie daarna. Daar sal baie goeters wees wat jou pla As jy tyd met God wil deurbring. Goed wat jou sal moeg maak en jou gedagtes sal aflei sodat jy nie kan konsentreer nie. Jy moet nogtans deurdruk en tyd spandeer aan aanbidding en gebed. Jy moet ook na ‘n spesiale plek van afsondering gaan waar jy God se stem kan hoor. Hou aan om God se teenwoordigheid te soek. Dit sal soms ‘n erge stryd wees.

Hoe sterk is jou passie vir God? Is jy bereid om alles prys te gee terwille van Sy teenwoordigheid? Bid hierdie gebed: “Here ek wil graag in U teenwoordigheid wandel en nie toelaat dat hierdie dinge my verhinder om U met my hele wese te dien en te eer nie.”

Lukas 2 : 25-26

God het aan Simeon belowe dat hy Jesus persoonlik sou sien voordat hy sterf. Hy het hierdie belofte vir homself toegeëien en het uitgesien dat dit moes gebeur.. Kan jy dink hoe verheug Simeon was toe hy vir Jesus sien en weet dat Hy die Messias is. Die Verlosser. Jy behoort ook God se beloftes aan jou te ken en daaraan vas te hou en te glo dat Hy dit sal laat gebeur. Hierdie beloftes kan baie persoonlik wees of aanmoedigings wees. Dit kan ook Bybelse beloftes wees soos vrede, gesondheid en leiding. Daarom moet ons die Bybel deursoek en God se aanwysings letterlik indrink, beloftes en goeie nuus vir onsself en vir ander. As jy die beloftes glo sal jou vreugde grootslik toeneem en jy sal God daarvoor loof en prys en ook aan ander daarvan vertel.

Gebed: Here wys vir my U beloftes in U woord vir myself en vir ander. Ek wil graag meer tyd met U Woord en in U teenwoordigheid deurbring.

Jy bly verantwoordelik vir wat jy doen ongeag hoe jy voel

GEESTELIKE GROEI

Geloofsekerheid
(Doen Bybelstudie volgens die aanbeveling.

Wat beteken geloofsekerheid?
Om te weet dat ek gered is. Jy kan dus seker wees van jou redding. 1Joh 5:13. Jy hoef dus nie te twyfel nie.

En as jy weer sonde doen en die duiwel (jou gewete) kla jou aan? Joh 20:31
Sê nou jy voel nie soos iemand wat gered is nie, wat dan? Joh 10:28
Kan God lieg? Num 23:19.
Wat is die implikasie van die verse wat ons saam gelees het?
2) God kan nie lieg nie.
3) God sê, ons moet glo, nie voel nie.
4) God sê, as ons glo, sal Hy ons red.

Jy hoef dus nie jou redding (verlossing) te probeer verdien nie, want jy kan nie. Jesus het dit gedoen en ons geloofsekerheid berus op die volgende twee aspekte,
1) Jesus het aan die kruis jou sondeskuld volkome gedra.
2) Hy was volkome gehoorsaam aan die wet.

As jy dit glo, reken God dit aan jou toe. Verlossing is dus gratis, jy kan dit nie verdien nie. Daarom sê die Bybel, “uit genade is julle gered.”

HOE OM TE BID

Baie keer wonder ons hoe om ons sonde voor God te bely. Maar ons besef nie elke dag dat ons toegang tot God heeltemal vry is nie. Word stil voor Jesus en doen ‘n selfondersoek. Vra ook die Heilige Gees om al jou onbelyde sondes vir jou uit te wys. Erken dan jou sonde en sondigheid voor die Here, bely jou sonde en draai jou rug daarop. Breek met die sonde en aanvaar Jesus se vergiffenis daarvoor. Verlossing en vergiffenis van ons sonde kan ons slegs verkry deur die bloed van Jesus en op grond van Sy sondedood aan die kruis. Vra dat Jesus jou sal verander sodat jy nie dieselfde sonde weer doen nie. Finesse okt 2004

TE BESIG OM TE BID

Het jy jouself al hoor sê: “Ek wil graag meer tyd in gebed deurbring, maar het doodeenvoudig nie die tyd nie.” Of miskien voel jy skuldig oor jou gebrekige gebedslewe.
Elkeen weet hoeveel tyd dit neem om jou dag se aktiwiteite af te handel. God weet dit ook. Daarom hoef jy nie gebed te beperk tot ‘n spesifieke tyd of plek nie. Goeie nuus is dat God na die gesindheid van ons hart kyk as ons bid eerder as om te luister na

ons mooi woorde, begaan is oor ons gebedskedule of beindruk word deur hoeveel tyd ons in gespek met Hom deurbring. Dink met respek aan God as ‘n goeie maat met wie jy gesels en van wie jy soms hulp vra. As jy dit so insien sal jy vind dat daar baie tyd is om te bid, want jou maat is mos altyd beskikbaar as jy iets het om te vertel of om te vra.

Gebruik tyd om te aanbid, dit is die weg na saligheid
Hier is ‘n paar wenke om jou te help.
1. Begin jou dag reg deur nie te fokus op die toets wat jy moet skryf of die huiswerk wat nie klaar is nie of die moeilik

onnie wat vir jou Wiskunde gee, of die maats wat jou sleg behandel nie of wat ookal. Begin jou dag deur eerste aan God te dink en sê vir Hom dankie vir die nuwe dag en dat jy nog lewe en gesond is en dat jou familie nog oraait is.
2. Bid enige tyd, enige plek. Paulus sê dat ons moet bid sonder ophou en God moet dank vir alles, want dit is wat Hy wil hê ons moet doen. Daarom hoef gebed nie noodwendig op jou knieë te wees nie, maar daar is soms tye wat ons wel die wêreld moet uitsluit om met God te verkeer. Enige plek waar jy beweeg soos op pad skool toe in die motor, of na ‘n byeenkoms in die bus, of sommer daar waar jy besig is met huiswerk, en die Gees iets of iemand op jou hart lê om voor te bid.
3. Wees gefokus. Alhoewel daar baie dinge is wat ons aandag aftrek, is dit nodig om jou gedagtes te fokus terwyl jy bid. Dink bv spesifiek aan jou ma en vra dat God haar sal beskerm waar sy besig is met haar daaglikse bedrywighede. Of jou pa wat dalk iewers op die pad is, of jou broers of susters. Dalk vir ‘n maat wat siek is. Maar wees op die persoon gefokus en spesifiek op dit waarvoor jy bid.
4. Moenie uitstel nie. As iemand jou vra om vir hom of haar te bid, doen dit dadelik. As jy belowe om vir iemand te bid, doen dit dadelik. As die Heilige Gees iets of iemand op jou hart lê om voor te bid, doen dit dadelik. Van uitstel kom afstel en so bring jy onnodig skuldgevoelends by jouself. As jy nie in die posisie is om saam met die persoon te bid nie, volg die wenk hierbo en nader tot God vir so ‘n persoon.

Bid volgens Bybelse voorskrifte. Lees die aangeduide tekste sodat jy perspektief kan kry van die begrippe wat genoem word.
Deur net te vra. Matt 7:7
Bid met vrymoedigheid. Heb 4:16
Wees spesifiek. Fil 4:6

Bid in die naam van Jesus. Joh 14:14, Joh 16:23
Bid met geloof. Mark 11:22
Moenie aan God voorskryf nie. Jes 55:8
Bid volgens die wil vanGod. 1Joh 5:14
Bely en breek met bewuste sonde. Spr 28:13
Wees eerlik met God. Ps 139:23-24

Oorgawe aan God is die kern van aanbidding, omdat oorgawe ‘n negatiewe uitgangspunt het, nl om te verloor. Daarom is dit in die lewe van vandag amper ondenkbaar om oor te gee , terwyl alles oor wen gaan. Ons gee onsself egter aan God uit liefde en nie uit vrees nie. Juis omdat hy ons eerste lief gehad het Wanneer jy jouself volkome aan God oorgee kom dit neer op aanbidding wat God behaag.

Mens noem hierdie oorgawe verskeie dinge soos kruis opneem en om Jesus aan te neem as Verlosser. Wat jy dit noem maak nie saak nie. Dat jy dit doen is wat saakmaak.

Drie dinge maak oorgawe moontlik
1.Vertroue
Omdat jy God nie vertrou nie, kan jy nie oorgee nie. Maar liefde verdryf vrees. Daarom is dit noodsaaklik om te weet hoe lief God jou het. Kyk na Jesus aan die kruis. Hy sê : “Ek sterf liewer as om sonder jou te leef. “

2.Ons beperkings
Trots is nog ‘n probleem in die pad van oorgawe. Die begeerte om (soos God) in beheer te wees. ‘n Stryd met God omdat jy God wil wees. ‘n Verlore stryd. ‘n Mens sal nie ophou om teen God te stry nie totdat jy die einde van jouself bereik het. Wanneer jy soos

God wil wees word jy die meeste soos Satan. Hy wou ook soos God wees. Menswees is vir ons ‘n verstandelike saak en nie emosioneel nie. Daarom dat ons teen ons beperkings reageer met aggresie. Ons wil beter wees, slimmer, sterker, mooier en ryker.

3.Verwarring
Wat beteken oorgawe
1) Dit beteken nie ‘n gelate aanvaar en niks doen nie.
2) Dit beteken ook nie dat jy normale rasionele denke onderdruk nie.
3) Dit beteken ook nie dat jy jou persoonlikheid onderdruk nie.
Die feit is dat hoe meer God oorneem, hoe meer word jy jouself. Oorgawe word die beste deur gehoorsaamheid gedemonstreer. Jy toon gehoorsaamheid al maak dit nie sin nie.

Vertroue
Om God te vertrou beteken om Hom toe te laat om dinge te laat werk sonder om self jou stempel te probeer afdruk. Laat God die werk doen. Laat los en, laat God. As jy oorgegee het probeer jy nie jouself verdedig wanneer jy kritiek kry nie. Selfsugtigheid verdwyn wanneer ‘n mens aan God oorgee. Van alles is geld die moeilikste om af te staan.
Jesus is die perfekte voorbeeld van self- oorgawe. In Getsemane verklaar Hy dat God enigiets kan doen. Hy aanvaar God se plan as daar geen ander uitweg vir die verlossing van mense kan wees nie. M a w God se doel moet bereik word deur dit wat gaan gebeur. Jy moet dus kan sê dat enigiets met jou kan gebeur solank dit God se doel en verheerliking in jou lewe bevorder.
Voordele van oorgawe.
Seën
Vrede
Vryheid
God se mag in jou lewe.
Oorgawe maak jou sterker. Jesus kan alle probleme, versoekings of wat ookal oorwin. So jy hoef niks te vrees nie.
As jy oorgee, kan God jou gebruik.

Die beste manier om te leef
Jy het ‘n keuse aan wie of wat jy jou gaan oorgee. Aan God of aan chaos. Dinge soos geld, wrewel, vrees, jou trots, jou laste of jou ego. Oorgawe is nie die beste manier om te lewe nie, dit is die enigste manier om te lewe. Enige ander manier van lewe beteken frustrasie, teleurstelling en selfvernietiging. Om vir God ja te sê is nie ‘n onverstandige emosionele impuls nie. Dit is ‘n rasionele en intelegente daad. Terwyl jy op jou eie planne konsentreer kan God nie Sy doel in jou lewe verwesenlik nie. Jy staan dus self in die pad van God se seën vir jou.

As jy dit wil doen, gee alles vir God. Jou spyt, jou probleme, jou planne en ambisies, jou vrese, jou drome, jou swakplekke, jou seerplekke en jou bekommernisse. Haal jou hande af van die stuurwiel van jou lewe. Laat God oorneem.

Onthou daar is ‘n oomblik van oorgawe Dan is daar ’n lewe van oorgawe, elke dag. Dit moet ‘n daaglikse lewende offer wees wat dit baie moeilik maak omdat die versoekings en toetse altyd bly opduik. Dit moet dus ‘n lewenswyse word. As dit nodig is, 50 maal per dag. “Doelgerige Lewe” (Rick Warren) Die gevaar is dat die lewende offer altyd van die altar af wil kruip.

Psalm 8 : 4 – 5
Tydens watter deel van die dag het Dawid, skrywer van hierdie Psalm die grootheid van God besef?

In die nag. God het Dawid toegelaat om slegs ‘n klein deeltjie van Sy grootheid, Sy majesteit te sien en Sy oneindigheid te besef. Om jou dit beter te laat verstaan, gaan ons ‘n paar statistieke aan jou bekendmaak : die volume van die son is 1 miljoen keer die van die aarde. Ons melkwegstelsel bestaan uit ten minste 10 miljoen sterre met gemiddeld die grote van die son. Die mense raai dat daar nagenoeg 2 triljoen sterrestelsels in ons heelal is. Om die grootheid van God wat dit alles beplan en geskep het en dit alles onderhou, te probeer verstaan sal jou bring by die grense van die onmoontlike.
Deur die Woord van JHWH (die regte naam van God) het sterrestelsels begin bestaan : sterre het hul plek gekry en begin om te skyn. Die Woord van JHWH het oneindige mag. Dit is hoe God die aarde ook Geskep het. As gevolg van Sy word het water, land , plante en bome begin bestaan. Toe God egter die mens gemaak het, was dit nie deur ‘n magswoord nie, maar Hy het die mens gevorm met die vermoë om te kan dink, praat en lief te hê. Hy het jou gevorm en het Sy asem in jou geblaas. Is dit nie wonderlik nie. God sien te midde van hierdie groot heelal die aarde en op die aarde sien Hy jou raak. En Hy het jou lief net soos jy is. Weet jy hoekom Hy jou liefhet? Omdat Hy jou gemaak het. Jy is uniek, foutloos en sonder gelyke. Alles omdat Hy jou liefhet en daarna smag om ‘n verhouding met jou te hê.

Hy het jou vir Homself gemaak en Sy liefde vir jou is sonder einde. Omdat God volmaak is, maak Hy nie foute nie. En jy is
oorspronklik sonder foute gemaak. Onthou God het jou gemaak soos Hy jou wil hê en na Sy beeld.
Genesis 1 : 27
Genesis 2 : 7
Hierdie skepper God hou die heelal en jou lewe in Sy hand. Toe Hy die aarde geskep het, het Hy jou in gedagte gehad. Hy het jou uniek gemaak met ‘n spesifieke doel vir jou lewe. Dit is iets om aan vas te hou.

Openbaring 4 : 11
God het nie nodig gehad om jou te skape soos wat jy is nie, maar Hy wou jou so hê. Wonder jy soms hoekom jy hier op aarde is? God het besluit dat jy hier moet wees En Hy het ‘n plan met jou lewe. Dit is hoekom jy hier is en daarom sal jy eers egte lewenskwaliteit vind as jy die lewe in God vind. God het altyd die laaste woord in jou lewe omdat Hy die eerste woord daarin gehad het. ‘n Ja vir jou.

2 Korintiërs 1 : 19
Jesus Christus self is die JA van God vir jou.

Die JA van God aan jou is die bewys dat Hy jou liefhet .
Die JA van God aan jou gee betekenis en ‘n doel aan jou lewe.
Die JA van God aan jou het Hom die lewe van Sy Seun, Jesus Christus gekos.
Die JA van God aan jou beteken dat jy dit moet aanvaar en jou eie maak.
Die JA van God maak jou vry van vrees, sonde en verwerping en gee jou moed
om jouself te aanvaar.
Die JA van God wil jou verander en die leë gevoel vul met Sy liefde.
Die JA van God gee jou die moed om jou swakhede te erken.
Die JA van God aan jou is onveranderlik.
Jy is vir God deur God gemaak vir ‘n verhouding met Hom.

Openbaring 4 : 11
Om te aanbid is ‘n begeerte diep binne elke mens. ‘n Mens aanbid of jou vriende, besittings, familie , geld ens of jy aanbid God. God begeer dat ons, Sy skepsels Hom sal aanbid en eer aan Hom sal gee. Ware aanbidding hang nie af van jou gevoelens of jou humeur nie, want aanbidding is nie vir jou nie maar vir jou Skepper. Aanbidding is ‘n leefwyse: so alles wat jy doen moet tot eer van God en aanbidding wees. Aanbidding eis ‘n eerlike oop hart van jou. Die ingesteldheid van jou hart is deurslaggewend. Wil jy God beter leer ken, Sy hart en karakter?

Psalm 100 : 4
Die aanbidding van God het niks met hoe jy voel te doen nie. Of jy goed voel of sleg voel, of jy gelukkig of hartseer voel nie. Hy vra van ons ‘n lewe van lof en aanbidding. Hy gee elke dag ‘n ander rede hoekom ons Hom kan dank. As jy eers agterkom hoe goed en vrygewig God is, sal jy oorloop van vreugde.

Foute is lesse van wysheid. Die verlede kan jy nie verander nie
maar die toekoms is nog binne jou mag.

Stiltetyd

Wenke om stiltetyd sinvol te maak
1) Kry ‘n vaste tyd en hou daarby. Niks en niemand mag hiermee inmeng nie. Reël jou dag rondom die tyd, nie andersom nie.
2) Kry ‘n stil tyd van die dag wanneer jy ook wakker en uitgerus is.
3) Maak sker jy sal genoeg tyd hê. Begin met 15min want daar is geen nut in om ‘n uur te vat en jy kan dit nie volledig benut nie. Jy kan liewer jou tyd meer maak soos wat jy geestelik groei en jou gebedslys langer word.
4) Kry ‘n vaste, stil plek waar niemand jou sal steur nie.
5) Maak ‘n gebedslys en hou dit op datum namate gebede beantwoord word of nuwe sake bykom.
6) Kry ‘n boek en skryf sommige van jou gebede of versoeke daarin. Teken aan wanneer God jou geantwoord het, dit laat geloof groei.
7) Doen Bybelstudie oor die onderwerp van gebed. Verwys na Jesus, Dawid, Daniël e.a. se lewens.
8) Bid uit die Bybel. God se wil sowel as Sy beloftes is daarin opgeteken. Sodra jy volgens God se wil bid, kan jy verwag dat Hy jou sal verhoor.
9) Word stil voor God en fokus op Hom. Sien waar moontlik in jou gees dat jy voor die Troon van Genade staan. Sing die een
of ander geestelik lied of liedere waarin God veheerlik, geloof en aanbid word.
10)As jy sukkel met dwalende gedagtes, hou papier byderhand en skryf die saak wat jou pla daarop. Sodoende kan jy daarvan vergeet en later daaraan aandag gee.
11)Leer bid deur te bid.
12)Bid altyd in die Naam van Jesus en op grond van Sy bloed.

Gebed bestaan uit verskeie fasette van gebed: Aanbidding, danksegging, toewyding, vra vir leiding, voorbidding, versoeke, sondebelydenis, lofprysing en sang.

Die wil van God

Hoe ken ‘n mens die wil van God?
Daar is volgens die Bybel drie voorwaardes om aan te voldoen
1) Totale oorgawe aan God. Jy mag niks terughou nie, asof jy jou offer op die altaar neerlê, waarvan jy niks kan terugneem nie.
2) Breek met wêreldsgesindheid. Dit kom daarop neer dat ek nie pelle maak met die Satan nie, want dit kom neer op geestelike egbreek. Soos ‘n man of vrou wat met ander se huweliksmaats flankeer. Dit bring ‘n gebroke verhouding en jy kan nie verwag om God se stem te hoor as jy aan Hom ontrou is nie.
3) Voortdurende vernuwing. Die Heilige Gees is gedurig besig om ons meer en meer te verander om soos Christus te wees. Daarom moet my hele wese aan Hom oorgegee wees. So word ek meer en meer sensitifief vir God se stem.

Hoe praat God met ‘n mens?
Eerstens: Deur Sy woord. God gee in die Bybel duidelike riglyne oor Sy wil en noem sonde by die naam. Hy gee ook riglyne waarvolgens ons kan toets of iets Sy wil vir ons is. Lees die aangeduide verse.

Toets wat jy gaan doen hieraan:
1) Is dit nuttig en heilsaam vir my geestelike of tydelike lewe.(1 Kor 6:12)
2) Verslaaf dit my 1 Kor 6:14)
3) Sal dit my liggaam beskadig (1 Kor 6:14)
4) Het jy positiewe vrede oor die saak ( 1 Kol 3:15)
5) Is dit verantwoordelike gebruik van jou geld (Jes 55:2)
6) Is dit tot verheerliking van God (1 Kor 10:31)
7) Is dit wyse tydsgebruik (Ef 5:15,16)
8) Hoe sal jy op jou sterfbed daaroor voel (Heb 9:27)
9) Sal jy met vrymoedigheid voor die Groot Wit Troon rekenskap daaroor kan gee(Open 20:11)
10) Twyfel jy nog (Rom 14:23)

Tweedens: deur Sy Heilige Gees
Dit sal nie noodwendige ‘n hoorbare stem wees nie, maar Hy oortuig ons van ‘n saak waaroor ons wonder.

Derdens: deur omstandighede.
Daarom moet jy nie deure probeer oopdwing nie, maar wag op God. As die duiwel omstandighede teen jou laat draai, wag steeds op God.

Vierdens: deur medegelowiges.
Die Here gebruik ander gelowiges om aan ons goeie raad te gee en ons aan te moedig.

Onthou: God se stem is sag en oortuigend, die Satan se stem is altyd hard, oorheersend, dwingend, dringend.

Vrug van die Gees (Is daarvan hierdie eienskappe wat ander in jou lewe kan sien?)
Galasiërs 5:22
1) Blydskap
2) Vrede
3) Lankmoedigheid
4) Vriendelikheid
5) Goedheid
6) Getrouheid
7) Sagmoedigheid
8) Selfbeheersing
9) Liefde
(Verwys in die Bybelstudie na die beloftes in Matt 5:3 tot 12)

Voltooi die lys hieronder deur die ontbrekende dele in te voeg.

1 Kor 13 : 4 tot 7

Die liefde :

Is l………………………………… en v…………………………

Is nie …………………………………………

praat ………………………………………

is nie ………………………………………

handel nie …………………………………

soek nie ……………………………………

word nie …………………………………..

reken ………………………………………

is nie bly ……………………………………………………

is bly met …………………………………

Dit …………………………………………………………

Moenie te angstig wees om ‘n geheim te hoor nie, dit mag jou hele lewe verander.

LIEFDE MEER AS ‘N SEPIESTORIE

Sepieliefde is om net vriendelik te wees teenoor mense wat ook gaaf teenoor jou is.
Hemelse liefde is om vriendelik te wees teenoor alle mense, al sou jy party beter kon hanteer deur onbeskof te wees.

Sepieliefde is om bly te wees oor ander se geluk, mits jy ook daarby baat.
Hemelse liefde is om ander ‘n plekkie in die son te gun, al is dit maar koud waar jy self staan

Sepieliefde is om so ‘n bietjie hoogmoedig te wees as jy iets goeds vermag het.
Hemelse liefde is om altyd in gedagte te hou wie jou die vermoë gegee het om goed te presteer. Dis baie makliker om nederig te bly as jy met ‘n gesindheid van dankbaarheid leef.

Sepieliefde is om mense te respekteer vir wie hulle is, wat hulle doen en wat hulle al bereik het.
Hemelse liefde is om respek vir alle mense te hê, al verdien hulle dit nie.
Sepieliefde is om net van mense te hou wat saam met jou stem en jou nie kwaad maak nie.
Hemelse liefde is om lief te hê ten spyte van hul opinie en optrede.

Sepieliefde is om die perfekte in ander te soek en hulle lief te hê solank hulle nie ‘n verleentheid is nie.
Hemelse liefde is om te kan stilbly oor ander se foute en om die beste oor ander te glo. As hulle jou teleurstel, sal jy hulle nooit ophou liefhê nie.

‘n NUWE GESINDHEID

Eksodus 15 : 11
Daar was nooit enigiemand soos ons God nie. Niemand met soveel, liefde, genade, mag, deernis, kreatiwiteit of verskeidenheid nie. Daar is geen verskynsel, god of filosofie wat enigsins met met Hom vergelyk nie. Menige mens het al in die heelal gesoek na ander gode, waardes of potte goud, maar hulle kon niks vind wat hulle werklik bevredig nie. Slegs die Almagtige God kan bevrediging gee. Hy gee betekenis en ‘n doel aan jou lewe.

Filippense 1 : 21
Iets wonderbaarliks gebeur as jy in die Drie Eenheid van God (Vader, Seun en Heilige Gees) glo, en jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike Verlosser. Die Heilige Gees open jou geestesoë sodat jy jou lewe vanuit ‘n ander lig beskou. Jy ontdek die rykdom, diepte en ewigheidwaarde van jou nuwe lewe. Hierdie Lewe kry nog meer betekenis as ek die eie ek kruisig en my lewe aan God oorgee. Dit beteken dat jy jouself sal offer. Daadliks. Jou
drome sal wees wat God vir jou beplan en Hy belowe dat jou toekoms nie in die hel sal eindig nie.

Esegiël 11 : 19
God kan jou hele siening van die lewe verander. Hy kan jou verwagtinge nuwe betekenis gee. Jy kan dit glo. Hy gee aan jou ‘n onverdeelde hart sodat jy slegs een doel sal hê en dat jy geluk in Hom sal vind en nie na alternatiewe of ander gode sal soek nie. Hy gee jou ‘n nuwe gees sodat jy met vreugde sal uitreik na Hom en dat jou gees sal verlang na die Heilige Gees. Hy vat jou hart van klip wat gevoelloos, doof en breekbaar is en gee jou ‘n nuwe hart, sag en sensitief vir God se aanraking, teenwoordigheid en leiding in jou lewe.

Efesiërs 4 : 2 – 6
Lees ook Efesiërs 4 : 29 en 30
Gemeenskap is ‘n baie belangrike deel van ‘n christen se lewe. Jy behoort gereeld die byeenkomste by te woon. Saam met ander christene te bid en die Bybel te lees. Gemeenskap verbind mense, maar dit bring ook verantwoordelikheid. Dit kan soms groot prêt wees maar dit is soms ‘n uitdaging. As jy dus nog nie aan ‘n kerk behoort nie, sluit so gou moontlik by een aan.

Eenheid tussen gelowiges en kerke is ‘n baie belangrike getuienis van christenskap en moet nie onderskat word nie. Ons moet op gemeenskaplike doelwitte konsentreer en nie probeer om almal eenders te wees nie. Dit is waarom ons God op baie versillende maniere kan vereer. Solank ons die eenheid behou sal ons God se seën geniet. Waar daar onenigheid en spanning is, onttrek die Heilige Gees. Ons kan ook die Heilige Gees bedroef deur hoe ons leef.

Christine behoort in Goddelike harmonie te leef met Christine van ander kerke, omdat ons een liggaam is, een Gees het, een Here dien en een doop belei. Eenheid beteken nie identiteit nie, maar dit

beteken om die ander persoon te aanvaar nieteenstaande die verskille, na hulle te kyk deur die oê van Jesus, en hulle te aanvaar met die liefde van Jesus. As Jesus die middelpunt word van wat ons doen en sê, dan raak ons verskille ondergeskik aan ons eenheid.

Ons moet die eenheid by elke geleentheid opbou en ons verhoudings beskerm. Egte vriendskappe groei as ek bereid is om myself te gee. Dit gaan eerstens nie om myself nie, maar om die ander persoon. Om opregte eenheid te bring is een van die mees belangrike take van die Heilige Gees. Slegs deur eenheid is groei moontlik.

2 Korintiërs 8 : 7
Lees ook Malehagi 3 : 10 en Filipense 4 : 19
Een van die mees belangrike waarhede van die evangelie is om te gee. Daar is egter baie meer by betrokke as die gee van geld alleen. Dit sluit jou hele lewe in. God vra dat ons ons tyd, geld, talente, vermoëns en geleenthede eerste aan Hom sal gee. Om te gee is ‘n natuurlike reaksie op liefde. Dit wys dat jou liefde vir God opreg is. Die beste voorbeeld hiervan is Jesus. Hy het alles gegee sodat ons by God kan uitkom. Dink daaraan dat jou hemels Pappa elke dag alles gee wat jy nodig het. Onthou, God het belowe om jou alles te gee wat jy nodig het. Daarom gee Hy nooit te veel nie. Dit maak Hom bly as jy met jou hele hart gee en Hy wil jou op baie verskillende mnaiere seën.

Handelinge 22 : 16
Die doop met water is ‘n geloofstap en simboliseer die verandering wat plaasgevind het. Dit is ‘n openbare verklaring en ‘n kragtige bewys dat Jesus in jou hart regeer. Die doop is nie ‘n vereiste om

gered te word en hemel toe te gaan nie. Jy word gered slegs uit genade en deur die dood (bloed) van Jesus. Die doop wys dat jy aan God gehoorsaam wil wees en dat jy Hom deur jou lewe wil vereer. Die doop is gelykstaande aan die dood, begrafnis en opstanding van Jesus.

Jesaja 50 : 3 – 4a
Om aan die Nagmaal deel te neem is ‘n belangrike deel van ons Christelike geloof, omdat dit ons geestelik versterk. Maar, voordat jy dit gebruik, moet jy eers na jou motiewe gaan kyk.
Psalm 103.:3
Die Nagmaal het twee elemente :
Die brood – dit simboliseer die liggaam van Jesus wat verbrysel en geslaan is en aan die kruis gehang het. Hy het dit gedoen sodat ons genesing kan kry vir ons siektes en verligting van ons pyn. Die wyn – wat ‘n simbool is van Jesus se bloed wat Hy uitgegiet het sodat ons sondeskuld vergewe kan word. Die van die verlede, die hede en die toekoms. Dit is die simbool van ‘n nuwe lewe vir jou.

Jesaja het reeds 700 jaar voor die kruisiging van Jesus geskryf dat Hy aan die kruis sou moes sterf vir die sonde en foute wat jy oor en oor doen Ook dat Hy (Jesus) jou pyn en siektes namens jou op Hom geneem het. Soos die profeet gesê het : Deur Sy (Jesus) wonde het daar vir ons genesing gekom. Onverstaanbaar, maar waar. Jy hoef jou dit nie te verbeel nie, glo dit net en wees dankbaar dat Jesus dit vir jou persoonlik gedoen het. Dat Hy aan die kruis gesterf het vir jou siekte, pyn en sonde en dat Hy jou persoonlike Verlosser is.

Jesus het nie aan die kruis gesterf net van fisiese uitputting of pyn nie, maar a g v pyn in Sy siel. Dit het gemaak dat Sy hart breek. Jesus het die skuld en siektes van al die mense wat ooit op aarde

geleef het en nog sou leef gedra. Dit is iets wat ons nie kan verstaan nie. Die gesegde : “dit breek my hart” het waar geword toe Jesus gesterf het. Jesus van Nasaret het gesterf met ‘n gebroke hart uit liefde vir jou. Hy het aan die kruis gesterf sodat jy gemeenskap met God kan hê.
Jy vier die Nagmaal as herhinnering aan wat Jesus moes deurmaak Om genesing en versoening te bring deur Sy liggaam en bloed. Hy het gesterf terwille van jou. As jy die Nagmaal gebruik, getuig jy voor die sienlike en onsienlike wêreld dat Jesus jou Redder is.
Jy kan net die kruis verstaan as jy die opstanding verstaan.

1 Korintiërs 11 : 26
Die Nagmaal is ‘n vreugdefees, ‘n partytjie met God. Nagmaal is nie ‘n herinner aan ‘n begrafnis nie maar is ‘n vreudevolle viering waar trane oor ons wange loop van dankbaarheid vir dit wat Jesus vir ons gedoen het.

ELKE KEER : Elkeen het ‘n persoonlike keuse hoe dikwels jy Nagmaal wil vier. Dit gaan na alles nie oor jou wat deelneem nie maar oor die Drie Enige God (Vader, Seun en Heilige Gees) wat wag om jou te ontmoet by die Nagmaal. Dit gaan alles oor ‘n intieme verhouding met God.

OOR JOU : By die Nagmaal gaan dit nie oor die een wat die tekens uitdeel nie, maar oor jou. Dit is nie die prediker se verhouding met Jesus wat belangrik is nie, maar joune. Jou verhouding met Jesus, die Skepper van alle dinge, die gekruisigde en opgestane Heer. Hy het jou in jou moeder se skoot aanmekaar geweef (Psalm 139 : 13) Ja, die grootte God wil met jou gemeenskap hê daar by die Nagmaaltafel.

VERKONDIGING: Die woord beteken om oortuig te wees van iets, dit met ander te deel en om brandend vir die saak te wees. Deur die viering van die Nagmaal, bevestig jy die dood en opstanding van Jesus. Daardeur wys jy aan die sienlike en onsienlike wêreld dat Jesus jou Here is. Hy het nie die helfte van die prys betaal nie, maar die volle prys, 100% daarvan.
Vir my.( Jy kan jou naam hier invoeg)

……………………………………..
TOTDAT HY KOM :

Psalm 34 :2
Om die Here te loof beteken om Hom met jou hele hart te prys. Dawid beskryf hier sy lewe as gevul met lof aan God, alleen of saam met ander mense.

Dit beteken dat jy voor God sal staan in diepe dankbaarheid. Om met vreugde vervul te wees kan nie verduidelik word nie, maar dit is ‘n wonderlike ervaring. As jy God aanbid word jou hart, siel en gees aangeraak en eenvoudige dinge word meteens waardevol en glansryk.

Dit is nie nodig dat jy ‘n onbeperkte aantal liedere sal ken of dat jy ‘n begaafde musikant moet wees om lofprysing aan God te kan gee nie. Jy moet maar net ‘n dankbare hart hê vir dit wat God in die lewens van ander en in jou eie lewe gedoen het.

Skryf hier sommer ‘n paar maniere neer hoe jy aan ander en aan
God kan wys dat jy dankbaar is oor dit wat Hy in jou lewe gedoen
het…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Alledaagse praktiese wenke

OUERS SE GEDRAG
Alhowel daar reeds baie oor jou verhouding met jou ouers gepraat is, wil ek hierdie paar alledaagse reaksies met jou behandel. Die rede is dat jy soms ‘n irretasie kan beleef as gevolg hiervan en soms voel jy
teleurgesteld omdat jy en jou ouers nie mekaar lekker in die oë kan kyk nie. Dit is soms so al asof hulle dink jy hoor nie
wat gesê word nie. Andersom lyk dit asof hulle oor reageer. Soms wil jy soos ander jongmense ook iewers gaan of iets doen, en dan is die teleurstelling groot as jou ouers nie verstaan nie en weier om jou toe te laat.

Is die volgende van die dinge waarmee jy probleme ondervind in die huis?

Laat ek net eers sê, “Moenie alleen voel nie, almal voel so.”

Jou ouers wil net die hele tyd oor jou probleme praat
Hierdie probleem gaan gewoonlik hand aan hand met dit waarvan en van wie jy hou. Dit het gewoonlik te doen met jou kleredrag en vriende, veral die van die teenoorgestelde geslag. Voeg daarby dat die vriende ‘n twyfelagtige reputasie het, dan is die gort gaar. Dan word dit die algemene geselskap. As jy dan nog deur jou gedrag tot die frustrasie in jou ouers se gemoed bydra, dan reageer hulle soms heeltemal onoordeelkundig. In elk geval soos uit jou kant van die saak gesien.

Jou ouers sê dieselfde ding oor en oor
Weereens het dit baie met jou keuse van klere, vriende en skoolwerk te doen. Veral as dit wil voorkom asof jy nie na die beste van jou vermoë pesteer nie. Dan hoor jy oor en oor dat jy moet leer anders gaan jy dit nie maak nie. As jy iewers wil gaan,
hoor jy oor en oor hoe versigtig jy moet wees. Of jou ma kerm gedurig oor hoe slordig jou kamer is.

Jou ouers luister nie as jy hulle iets vertel nie.
Hierdie kan jou baie maklik aanmoedig om verkeerde keuses te maak, deur jou hart teenoor die verkeerde persoon te wil uitpraat. Gewoonlik sal dit ‘n beste vriend of vriendin wees. Jy loop dalk met erge hartseer en het niemand om mee te praat nie, want jy weet nie wie jy kan vertrou nie. Dalk praat jou vriende uit as jy dit met hulle bespreek. Die ergste is dat hulle nie elke dag raad het vir hul eie probleme nie. So, jy wil graag met jou ouers praat omdat jy bang is en nie weet hoe om dit wat gebeur het te verstaan en te verwerk nie. Dit is ‘n skrikwekkende gedagte as mens besef, maak nie saak wat met my gebeur nie, my ouers stel nie belang om te luister as ek hulle wil vertel nie. Dan begin mens wonder of hulle jou ooit liefhet. Die ergste is dat jy nou jou liefde op ander plekke en in ander dinge begin soek.

Jou ouers skree die hele tyd op jou
Hierdie optrede van ouers is seker die mees frustreerende gedeelte. Ouers wat nie ordentlik met jou kan praat nie. W Ouers wat heeltyd maak of jy doof is. Soms wens mens hulle wil jou liewer vat en ‘n ordentlike pak slae gee. Dit sal meer aanvaarbaar wees al is dit onregverdig. Om op geskree te word is geweldig afbrekend. Mens voel soos ‘n hond, want op die word nie eers altyd geskree nie. Die probleem hier is die feit dat ouers nie geleer het om te komminikeer sonder om hul wil af te forseer nie. So, as hulle skree kry hulle hul sin, want jy doen wat gesê word om die seerkry te vermy. Daarom sal die geskree nie ophou nie en daarom moet jy mooi let op wat ek later gaan voorstel.

Jy is bang vir jou ouers te sê hoe jy regtig voel
Dit gebeur gewoonlik waar ouers onregverdig dissipline toepas. Waar ouers domineerende persoonlikhede het en waar ouers ‘n gebrek aan insig het. As ek sê insig, beteken dit nie dat hulle dom is nie, maar dat hulle nie altyd verstaan nie en dat hulle nooit geleer het om dinge ordentlik op te los nie. Daarom kry jy die voorvalle soos hierbo bespreek. Die probleem is dat sommige ouers sekere idees het waarvolgens hulle wil leef en kinders grootmaak. Die feit is dat jou persoonlikheid nie altyd gemaklik inpas by hierdie reëls nie. As jy dan jou kant van ‘n saak wil stel, raak jou ouers gefrustreed want hulle wil hul eie sin hê en verwag dat jy moet buig voor hul gesag.

Jy is bang vir jou pa se humeur
Hierdie is maar net ‘n verlenging van die dinge wat reeds bespreek is. Uit ondervinding weet ek dat ‘n pa met ‘n vurige humeur baie onnodige komplikasies bring. Jy beleef al die dinge wat hierbo bespreek is in een dag sonder dat jy eintlik iets verkeerd gedoen het. Baie keer kry jy sommer die wind van voor as iemand anders hom kwaad gemaak het. Ek het baie simpatie met kinders wat in ‘n huis grootword waar die pa ‘n vurige humeur het. Ek was so en soms laat ek nog toe dat dinge hand uit ruk. Maar ek besef dat dit nie goed is vir enigiemand nie. Nie vir die kinders nie en ook nie vir my nie. Al waar ek dit soms waardeer, is wanneer ek my saak of die van my kinders of iemand wat homself nie kan help nie, moet verdedig. Want sien, dan skrik ek vir niemand. Maar jy het my simpatie as jy ‘n pa het met ‘n opvlieënde humeur. Dit is nogal moeilik.

Jy voel jou ouers onderskat jou vermoë om self besluite te neem.
Hierdie punt sal baie afhang van hou oud jy is. Dit sal ook afhang van hoeveel foute jy reeds gemaak het en wat die koste daaraan
verbonde was. Geldelik en emosioneel. Maar, soms is ouers bang jy maak ‘n fout en kry seer in die proses. Eintlik is ons bang ons kry seer. Om ‘n kind te sien seerkry is seerder as om self seer te kry. Om ‘n kind te verloor, lewendig of dood, is die ergste wat ‘n ouer kan oorkom.

Wat is die oplossing vir al hierdie dinge wat ons nou uitgelig het. Al hierdie frustrasies waarmee jy so worstel. Hoe is dit moontlik dat ouers so dom kan wees dat hulle nie kan insien dat jy reeds al die anwoorde ken nie. Hulle moet jou net ‘n kans gee om te wys hoe dinge gedoen moet word. Daar moes tog ‘n tyd gewees het dat hulle soos jy ook al die antwoorde geken het, hoekom het hulle dit dan vergeet.

As jy ondervind dat jou ouers heeltyd oor jou probleme wil praat, moenie kwaad word nie. Die rede hoekom ek dit sê is dat, as mens kwaad word, gebeur een van twee dinge. Of julle begin op mekaar skree, of verwyte word oor en weer geslinger. Die gevolg is dat een gewoonlik die vertrek uitstorm en deure toeklap. Raai wie dit sal wees. Beslis nie jou ma nie. Die ander ding wat gebeur is dat jy sal ontken dat hulle reg is en jy sal jou saak verdedig tot die laaste traan. Onthou, jou humeur maak dat hulle net meer em meer oor die problem sal wil praat. Hoekom? Omdat hulle bekommerd is en jy nie wil luister nie. Om die probleem op te los moet jy jou humeur beteuel. Jy moet kalm bly. Luister wat gesê word en vra wat hulle dink die oplossing vir jou problem sal wees. Miskien hoor jy iets waaraan jy nog nooit gedink het nie. As die ding dan

uitgepraat is en jy verstaan hoe hulle voel en dink, kry saam ‘n oplossing. Ek weet dit is moeilik. Vra my, ek het die rofste humeur
gehad wat jy aan een mens kon kry. As kind en later. En ek en my ouers het ook baklei. Soms het dit rof gegaan, maar ek moes, toe ek groot geword het, om verskoning vra. Die Heilige Gees het my oortuig dat ek baie ongeskik was. Moenie dieselfde foute as ek maak nie. Dan moet jy dalk ook later om verskong vra. Mens kan maklik iets sê, terwyl jy kwaad is, waaroor jy later spyt kan wees.
As jou ouers geneig is om iets oor en oor te sê, bly kalm. Vra hulle waaroor hulle so besorg is oor die spesifieke saak wat oor en oor opgehaal word. Luister wat gesê word. Probeer om die regte ding te doen. As daar niks is om oor te praat nie, sal jy dit nie oor en oor hoor nie. Soms is dit iets wat jou geweldig frustreer, maar doen dit maar. Jy kan mos self kies watter een van die twee goed jou die meeste irreteer.

As jy vind dat of werk of die televisie of enige ander iets jou ouers se tyd so in beslag neem dat hulle nie tyd het om na jou te luister nie, doen die volgende. Kies die regte tyd om hulle te maak luister. Jy kan twee maniere gebruik. Die een is om iets skokkends te sê soos dat jy jou standard gaan pluk of dat jy skool gaan verlaat. Ek is seker dat hulle dan sal luister as jy praat. As die saak ernstig is, sal ek voorstel dat jy die gewoonte aanleer om op hulle bed te gaan sit wanneer hulle gaan slaap of voordat hulle opstaan. Gesels sommer oor ditjies en datjies en so tussendeur as hulle lekker teruggesels, vertel jy hulle van jou probleem. Begin deur te maak asof dit iemand anders se problem is en vra wat hulle daarvan dink. Luister wat hulle sê en hoor ook wat hulle nie sê nie. As dit veilig lyk om hulle te vertel dat dit jou probleem is, gaan voort en vertel. As dit lyk asof jy probleme kan verwag, wag tot later, dan haal jy die gesprek weer op. Omdat hulle noual agtergrondkennis daarvan het, sal jy makliker hul aandag kry. Stel nou jou saak.

Die volgend drie probleme sal jy min of meer op dieselfde manier hanteer. Moet net nooit jou humeur verloor terwyl die konfrontasie aan die gang is nie. Moenie redeneer nie. Hoe minder jy sê terwyl die pot kook, hoe gouer sal dit wat gesê word opraak. Wag dan tot almal rustig is en probeer die vorige paragraaf se metode. Moet asseblief ook nie uit die vertrek storm en deure toegooi nie. Dit maak ‘n mens se ouers net nog strammer om na jou te luister. Laat jou trane maar vloei. Ek het gelees dit is goed om depressie te voorkom.

Die ding wat die beste werk, is om vir jou ouers te sê dat jy hulle liefhet. Moenie dit terloops in die verbygaan sê nie. Wag tot jy hulle volle aandag kan kry, sit by hullle en sê dit. Moenie skaam wees nie. Eendag sal jy vir jou geliefde en later jou kinders ook moet sê. Jy kan noual begin oefen.
Dit is ook so dat jy maar kan luister as jou ouers jou waarsku. Hulle was ook jongmense en hulle het baie van die goed gesien gebeur of self oorgekom. Jou ouers het dalk iets gehoor en kan jou uit die moeilikheid hou deur jou daarvan te vertel. Al lyk ouers soms soos pretbederwers, is dit goed om na hulle waarskuwings te luister. As jy oplet wat gesê word, sal jy weet hoe om te reageer as jy in die situasies beland.

Wys dat jy waardeer wat jou ouers vir jou doen. Sommer ‘n briefie op die kopkussing of ‘n blom uit die tuin. Sê dit en wys dit. Dit sal die kanaal tusen julle oopmaak en jy sal makliker met hulle kan gesels oor die probleme wat in hierdie boek beskryf is.

Hier is nog goeie raad as jy jou lewe wil geniet.

Wil jy op ‘n date gaan?
Vertel jou ouers saam met wie jy gaan en waarheen julle gaan, asook hoe laat jy opgelaai moet word. As jy later self kan sien om by die huis te kom, laat jou ouers weet hoe laat jy sal inkom. Moenie hulle laat wag nie. Onthou, as jy een minuut laat is, verwag hulle alreeds die ergste. As jy dus laat gaan wees, laat hulle weet.
Baie belangrik, as dit gebeur dat jy na ‘n ander adres gaan as waar jou ouers jou afgelaai het of waar hulle verwag om jou te kry in geval van nood, laat jou ouers weet waarheen jy gaan en waar hulle jou sal kry.
As jy openlik en verantwoordelik is, sal jou ouers jou makliker vertrou en die streng reëls verslap.

Wil jy graag later inkom?
Begin deur jou ouers te vra om jou self af en op te laai
Wees stiptelik. Moenie dat jou ouers vir jou sit en wag nie. Dit kan hulle irreteer en jou kanse om weer uit te gaan bemoeilik

Wil jy graag werk?
Onthou volgens wet moet jy sestien jaar en ouer wees. Oppas dat jy nie te veel druk op jouself plaas nie. As jou gewone skedule baie druk gaan, probeer liewer om te ontspan. Daar sal nog baie tyd wees om te werk.

Wil jy graag motor bestuur?
Vra eers of jou oud genoeg is en of dit binne die wet is. As jy op iemand se plaas kan leer bestuur sal dit goed wees, maar op die provinsiale paaie moet jy verkieslik sorg dat jy eers jou leerlinglisensie kry. En dan moet jy in elk geval onder toesig bestuur. As jou pa nie die geduld het om jou te leer nie, kry iemand anders wat verantwoordelik is en reeds ‘n lisensie het.

Om jou te help met die keuse van ‘n item, ou of meisie sodat jou ouers nie die hele dag daaroor sal sanik nie, kyk na die volgende idees.

DIE REGTE OU OF MEISIE OM MEE UIT TE GAAN

Hy koop jou favourite koeldrank as julle deel
Jy is tevrede om soms sy favourite koeldrank te deel.

Die persone kyk in jou oë as hulle met jou praat ongeag die feit dat hulle skaam is.

Kyk om die beurt na die ander se tipe flieks

Kan oor meer gesels as net hulleself en hulle prestasies.

Stuur oulike sms’e al dink hulle vriende dit is simpel.

Hulle voel saam met jou sleg as jy sleg doen in een van jou vakke of selfs dop.

Hulle vriende het van belangrikste posisie verskuif na minder belangrik as jy.

DIE VERKEERDE OU OF MEISIE.

Hulle kan nie van hulle pelle speen nie en dit voel nie of jy ooit die eerste plek in hulle lewe kry nie.

Hulle oë dwaal na ander ouens en meisies terwyl jy met hulle praat

Hulle kies altyd die DVD wat julle moet uitneem

Hulle praat die hele tyd oor hulself of hul eks’e

“Vergeet” om jou te sms of het nie tyd nie.

Lag as jy swak doen in ‘n toets

Vra jouself hoe die persoon jou laat voel. As jy net jouself is, dink die persoon nog jy is oulik of moet jy die heeltyd “pretend”

As jy die gevoel kry dat die persoon jou nie ordentlik genoeg behandel nie, dan is hy of sy doodeenvoudig nie ordentlik genoeg nie.
Verwerk uit Fin aug 2005

Net ‘n laaste opmerking. Jy kan met die mees fantastiese ou of meisie uitgaan, maar as die persoon jaloers is, breek dadelik die verhouding. Jy kan hom of haar voor die keuse stel om te verander, maar dan het jy iemand wat soos ‘n robot reageer. Hy sal in ander se teenwoordigheid wegsteek hoe hy voel, maar later sal sy gedrag die teendeel bewys.

Onthou, sommige mense verbloem hul ware karakter op baie manier wat vir ander as normaal lyk, maar wat skokkenk is. Onthou, ek het vroeër gesê jy moenie dat ander jou mislei deur die maskers wat hulle dra nie. Mense wat jaloers is, dra baie keer maskers. Waarna moet jy kyk om te sien of iemand jaloers is. Word jou maat vies as jy met ander persone van die teenoorgestelde geslag praat en grappies maak. Hou jou maat jou by die huis besig met allerhande dingetjies sodat dit nie nodig is om saam met ander maats uit te gaan nie

Die beste manier om hierdie probleem te ontmasker is om te besluit en te besef dat jou maat se aandag, alhoewel dit lyk asof dit goed bedoel word, jou versmoor, en jou van die geleentheid ontneem om met ander mense om te gaan. Met ander woorde, leef jy in die verhouding of sterf jy as gevolg van die verhouding. Onthou, julle kan so lief wees vir mekaar as wat julle wil, die feit bly staan dat die wêreld vol mense is met wie julle jul lewens moet deel. En as dit jou maat ongemaklik maak, weet dat dit die verkeerde maat is.

Ek wil jou hierdie voorbeeld gee. Iemand het eendag in ‘n grap gesê dat hy my vrou wil leen om na ‘n funksie te gaan. Ek het so geantwoord, “Jy kan haar maar leen. As jy dit regkry om haar te oorreed om ontrou te wees, gee ek jou ‘n medalje.” So moet jy jou maat ken en vertrou. So moet jou maat jou ken en vertrou.

Gesegdes
Jy sal nooit met iets tevrede wees as jy nie met jouself tevrede is nie
Ralph Waldo Emerson

Liefde is ‘n gratis geskenk wat jy gee sonder om iets terug te verwag
Leo Buscaglia

Jy is die een wat oor jou toekoms moet besluit. Jy moet kies wat en wie jy gaan wees. As die nie toekomsdrome koester nie, sal jy niks wees nie. As jy ni aan die drome werk om dit te bereik nie, sal jy nêrens kom nie en sal jy altyd wonder hoe dit sou gewees het om dit wat jy wou te kon doen.

Onthou dat integriteit nie ‘n prysetiket aan het nie. Om met leuens en oneerlikheid deur die lewe te gaan is nie ‘n goeie keuse nie. Iewers haal die dinge jou in en word jy gebrandmerk as onbetroubaar. Daarom moet jou “ja”, Ja wees en jou ‘nee’, Nee. Niks tussenin is regverdigbaar nie. As jy iets belowe het, doen dit. As iets teen jou beterwete ingaan, vermy dit.

Baie mense noem oneerlik wins ‘n “score.” Die feit is dat dit diefstal is net soos om fisies te steel. Baie noem die buite-egtelike verhouding ‘n gelukkie, maar dit is owerspel. Om gay te wees raak nou mode, maar Sodom en Gamorra is uitgewis as gevolg daarvan.

Mense sê God is ‘n God van liefde, Hy sal nie straf nie, maar God is heilig en kan sonde nie verskoon nie. Daarom, loop die pad reg van die begin af, dan hoef jy nie later te sukkel met slegte gewoontes en selfverwyte nie.

MAG JY NOOIT…

o Opgee as jy teleurgestel word nie
o Ophou wanneer jy verloor het nie
o Bly lê as jy geval het nie
o Hoogmoedig word as jy presteer het nie
o In die steek gelaat word as jy vertrou het nie

MAG JY ALTYD

o Leef met die wete dat jy vir ‘n groter doel hier is
o Weet dat lyding nuwe krag sal bring
o Lewe met jou oë op die onsigbare
Finesse Nov 2005

Erkenning word hiermee gegee aan die volgende instansies:

Filidelfia vir kosbare inligting wat uit hulle studiemateriial gekry is.
Elkana. Die meeste van die stories wat in die werk gebruik is..
Rick Warren. Uit die boek “Doelgerigte Lewe”
Cross Roads. Inligting wat van toepassing mag wees uit hulle werk.
Finesse. Goeie raad en aanhalings uit hul tydskrifte.
Vroue Keur. Inligting wat van toepassing is.

Kontak Oom Gert met Vrae

Give to World Evangelism ! Support TruLight Radio XM in this Ministry to the Kingdom of God ! Click on the Link to Give
Donation Via PayPal

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!