Where are you going?

Are you cured? Do you need healing? Do you need saving? Do you need grace? Do you need chains to be broken? The cure is Jesus! The answer was, is and will always be Jesus!

The real question is what is your choice? Are you trying to save yourself or do you acknowledge that only Jesus can save you. Jesus is the way, the truth and the life. Nobody will get to the Father if not through Jesus Christ!

I love Jesus! I want to be known as a christian – living like Christ. Christ in me!

Our Father in heaven – please fill me up with the Holy Ghost! In Jesus name. Amen

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

Eternity

Ben Liebenberg – I want to dwell in heaven my whole life. I want to see you for the whole of eternity Lord. You are my hearts desire – heaven is what I long for and to see You God. How great will it be to move in your love. Miracles is actually heaven on earth but miracles are for earth. They are here to show to power and wonder of God to us that can’t see Him currently. I long for a place that I have heard but not yet seen.

One thing have I asked of the Lord, that will I seek, inquire for, and [insistently] require: that I may dwell in the house of the Lord [in His presence] all the days of my life, to behold and gaze upon the beauty [the sweet attractiveness and the delightful loveliness] of the Lord and to meditate, consider, and inquire in His temple.
Psalm 27:4 AMP

You will show me the path of life; in Your presence is fullness of joy, at Your right hand there are pleasures forevermore.
Psalm 16:11 AMP

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

Jesus in die Huwelik

“Jesus in die huwelik” Ek kry dikwels inspirasie uit liedere. Hierdie week vind ek egter inspirasie in ‘n sekulêre lied. Allan Jackson sing:
We still wear our rings. We still say I love you. We both play the part oh so well, but everyone knows it’s just a sad show and we’re only fooling ourselves. We could pack up and leave in different directions if we just had somewhere to go. We just keep on pretending, afraid of the ending and admitting what everyone knows. It’s like living in a house with no curtains. The whole world can see what’s inside. You can turn out the lights in a house with no curtains but heartache has nowhere to hide.

Ongelukkig is daar vandag talle wat met die lied kan identifiseer. Manne en vroue van oraloor ondervind probleme in verhoudings en ook in hul huwelikke. Ek gaan soek toe raad by die Here, vra Hom wat is fout en hier is wat ek hoor:

Tydens ons troues het ons talle beloftes gemaak. Ons het beloof om mekaar lief te hê, getrou aan mekaar te wees en mekaar te eer. Maar, terwyl ons sukkel om die huweliksboot op die water te hou, word God daaruit gehou en dikwels eenkant gestoot.

Toe Jesus in Johannes 15:5 gesê het dat ons niks sonder Hom kan doen nie, het Hy ook na ons huwelikke verwys. Sien, ons maak dikwels ons eggenoot ons eerste liefde en hul wil dit ook graag so hê. Maar, om ‘n gelukkige huwelik te hê moet ons God eerste stel, moet ons God ons eerste liefde maak. Ons moet Hom liefhê bo alles en streef daarna om Hom te vereer. Ja, selfs in ons huwelikke. Met Jesus in die senter kan elke huwelik slaag. Met Jesus aan die stuur sal ons sukses behaal.

“Ja maar my egenoot dien nie die Here nie.” Mag iemand sê. Selfs ten spytte hievan sê die Woord dat ons God bo alles moet liefhê en ons naaste soos onsself. “Maar Johan, jy weet nie waardeur ek gaan.” Sê iemand anders. Jesus sê dat ons kan verkry wat ons vra as ons in geloof na Hom toe gaan. Ons is geroep om lief te hê, nie om te oordeel. Ons is geroep om te gee soos Jesus gegee het, nie om eise te stel nie. Ons is geroep om soos Jesus te wees, nie soos iemand anders nie.

Ek dink dat dit Cliff Richard was wat die volgende geskryf het:

“Love is really fragile and if it’s going to last, we’ve got to start by giving Jesus future, present and past. I ache the way I love you but, babe, its sink or swim. And when we look back years from now, we’re gonna owe it all to Him. You and me and Jesus, Jesus, me and you; on our own we’d break, with Him we’ll make it through. Jesus, take us, make us what you want us both to be; I give myself to her, she gives herself to me.”

Vandag vra ek dat ons, die getroudes tog maar vir Jesus in ons huwelikke toelaat, en die wat nie getroud is nie; soek eers die koninkryk van God en laat toe dat Hy vir jou die regte eggenoot gee.

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

Soos ‘n Dief in die Nag

Ek gaan Kom soos ‘n Dief in die Nag! Baie Christenne gebruik die woorde as of dit net so in die Bybel staan en geskryf is! Die gedeelte in die Boek van Mattheus om hul siening oor die Wederkoms van Jesus te bewys as Sy koms voor die Groot verdrukking!

Let wel u moet kyk op watter tydstip Jesus die woorde gese het en
aan wie Jesus dit gestel het. Jesus se woorde aan die Dissipels net voor Sy gevangenis en kruisiging!

Jesus se ware woorde!

Mat 24:42 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
Mat 24:43 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.

Op daai stadium het die Dissipels nog nie die Dooping van die Heilige Gees ontvang nie –

Slegs in die Boek van Handelinge het die Lig aangegaan vir die Dissipels van Jesus

Jesus se woorde

Mat 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle (Dissiples voor Jesus se Opstanding en Hemelvaart) dit nie verwag nie.

In die Boek handeling het die Heilige Gees gekom – en Hy het aan die Geesgevulde mense begin openbaar wat verborge was!

Net ter inligting lees gerus

1Thes 5:1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
1Th 5:2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
1Th 5:3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

1Th 5:4 Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
1Th 5:5 Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
1Th 5:6 Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

1Th 5:7 Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.
1Th 5:8 Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

As jy Wedergebore Heilige Gees gevul is! Leef jy in die Lig ! Dit beteken jy gaan weet wanneer Jesus gaan Kom om sy Bruid te kom haal!

Jesus gaan dus kom soos ‘n dief in die Nag vir die Ongeredde en die wat nie met die Heilige Gees vervuld is nie.

Aan die Christen se Jesus ” Mat 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Die 10 Maagde gedeelte in die Bybel is bewys Hiervan !
5 se Lampe het nie Olie gehad nie ! 5 Het Olie gehad – Olie nog altyd ‘n voorbeeld vir die Heilige Gees dooping!

Mat 25:5 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
Mat 25:6 En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
Mat 25:7 Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
Mat 25:8 En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
Mat 25:9 Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
Mat 25:10 En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

Maar vir Kind van God die wat gedoop is met die Heilige Gees word gese “Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie” Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie!

Jou Plek waar jy in jou geestes lewe staan ! bepaal dus jou siening oor die Gedeelte in God se woord –

As jy Gees gevuld is = Vir jou gaan Jesus nie kom soos ‘n dief in die nag nie
Maar as jy Ongered en nie Heilige Gees gevuld is nie! Gaan Hy kom soos ‘n dief in die nag!

Daarom moet julle ook gereed wees! Hoe word ek Gereed?

Lees gerus die Artikel op die webwerf onder Education – Short cources – The 12 Steps to Heaven!

of vra gerus Pastoor Dirk se gratis Eboek aan “Living with Eternity on my Mind” hieronder!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

Hoe kom ek hier deur?

‘n Paartjie begrawe hul kleuter seun wat in ‘n fratsongeluk omgekom het. ‘n Pa skryf dat hy weens personeel besnoeiing binnekort werkloos gaan wees terwyl sy vrou swanger is. ‘n Ma sit sonder kos, elektrisiteit of heenkome na haar man hul verlaat het. ‘n Ander vrou wil selfmoord pleeg want sy “kan eenvoudig nie meer nie”. My hart ween vir die lot van die mense.

Vic Eliason skryf die volgende. “My pa is C. Eliason. Hy het die koorgedeelte in 1929 geskryf. Hy was sterwend in ‘n hospital in Minneapolis weens TB toe ‘n ouerige predikant daar opdaag om vir hom te bid. Die volgende dag het my pa se toestand begin verbeter en die dokters het erken dat ‘n wonderwerk gebeur gebeur het. Terwyl hy beter geword het, het hy ‘n advertensie in die Minneapolis Star Tribune gesien van ‘n konstruksie maatskappy en hul slagspreuk. Hy het die woorde van die slagspreuk verander na die koortjie –

Got any rivers you think are uncrossable?
Got any mountains you can’t tunnel through?
God specializes in things thought impossible
He does the things others cannot do.

My broer, suster , vriend in Jesus, ek wil jou vandag verseker van God se liefde. Die Here het belowe dat Hy ons nie alleen sal laat, dat Hy ons nie sal begewe of verlaat (Hebreërs 13:5) Hy sal met ons wees, tot aan die einde van ons dae. Beteken dit dat ons nie teëspoed sal ervaar nie? NEE, Jakobus gee egter raad in hierdie verband: “My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.” (Jakobus 1:2-7 ANV)

Kom ons bid: Hemelse Vader, verander ons hartseer in vreugde sodat ons kan staande bly te midde van verdrukking. Laat ons uitroep soos Habakuk “Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.” Ek bid dit in Jesus naam – Amen

Vra u Gratis Ebook aan vandag – Voorskrif gebede uit die Hemel deur Pastoor Dirk Flemix . Hierin is Kragtige Gebede vir Vertroosting . Voorsiening , Genesing en vele meer! As jy dit benodig of n vriend of familie lid – Ons stuur dit graag aan jou!

<

Now Playing =

Please Note: If the Radio does not play instantly – please just click on the White Play button, If The Radio still does not Play, Please Click on the Secondary Link supplied on the Bottom of this Page : To adjust the Volume Click on Speaker and Drag Left or Right.

TruLight Radio XM

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

God @war against Russia

This Hailstone is still small compare to what God is planning – Read this article about the Hailstones (Blocks) in Gods storerooms in Heaven. By Pastor Dirk

a Battle is currently ragging in the Middle East – Were Russia and friends is in Battle with ISIS in Syria.
2500 years ago this event was Prophesied in the Bible!

Yes! currently Russia is fighting against ISIS but as soon as ISIS are defeated,the Battle will turn towards Israel.

This will spark the 3rd World War were 1/3 of the World population will die. This War will lead to the implementation of the Mark of the Beast – The 666 and ending at the Battle of Armageddon.

The Battle of Armageddon will consist of 7 Battles and at the last Battle 200 Million soldiers will fight on the one side.

The last battle will also be the place and moment where Jesus Christ will return!

One aspect stands out in these 7 Battles, that will complete the WW3 / Battle of Armageddon! and one thing drew my attention!

That God and His Angels will fight against Russia and the nabours of Israel on behalf of Israel.

We read about this in!

Eze 38:2 Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
Eze 38:3 And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
Eze 38:4 And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:
Eze 38:5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:
Eze 38:6 Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.

Dan 11:40 And at the time of the end shall the king of the south push at him: and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over.

Accourding to me the 3rd World war has already started!

Let’s look at the 7 Battles that will make out WW3 and ending at the Battle of Armageddon – And at the 2nd Coming of Jesus Christ.

The 1st Battle – This Battle already happend in 1983 . The Kings from the South – The Arab Countries against Israel

Psa 83:1 A Song or Psalm of Asaph. Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
Psa 83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Psa 83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
Psa 83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
Psa 83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Psa 83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
Psa 83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Psa 83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
Psa 83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Psa 83:10 Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
Psa 83:11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Psa 83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
Psa 83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Psa 83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Psa 83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
Psa 83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
Psa 83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
Psa 83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

Dan 11:40 And at the time of the end shall the king of the south push at him:

The 2nd Battle – This Battle started in 2015 with the small battles with Palistine and Israel.

and The Kings from the North = Russia in Syria.

Dan 11:40b… ,and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over.

Eze 39:2 And I will turn thee back, and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel:

The 3rd Battle – The Anti Christ’s Battle against Israel

Rev 13:7 And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.

The 4th Battle – Iraq / Iran war against Israel – Nuclear War.

Dan 11:41 He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon.
Dan 11:42 He shall stretch forth his hand also upon the countries: and the land of Egypt shall not escape.
Dan 11:43 But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt: and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps.

The 5th Battle – God fights against Russia and Israel’s Nabours.

Dan 11:44 But tidings out of the east and out of the north shall trouble him: therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many.

Rev 9:13 And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
Rev 9:14 Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.
Rev 9:15 And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.
Rev 9:16 And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.
Rev 9:17 And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.

Rev 16:12 And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.

The 6th Battle – The New World Order – Roman Empire Battle – Christians against non Christians.

Dan 11:45 And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.

Rev 17:1 And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:
Rev 17:2 With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.
Rev 17:3 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.
Rev 17:4 And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication:
Rev 17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.
Rev 17:6 And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus: and when I saw her, I wondered with great admiration.
Rev 17:7 And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.
Rev 17:8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.
Rev 17:9 And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.
Rev 17:10 And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a short space.
Rev 17:11 And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goeth into perdition.
Rev 17:12 And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.
Rev 17:13 These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.
Rev 17:14 These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.
Rev 17:15 And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues.
Rev 17:16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.
Rev 17:17 For God hath put in their hearts to fulfil his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.
Rev 17:18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.

The 7th Battle – The Final Battle – The Battle of Armageddon

Dan 11:45 And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.

Rev 14:19 And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God.
Rev 14:20 And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand and six hundred furlongs.

And then during the Battle of Armageddon “WOW” the 2nd Coming of Jesus Christ

But the one thing that grabbed my attention, this was the way God will fight this Battle!

Eze 38:22 And I will plead against him with pestilence and with blood; and I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone.
Eze 38:23 Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the LORD.

When did God plan for This day? – The Answer in the 2nd Oldest Book of the Bible – The Book Job written +/- 3500 Years ago.

Job 38:22 Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Job 38:23 Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?

Did you see!! the same chapter the same verse in 2 different books +/- 1500 years apart – explains Gods provition for this war Coming !

Did this happen in the past – In History?
= Yes it did!

Exo 9:22 And the LORD said unto Moses, Stretch forth thine hand toward heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.
Exo 9:23 And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.
Exo 9:24 So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation.
Exo 9:25 And the hail smote throughout all the land of Egypt all that was in the field, both man and beast; and the hail smote every herb of the field, and brake every tree of the field.
Exo 9:26 Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail.

Will this happen again?
– Yes, as soon as Russia and his friends attack Israel!!

How will this blocks of ice Look like?
1 meter by 1 meter by 1 meter ice block with lava within!! weight 67 kg each

WOW What a Great God we serve!!

Between 5500 and 6000 years ago God showed Job this Store rooms of these weapons for the war that will start soon!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

The Reaping of the Harvest

The Reaping of the Harvest! Click on the Photo to read this Article
Have your Loved once that died in Christ reached Heaven yet?
Is there anybody in Hell currently?
Is My Christian Mother/father/brother/sister/husband/wife/child in Heaven Currently looking down at me?

The Reaping of the Harvest! Article by Pastor Dirk

This Question is always a debate subject with the Children of God or with Christians
– We like to comfort ourselves when one of our Friends or Family Members passes away
– That he or she is now safe in the arms of Jesus or now with God in Heaven.

Well this is a Misunderstanding! And not correct according to the Bible.

The Verses from the Bible confirming my Answer is the following!

Jesus Told Paul!

1Th 4:13 But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
1Th 4:14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
1Th 4:15 For this we say unto you by the word of the Lord,
that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
1Th 4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
1Th 4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
1Th 4:18 Wherefore comfort one another with these words.

Jesus shows John!

Rev 20:11 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.
Rev 20:12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.
Rev 20:13 And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works.
Rev 20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
Rev 20:15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

In Jesus’ own words!

Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Mat 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet,
and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

We need to understand what mammoth task Jesus Christ did at the Cross and the 1st 3 Hours of the 3days that He was in the Grave.

Before Christ’s Ministry Started – The only way to come into the City of the Kingdom of Heaven was the Law and Following the Law of God – The Ten Commandments Ex 20.

Every person that died from Adam to the Day Jesus started it’s Ministry at the age of 33 Years of age. was Kept in a Place of Death – and the Angel in control of this Place of Death and Darkness was Shoal – This is where the word Hell comes from. But this place was not Hell!

When Jesus died on the Cross! He went and released everybody Body in this Place of Death! People like Adam / Abraham / Isaacs / Isaiah / and more from the Dark Prison called “The Place of Death” But the Ministry of Jesus lasted 3 Years and in these 3 years there were followers and believers of Christ that Passed away before Jesus did.
This is the People that arose when Jesus died! The Graves that opened and the Bodies in there come alive and continued living!
You see that had to be a Time where the Old Covenant and the New Covenant needed to start and the Dead had to be split on the one side of the grave
– The People that lived in the Old covenant and The People who lived and currently living in the New covenant of God
– The Dead before Christ’s death and the Dead after Christ’s death.

So The Place of Death is not Hell as we will know it just after the Great white Throne Judgment.
The Place of Death with the Angel Shoal at the Head of this place also called the Grave is a Place where the dead is kept!
Hell is the Place that is currently prepared and the Gates of Hell will only be opened after the Great White Thrown Judgment.
So as you see in the Verses and my Explanation there is nobody from the time 39AD (The Death of Jesus) To the current time (Now while you reading this article).
There is nobody from this time period in Heaven or Hell as you read this article!
All those who died in this time period is in a Place of Death
– Kept by the Angel Shoal also called the Grave or a place of keeping!

The Reaping of the Harvest! When will this Harvest take place?
Well this Reaping will happen at the 2nd Coming of Jesus Christ as per 1 Thess 4 and Matt 24 and Rev 20.
This means that everybody that died from 39AD to now! Is still in a Place of keeping – The Grave
– Or with the Angel Shoal in this Place of Death – and the souls of those that died in Christ in the Past will rise at the 2nd coming of Jesus Christ and just after this Graves opening,
We that will still be alive at the Coming of Jesus Christ will meet them in the Air – Joined with Jesus Christ.
Yes this means that your Friends and Family that passed away! Is not currently in Heaven or Hell Depending on there life on Earth! They all are still in the Place of Death.

Are they aware of this time?

No they are not! It is like this! For example! When you died on 40AD in Christ you will close your eyes and open them seconds/minutes later at the Great White Throne Judgment. The ones that died in Christ in 40AD will not be in Heaven before the Ones that died in 2014.

This illuminates the possibility of Ghosts and People speaking to you through mediums and more! This is Demons smuggling with our heads!

Yes I always say that I will stand next to Jan van Riebeech and Hitler in front of the Great White Throne of God at Judgment day!

No Sorry!
There are no loved ones in Heaven or Hell currently!

We will meet our loved ones if they died in Christ in the Air when Jesus Comes back soon!
Then we all will go to the Great White Thrown.
AND the rest of the People from the World will join us for the Great White Throne Judgment – There everybody will be judged!
4 Books will be opened and according to what is recorded in that books you will be judged by Jesus Christ
– Yes Jesus will be the Judge and not God – God will step down from the Throne and hand the Power to Judge to Jesus Christ.

Then the Book of Life will be opened – and if your name is not written in this book
You will not be allowed into Heaven but will be lead and cast in the Fire of Hell –
Prepared for the devil, his angels and his followers.

Now some Bible scholars will argue! Then what about the story in the Bible that Jesus told about the Rick man and Lazarus that Died! One went to Heaven and one to Hell!
Read very carefully “This was a Parable ” “an explanation from Jesus for you to understand the concept about Heaven and Hell”

Yes we will meet our loved ones once again- all off them one day again – But again there will be a splitting of loved once – Those of your Family that Died in Christ will be taken to Heaven but those in your family that did not die in Christ will be lead to Hell – Just after the Great White Thrown Judgment.
Hopefully Your Full Family will be with you OR you will join your Christian family in Heaven!
Make sure this Happens – request your free copy of the 12 steps to Heaven by Pastor Dirk and give it to your family members and friends!

DO NOT MISS HEAVEN!!!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

Listen Live!

TruLight Radio XM
Monday / Maandag
Program
GMT / UTC +2

5:55 Woord op n Drafstap met Ps. Marius Swart
6:00 Focus on the Family Angus Buchan
6:05 Oggend Psalms met Gas Kunstenaar
7:00 Die Bron van my Krag
7:30 Fokus op die Familie
7:35 Focus on the Family
7:40 Gospel Truth with Andrew Wommach
8:00 Inside Gospel with Frankie
9:00 Heilige Gees Uur
10:30 Our Daily Bread
11:00 Nuwe Hoop met Ds. Hennie Brits
11:00 Words to Live By
12:00 Growing Hope with Kathryn C Lang
13:00 Living on the Edge with Chip
14:00 By the Blood of the Lamb
14:20 Believers Academy
15:00 Storie Tyd Met Dilize
16:00 Grassroots with Angus Buchan
16:30 In Touch with Dr. Charles Stanley
17:00 TruNews Daily Hour
18:00 Healing with Dr Michelle Strydom MD
19:00 Teaching with Andrew Wommach
20:00 Dr.Irvin Baxter – End Time Teaching
21:15 Bible Reading / Bybel voorlesing

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

http://streema.com/radios/Trulight_Radio
http://listen.trulightradio.org
www.trulightradio.org
http://myradiostream.com/trulightradioxm
http://onlineradiobox.com/za/trulight
http://radioforest.net/radio/trulight-radio-xm/755053

Email : dirk@trulightradio.org

TruLight Broadcasting Network (Pty) Ltd trading as TruLight Radio XM and its owner and associates take no responsibility for the opinions or statements made by the talk show host or their guests. Statements or show topics are not necessarily the beliefs of this site or the radio station and opinions between talk show hosts may conflict. This site does not endorse anything as the truth, that, you will have to judge for yourself, but we try to speak the truth on the owners behalf and reserve the right to question the supposed truth. In this time of misinformation, government controlled media and government corruption, it is sometimes hard to get to the truth, but we must try. It is not our intention to label, discriminate, and make hate, or annoy anyone. We believe that it is our right of Free speech to voice our opinions and our Duty to expose the truth. This site takes no responsibility for the opinions of others in the postings of comments in chat rooms, or forum posts on Face book, Twitter and What’s app.

Dynamic Website Hosting

Businesses, listeners, supporters

A few months ago we started with live streaming of events on Breakthrough and we have seen so many people touched that we have even started to look at cell/home Church. We have such a big increase in the interrest of TruLight Radio XM that we had to upgrade our streaming server and also our website server to a managed server. Now these are big steps to be taken.

We would like to invite you to move your website hosting and designing to us for supporting the radio station. The cost is not to make money but to keep pushing the radio station into the world. We are looking for 10 businesses to assist in joining our hosting and designing team.

What is the next plan. We are going to use the funds to start using a mailing list so that people can get news on the go and on social media. We are also looking at upgrading our internet infrastructure as we use Vodacom LTE for mobile broadcasts and Iburst for on site but we want to move to a 24/7 broadcast environment.

If you can assist us in finding the 10 businesses we would also be listing them on our website that had 12 000+ visitors this month to date.
Now lets get to the costing part of this.
R500 once off and designing fee
R219 per month
Includes designing, hosting and then also if updates needed to be done for free once a month.

Please contact youth and IT pastor @ ben@trulightradio.org
Jesus Loves You!!!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!

4 Gates to Heaven

Do we Visit the Kingdom of God now and then?
Or do we live in the Kingdom of God?

+/- 90% of Christians never even visited the Kingdom of God.
And only +/-3 percent of the Christian population lives in the Kingdom of God!

Have full Citizenship of the Kingdom of God! Not just a visiting passport.
You see the Kingdom of God entrance is the Baptism of the Holy Spirit!

John 3 v 3.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God
.
To be Reborn gives you the Ability to see the Kingdom of God. This means you can only see this Kingdom of God you are not in the Kingdom yet!

John 3 v 5.
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
You have to be Baptised by water and by The Holy Spirit to Enter the Kingdom of God!

As I understand this!
There are 4 gates leading to Heaven. 3 Gates to the Kingdom of God. +/- 30% of Christians World wide have entered the 2nd gate. And this still not in the Kingdom of God. Yes all the Christians of the World did enter the 1st Gate.

Let’s look at the gates!

Gate 1. Jesus. No one get to Go to the Father if he did not go through the Son! Accept Jesus Christ as your personal saviour and friend!

Gate 2. The Baptism of Water.

Gate 3. The Baptism of the Holy Spirit.

Gate 4. The Heaven enter by death or Rapture! The ultimate price for any Christian is to go through gate 4. But this gate is a narrow gate! Sin will not enter this gate!

Sorry to say.
That +/- 90 % of Christians. Only enter and visit behind the 1st gate.
And only +/- 30 % of Christians ever went past the 2nd gate.
And only +/- 10% of Christians ever went past the 3rd gate.
And only +/- 3 % of christians live behind the 3 gate actually have Citizenship of the Kingdom of Heaven. Roaming there ! Working there! Worship there!
And this same % will enter the 4th gate.

The time is short to get People past the 3rd gate! We need to Work day and Night!

Although we are safe when your die when you are in the inside of Gate 1. You need to urge yourself to get to gate 3 before the Tribulations start!

And this is not far away! Just look at the news from the Middle East!

I Urge you to get yourself and your family on the inside of the 3rd gate!

Past Dirk. TruLight Radio.
www.trulightradio.org.
Jesus Loves You!!!

We Are

Direct Link to Listen in Click HERE !!!